تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ - ۰۹:۵۳ کد مطلب 109326

نصیحت آیت الله بهجت ره برای کارهای فروبسته شده

به گزارش میدان ۷۲  شخصی از آیت الله بهجت پرسیدند ،چند سال است که در کارهایم دچار مشکل می شوم و راهها به رویم بسته است از جمله اشتغال و ازدواج و هر چیزی از خدا طلب یاری می کنم، راه مساعدی گشوده نمی شود. آیت الله بهجت رحمت الله علیه نصیحت آیت الله بهجت […]

به گزارش میدان ۷۲  شخصی از آیت الله بهجت پرسیدند ،چند سال است که در کارهایم دچار مشکل می شوم و راهها به رویم بسته است از جمله اشتغال و ازدواج و هر چیزی از خدا طلب یاری می کنم، راه مساعدی گشوده نمی شود.
آیت الله بهجت رحمت الله علیه نصیحت آیت الله بهجت ره برای کارهای فروبسته شده

سرویس دینی جام نیـوز؛ شخصی از آیت الله بهجت پرسید: چند سال است که در کارهایم دچار مشکل می شوم و راهها به رویم بسته است از جمله اشتغال و ازدواج و هر چیزی از خدا طلب یاری می کنم، راه مساعدی گشوده نمی شود.
ایشان فرمودند: زیاد از روی اعتقادات کامل بگویید:«استغفرالله» و غیر از ضروریات و واجبات هیچ چیز شما را منصرف نکند، تا همه ابتلائات رفع شود بلکه بعد از رفع آنها هم بگوید، برای اینکه مثل آنها باز پیش نیاید، و اگر رفع نشد بدانید یا ادامه نداده اید یا با اعتقاد کامل نگفته اید

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: