تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ - ۱۴:۳۵ کد مطلب 111217

ذات ضدروستای جامعه‌شناسی

می‌گویند جامعه‌شناسی، علمِ مطالعه‌ی جامعه‌ی مدرن است؛ جامعه‌ی صنعتی. بر این اساس، یک جامعه‌شناس، نظام فکری‌اش را مبتنی بر ارکان جامعه‌ی مدرن صنعتی می‌چیند. جامعه‌ی معیارش، جامعه‌ی صنعتی‌شهری‌ست. با همین معیار، جامعه‌شناسی، ضد روستا و ناهمساز با خصائص روستایی می‌شود. از همین روست که خیلی‌ها چیزی به‌نام‌ جامعه‌شناسی روستایی و حتی جامعه‌شناسی ایران را به […]

می‌گویند جامعه‌شناسی، علمِ مطالعه‌ی جامعه‌ی مدرن است؛ جامعه‌ی صنعتی. بر این اساس، یک جامعه‌شناس، نظام فکری‌اش را مبتنی بر ارکان جامعه‌ی مدرن صنعتی می‌چیند. جامعه‌ی معیارش، جامعه‌ی صنعتی‌شهری‌ست. با همین معیار، جامعه‌شناسی، ضد روستا و ناهمساز با خصائص روستایی می‌شود. از همین روست که خیلی‌ها چیزی به‌نام‌ جامعه‌شناسی روستایی و حتی جامعه‌شناسی ایران را به رسمیت نمی‌شناسند! می‌گویند ایران هنوز مدرن نشده که جامعه‌شناسی داشته باشد!

اینکه دکتر آزاد ارمکی، احمدی‌نژاد را پدیده‌ای روستایی دهاتی می‌نامد، بیش از آنکه بخواهد نگاه و قضاوتش در باب احمدی‌نژاد را اعلان کند، دارد موضعِ نهادینه‌ی جامعه‌شناسی را نسبت به پدیده‌ی روستا، بازگو می‌کند. اگر هم فکر کنیم که او لحن تحقیرآمیزی داشته، این تحقیر، اصولا نصیب روستا و دهات می‌شود و نه احمدی‌نژاد.

جامعه‌شناسی، ضدروستاست. و جامعه‌شناس‌ها، آدمهایی شهری‌اند؛ حتی اگر بچه‌ی ناف روستا باشند، استانداردهای جامعه‌شناسیِ ضدروستا، آنها را هم می‌تراشد و شهری‌مسلک می‌کند.

پ.ن:
مصاحبه‌ی دکتر آزاد ارمکی با روزنامه‌ی قانون، نکات قابل تاملی دارد.

روح الله رشیدی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: