تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۴ - ۱۲:۰۴ کد مطلب 101683

بزن بزن در مجلس ترکیه!

به گزارش میدان  ۷۲ مجلس ترکیه صحنه ی درگیری و زد و خورد میان نمایندگان شد. این درگیری میان نمایندگان مجلس ترکیه پیشترنیز سابقه داشت. دراین درگیری کروات درکتک خوری نقش بیشتری داشت. منبع : مشزق

به گزارش میدان  ۷۲ مجلس ترکیه صحنه ی درگیری و زد و خورد میان نمایندگان شد. این درگیری میان نمایندگان مجلس ترکیه پیشترنیز سابقه داشت. دراین درگیری کروات درکتک خوری نقش بیشتری داشت.

زد و خورد و مشت‌زنی در مجلس ترکیه+عکس

زد و خورد و مشت‌زنی در مجلس ترکیه+عکس

زد و خورد و مشت‌زنی در مجلس ترکیه+عکس

منبع : مشزق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: