تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ - ۱۰:۴۰ کد مطلب 109925

رحیم پور ازغدی :چند خصلت که باعث موفقیت یک گفتمان در جامعه می‌شود

مهندس بازرگان بعد از استعفا عنوان کرد من هنوز متوجه رابطه فکری و عاطفی امام و جوانان نشدم چون این دو طرف هر کدام چه از لحاظ سن و چه از لحاظ جامعه شناسی روابط، به خاطر شرایط دوران باید خیلی از هم دور باشند و واسطه این دو نسل ما باید می‌بودیم ولی امام با حذف واسطه ها با کف جامعه ارتباط برقرار کرد و مدیریت خود را پیش برد.

به گزارش  میدان ۷۲ ، استاد رحیم پور ازغدی چند خصلت که باعث موفقیت یک گفتمان در جامعه می‌شود را به صورت زیر بر می شمارند
یکی از این خصلت ها مفهوم بودن است یعنی مردم یک جامعه به طور عام و نخبگان آن جامعه به طور خاص معنای حرفها وشعارهای ما را  درک کنند.امروزه خیلی بیانیه‌های سیاسی و یا اعتقادی عنوان می‌شوند که از نظر کلیت جامعه این بیانیه‌ها اصلا مفهوم نیست.

خصلت دوم کارامدی یک گفتمان است به این معنا که آیا این گفتمان به مشکلات عملی و نظری آن جامعه توجه کافی دارد و برای انها راه حل ارائه می‌کند یا در مورد کلیات و مبهمات بحث می‌کند؟

سوم توجه به اولویت های اصلی در جامعه است.

چهارم قدرت برانگیزانندگی ست یعنی ارتباطی با عقل عملی و اراده آن جامعه ندارد.

پنجم شالوده شکنی ست یعنی یک گفتمان باید بتواند اصول گفتمان قبلی را زیر سوال برده و آن را شالوده شکنی کند، والبته توان شالوده سازی  نیز داشته باشد.

ششم وجود پیش فرض های هماهنگ و منسجم است که معطوف باشند به اهداف تعیین شده از قبل.

رابطه امام و جوانان
مهندس بازرگان بعد از استعفا عنوان کرد من هنوز متوجه رابطه فکری و عاطفی امام و جوانان نشدم چون این دو طرف هر کدام چه  از لحاظ  سن و چه از لحاظ جامعه شناسی روابط، به خاطر شرایط دوران باید خیلی از هم دور باشند و واسطه این دو نسل ما باید می‌بودیم ولی امام با حذف واسطه ها با کف جامعه ارتباط برقرار کرد و مدیریت خود را پیش برد.

امام و رهبری هر وقت دیدند که سیستم و حلقه‌های بدنه حکومت به اقتضاعات شعارهای انقلاب درست عمل نمی‌کنند و یا نمی‌فهمند بعد از تذکر، مستقیم با ملت حرف زدند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: