تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ - ۱۳:۱۲ کد مطلب 112031

عضو شورای سردبیری هفته نامه 9 دی:

دولت یازدهم کم تحمل ترین دولت پس از انقلاب است

دولت یازدهم اگر عملکرد قابل توجهی داشت نباید از انتقادات می ترسید اما چون عملکرد آن در حوزه های دیپلماسی ، سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و … مثبت نبوده است و خیلی کم قوه عاقله ای در دولت یافت می شود تحمل کوچکترین انتقادات و صدای مخالف را ندارد و با نجیب ترین منتقدان خود بدترین رفتارهای ضد آزادی بیان و مطبوعات را انجام می دهد.

به گزارش میدان۷۲ محمد سعید ذاکری عضو شورای سردبیری و دبیر سیاسی هفته نامه ۹ دی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی پایگاه ۵۹۸ در خصوص دلایل توقیف چندباره این نشریه اظهار داشت: دلایل رسمی توقیف هفته نامه نه دی توسط آقای رسایی اعلام شد اما توقیف چندباره این نشریه بازهم به انتقادات ما از دولت برمی‌گردد. ظرفیت انتقاد پذیری دولت در کمترین حدممکن در دوران پس از انقلاب می باشد و طبق معمول نتوانسته ظرفیت خود را بالا ببرد و حرف منتقدین را بشنود.

عضو شورای سردبیر ۹ دی بیان داشتند: دولت یازدهم با نجیب ترین منتقدان و کمترین انتقادات در دوران پس از انقلاب رو به رو بوده است و سایر دولت با ادبیات سخت تری مورد انتقاد قرار می گرفتند به خصوص دولت نهم و دهم که ادبیات منتقدان به سمت فحاشی و تهمت های ناموسی کشیده شد که البته هنوز هم از سوی این افراد ادامه دارد.

وی افزود: علی ایحال دولت همین نشریه های منتقد کم تعداد و انتقادات ساده و کوچک را نیز تحمل نمی کند و علی رغم این موضوع شعار آزادی بیان و مطبوعات را نیز سر می دهد.

ذاکری در خصوص دلایل کم تحملی دولت در برابر منتقدان اظهار داشت: دولت یازدهم اگر عملکرد قابل توجهی داشت نباید از انتقادات می ترسید اما چون عملکرد آن در حوزه های دیپلماسی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … مثبت نبوده است و خیلی کم‌تر قوه عاقله ای در دولت یافت می شود تحمل کوچکترین انتقادات و صدای مخالف را ندارد و با نجیب ترین منتقدان خود بدترین رفتارهای ضد آزادی بیان و مطبوعات را انجام می دهد.

دبیر سیاسی هفته نامه ۹ دی ادامه داد: اگر عملکرد دولت مثبت بود نباید چنین رفتاری را در قبال منتقدان انجام می داد و قضاوت را بر عهده مردم می گذاشت.

این فعال رسانه ای تصریح نمود: دولت با استفاده از ابزار قانونی خود در طول سه سال گذشته ۴ بار نشریه ۹ دی را توقیف کرده است. این ابزار قانونی باید مورد مطالبه کارشناسان و اهالی مطبوعات قرار بگیرد که چرا این ابزار در اختیار کسی قرار دارد که به کمترین ملزومات قانونی هم توجه نمی کند.

محمد سعید ذاکری افزود: این ابزار باید در اختیار افراد صالحی قرار بگیرد که به طور صحیح از آن استفاده کنند ولی متاسفانه تیغ توقیف در دست افرادی است که صلاحیت استفاده از آن را ندارند  نشان داده اند که سیاسی بازی را بر قانون گرایی ترجیح می دهند.

وی اظهار داشت: ۹ دی در هر سه دفعه قبلی که در این دولت توقیف شده است توسط قوه قضائیه تبرئه شده است و نشان می دهد توقیف ها مبنای قانونی نداشته است  و باید از مسئولان پرسید که به چه دلیل با آبروی یک هفته نامه بازی می کنید.

ذاکری در پایان خاطر نشان کرد: هرچند که پس از هربار توقیف ۹ دی بر تعداد خوانندگان آن افزوده می شود و این بار هم همین گونه خواهد بود و مشخص خواهد شد که بازهم توقیف این نشریه انقلابی مبنای قانونی نداشته است.

 

منبع:۵۹۸

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: