تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ - ۱۶:۳۸ کد مطلب 104675

جزئیات مصوبه رفع انحصار مخابرات در سیم مسی

  به گزارش مشرق، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۴ به منظور اجرایی شدن ماده ۲ الحاقیه موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران، پیشنهاد سازمان در خصوص “مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران” را به شرح زیر تصویب کرد. این مقررات از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست. در این […]

  به گزارش مشرق، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۳۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۴ به منظور اجرایی شدن ماده ۲ الحاقیه موافقتنامه پروانه شرکت مخابرات ایران، پیشنهاد سازمان در خصوص “مقررات ارایه و استفاده از امکانات پایه ای شرکت مخابرات ایران” را به شرح زیر تصویب کرد. این مقررات از تاریخ ابلاغ لازم الاجراست.
 
در این مصوبه نحوه درخواست و ارایه امکانات پایه ای به شرح زیر به تصویب رسیده است.
 
-۱-۲ شرکت مخابرات ایران باید امکانات پایه ای را صرفاَ براساس قرارداد عمده فروشی که قالب آن از قبل به تایید سازمان رسیده است، به متقاضیان ارایه کند.
 
-۲-۲ شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر دو ماه پس از ابلاغ این مصوبه، سامانه ثبت اطلاعات مورد نیاز را با رعایت مسائل امنیتی و دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده، تهیه و دسترسی برخط به آن را برای سازمان فراهم سازد.
 
-۳-۲ شرکت مخابرات ایران موظف است بلافاصله پس از راهاندازی سامانه ثبت اطلاعات، دسترسی لازم برای ثبت درخواست را برای کلیه ارایه کنندگان خدمات فراهم سازد.
 
-۴-۲ شرکت مخابرات ایران موظف است فهرست کامل امکانات پایه ای در اختیار خود را در شهرهای بزرگ تعیین شده در پیوست این مصوبه حداکثر ظرف مدت سه ماه و برای سایر شهرها حداکثر ظرف شش ماه پس از ایجاد و راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات به ثبت رساند.
 
تبصره: شرکت مخابرات ایران در ثبت و اعلام امکانات پای های در اختیار خود، باید کلیه امکانات پای های توسعه یافته خود را نیز در هر زمان به عنوان امکانات پایهای در اختیار در سامانه ثبت و اعلام کند.
 
-۵-۲ متقاضیان باید فهرست امکانات پایهای مورد نیاز خود را، از طریق سامانه ثبت اطلاعات، به شرکت مخابرات ایران اعلام کنند.
 
تبصره: بخش خرده فروشی شرکت مخابرات ایران نیز باید کلیه امکانات پایه ای مورد نیاز خود را، به عنوان یک متقاضی در سامانه ثبت اطلاعات ثبت کند.
 
-۶-۲ شرکت مخابرات ایران موظف است حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری، نسبت به ارزیابی تقاضاهای اعلام شده اقدام و پاسخ تقاضاها را از طریق سامانه ثبت اطلاعات به متقاضیان اعلام کند.
 
-۷-۲ شرکت مخابرات ایران باید صرفا امکانات پایهای را به متقاضیانی که از طریق سامانه ثبت اطلاعات، درخواست خود را ثبت کرده اند، واگذار کند. واگذاری امکانات باید بر اساس نیاز و اولویت زمان درخواست و با نظارت سازمان و با رعایت شرایط غیر تبعیض آمیز به متقاضیان صورت پذیرد.
 
تبصره ۱: شرکت مخابرات ایران باید بلافاصله پس از راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات، درخواستهای ثبت شده توسط متقاضیان در سامانه را بررسی و پاسخ لازم را به متقاضیان اعلام کند.
 
تبصره ۲: پس از واگذاری امکانات مورد درخواست، ارایه کننده خدمات باید طبق شرایط تعیین شده در این مصوبه و پیوست آن و شرایط تعیین شده در قرارداد، از امکانات واگذار شده استفاده کند.
 
تبصره ۳: متقاضی صرفا پس از استفاده از امکانات پایهای واگذارشده طبق قرارداد و یا شرایط تعیین شده در این مصوبه و پیوست آن، میتواند نسبت به ارایه تقاضای جدید در آن مرکز اقدام کنند.
 
تبصره ۴:
در صورتی که برای استفاده از امکانات پایهای، اولویت بالاتری از زمان درخواست ثبت شده در سامانه، وجود داشته باشد،
 
متقاضی باید موضوع را به همراه دلایل و مستندات خود به صورت کتبی به سازمان منعکس کند. سازمان پس از دریافت درخواست، موضوع را بررسی و نظر خود را به شرکت مخابرات ایران و متقاضی اعلام خواهد کرد که در این حالت واگذاری امکانات باید بر اساس نظر سازمان صورت پذیرد.
 
-۸-۲ متقاضیان پس از دریافت امکانات، باید امکانات واگذار شده را در راستای خدمات موضوع پروانه مورد استفاده قرار داده و تحت هیچ شرایطی اجازه واگذاری این امکانات را به غیر ندارند.
 
تبصره: استفاده اشتراکی از امکانات میکروداکت/ساب داکت/ داکت توسط ارایه کنندگان خدمات در صورتیکه از سوی سازمان منع نشده باشد، بلامانع است.
 
-۹-۲ در صورت امتناع شرکت مخابرات ایران از واگذاری امکانات پایهای، متقاضیان می توانند شکایت خود را به سازمان اعلام کنند. سازمان پس از دریافت شکایت، موضوع را بررسی و تصمیم خود را به شرکت مخابرات ایران و متقاضی اعلام خواهد کرد که در این صورت تصمیم سازمان برای طرفین لازم الاجراست.
 
-۱۰-۲ در اجرای بند ۲٫۴ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورت تصمیم شرکت مخابرات ایران برای ارتقاء یا تغییر فناوری در شبکه دسترسی سیم مسی، شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل شش( ۶) ماه قبل از اعمال تغییرات مورد نظر در شبکه، موارد را به همراه محل تغییرات از طریق سامانه ثبت اطلاعات، به اطلاع سازمان و سایر ارایه کنندگان خدمات برساند.
 
تبصره: شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل دو هفته قبل از شروع عملیات اجرایی برای تغییر فناوری نسبت به اطلاع رسانی در خصوص زمانبندی دقیق، نقاط برگردان و جزئیات اختلال در خدمات به عموم مردم و همچنین از طریق سامانه ثبت اطلاعات به ارایه کنندگان خدمات اقدام کند.
 
-۱۱-۲ پس از اعلام شرکت مخابرات ایران مبنی بر تغییر فناوری، ارایه کنندگان خدمات موظفند تمهیدات لازم برای تداوم ارایه خدمات به مشترکین خود را در چارچوب قرارداد مشترکین به نحوی ایجاد کنند که وقفه ای در دریافت خدمات ایجاد نشود.
 
تبصره: در صورتیکه ارایه کننده خدمت نتواند امکانات لازم برای تداوم خدمات را فراهم سازد، موظف است ضمن اطلاع رسانی و هماهنگی با مشترکین، اقدام لازم برای تداوم ارایه خدمت به آنها را از طریق سایر ارایه کنندگان خدمات فراهم سازد.
 
-۱۲-۲ در اجرای بند ۲٫۲ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، در صورتیکه ارایه کنندگان خدمات به دلیل تغییرات فناوری، برای استفاده از سیم مسی در سمت مشترک، نسبت به نصب کافو اقدام کنند، شرکت مخابرات ایران موظف است حداقل ۱۵ روز کاری قبل از شروع عملیات برگردان کافوی نوری خود، امکان و اجازه اتصال کافوی ارایه کننده خدمت به کافوی نوری
 
خود را به نحوی فراهم کند، که دسترسی به سیم مسی را برای وی امکانپذیر سازد. هزینه اتصال به کافوی شرکت مخابرات ایران و اخذ مجوزهای لازم به عهده ارایه کننده خدمت است.
 
-۱۳-۲ در اجرای بند ۲٫۶ ماده ۲ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، شرکت مذکور موظف است حسب تقاضای ارایه کنندگان خدمات، امکان اتصال تجهیزات منصوبه در داخل مرکز آنها را از طریق کابلهای رابط، حداکثر طرف مدت یک ( ۱) ماه فراهم کند. در صورت عدم تامین اتصال مورد نیاز، موضوع به سازمان ارجاع خواهد شد و براساس نظر سازمان که برای طرفین قطعی و لازم الاجراست، اقدام خواهد شد.
 
تبصره ۱: تامین هزینه کابل رابط و عملیات اجرایی و نگهداری آن برای اتصال به تجهیزات منصوبه طبق تعرفههای مصوب کمیسیون به عهده ارایه کننده خدمت است و شرکت مخابرات ایران به غیر از هزینه های مذکور، مجاز به دریافت هزینه انتقال از بابت کابل رابط نیست.
 
تبصره ۲: در صورت درخواست، اتصال تجهیزات متقاضی به تجهیزات شرکت ارتباطات زیرساخت در داخل مرکز نیز باید از طریق کابل رابط صورت پذیرد.
 
۳ سایر مقررات
 
-۱-۳ تعرفه و مقررات تعرفه ای امکانات پایهای بر اساس شرایط و تعرفه های مصوب کمیسیون مندرج در پیوست این مصوبه خواهد بود.
 
-۲-۳ شرکت مخابرات ایران موظف است که امکان دسترسی به امکانات پایهای واگذار شده را برای ارایه کنندگان خدمات فراهم کند.
 
-۳-۳ تردد کارکنان ارایه کنندگان خدمات به مراکز بر اساس “دستورالعمل تردد” تهیه و ابلاغ شده از سوی سازمان امکان پذیر خواهد بود.
 
تبصره: دسترسی به حوضچههای شرکت مخابرات ایران برای انجام عملیات اجرایی، نگهداری و پشتیبانی با هماهنگی شرکت مخابرات ایران بر اساس دستورالعملی که توسط شرکت مخابرات ایران تهیه و به کلیه ارایه کنندگان خدمات ابلاغ خواهد شد، است.
 
-۴-۳ شرکت مخابرات ایران موظف است در واگذاری امکانات پایهای، توافقنامه سطح خدمات با متقاضی منعقد و بر مبنای آن اقدام کند. شرکت مخابرات ایران چارچوب توافقنامه سطح خدمات را باید به عنوان پیوست قرارداد عمده فروشی به سازمان ارایه کند.
 
۵-۳ در صورت نیاز متقاضیان برای نصب تجهیزات رادیویی روی دکلهای شرکت مخابرات ایران، شرکت مذکور باید همکاری لازم را با متقاضیان به عمل آورد. در صورت عدم امکان نصب تجهیزات رادیویی متقاضی روی دکل های شرکت مخابرات ایران، متقاضیان مجاز به نصب تجهیزات رادیویی بر روی کانکس های خود یا در محل مورد توافق با شرکت مخابرات ایران، مطابق استانداردهای مخابراتی هستند.
 
-۶-۳
در اجرای بند ۲٫۱ الحاقیه پروانه شرکت مخابرات ایران، شرکت مذکور موظف است در واگذاری فضای اکتیو ۴ به متقاضیان، همکاری لازم را به عمل آورد و در مواردی که به تشخیص کمیسیون برای ارایه خدمات توسط سایر ارایه-
 
کنندگان خدمات، الزاماً نیاز به استفاده از فضای اکتیو توسط متقاضیان باشد، موظف است حسب تصمیم کمیسیون اقدام کند.
 
-۷-۳ عملیات مربوط به نصب، نگهداری و تخلیه و جمع آوری تجهیزات در کانالها، میکروداکت/ساب داکت/داکت ارایه شده به ارایه کنندگان خدمات، توسط شرکت مخابرات ایران و یا توسط ارایه کنندگان خدمات تحت نظارت نمایندگان شرکت
 
مخابرات ایران انجام می گیرد.
 
-۸-۳ امکانات پایهای واگذار شده به متقاضیان باید طبق شرایط تعیین شده دراین مصوبه و پیوست آن و قرارداد عمده فروشی مورد استفاده قرار گیرد، در غیر اینصورت در مواردی که برای امکانات مذکور متقاضیان دیگری باشد، شرکت مخابرات ایران با تایید سازمان، مجاز به باز پس گیری و یا تعدیل در میزان امکانات واگذار شده است.
 
-۹-۳ دریافت تعرفه های تعیین شده در پیوست این مصوبه در هر استان منوط به ۱) راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات به نحوی که امکان ثبت درخواست ها برای ارائه کننده خدمت و نظارت و پیگیری برای سازمان فراهم شده و ارائه امکانات پایه از طریق سامانه اجرایی شده باشد و ۲) واگذاری امکانات میکروداکت یا سابداکت یا داکت در مرکز استان شروع شده باشد و تحقق این دو شرط به تایید سازمان برسد، است.

در صورت تحقق این دو شرط، شرکت مخابرات ایران میتواند تعرفه های این مصوبه را از حداکثر دو ماه قبل از زمان تحقق شرایط، در استانی که شرایط در آن محقق شده است، دریافت کند. در صورت که دو ماه قبل از زمان تحقق شرایط در هر استان، قبل از زمان ابلاغ مصوبه باشد، شرکت مخابرات ایران می تواند تعرفهها را از زمان ابلاغ مصوبه اجرایی کند.
 
-۱۰-۳ این مصوبه، شامل امکانات سابداکت یا داکت مورد استفاده در مسیرهای فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی در سراسر کشور ( شبکه فیبر نوری شرکت ارتباطات زیرساخت) نیست.

Let’s block ads! (Why?)

منبع: مشرق

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: