تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۸ - ۱۰:۱۵ کد مطلب 112367

ترور شهید مطهری به جرم کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران توسط فرقان؛

فرقانی ها اگر بودند منابر ترور احمدی نژاد برپا می کردند!

فرقان نوین به دنبال حذف حیثیتی ایشان از اردوی نظام و رهبری٬ مرحله ی جدید هجمه را شروع کرده تا رهبر را بی یار کند و طبق معمول با تهمت به مؤمنین جنگ با خدا کرد و عِرض خود برند.

میدان۷۲: اگر چه دخیلان پرونده فرقان قائلند که پرونده ی گروهک فرقان خیلی زود با اعدام اعضای عملیّاتی آن بسته شد و سرپل های مرتبط با آنان پنهان ماندند و با افشاگری های امثال جناب سید حمید روحانی حال مشخص شده که در شایعه ترور جناب اکبر رفسنجانی توسط این گروهک هم خدشه جدّی وارد است.

ولی آنچه که از برخی از مرتبطین با پرونده فرقان دانسته می شود مشخص می کند که مأموریت اصلی این گمراهان ٬ حذف نیروهای فکری و اجرائی اصیل اطراف امام و رهبری به نفع نفوذی ها بوده است.

مثلاً یکی از دلائل گروهک فرقان در حذف روحانیت انقلابی که در بسط شعارهای اصیل انقلاب پیشتاز بودند این بود که مدعی بودند ایشان دنبال آخوندیسم کردن انقلاب هستند و چون خود تجربه کاری ندارند باعث می شوند که افکار مارکسیسمی و ایرانی گرایانه حاکم شود و حتّی” اکبر گودرزی” فرمانده این گروهک پس از دستگیری، یکی از دلائل ترور شهید مطهری را نوشتن کتاب” خدمات متقابل اسلام و ایران” دانسته بود. (+)

این تفکر مختلط از تحجر و التقاط با حذف نیروهای عملیّاتیش ولی در کشور و حتی بخش هایی از نظام باقی ماند و همواره به دنبال حذف یاران واقعی ولایت به بهانه انحراف می باشد و با حذف فیزیکی نیروهای کارآمد نظام مانند شهید قاضی طباطبائی و شهید مطهری و شهید مفتح و شهید عراقی هنوز غبار حماقت و شیطنت خود را بر گلستان نظام گسترده اند و اینبار بسیار زیرک تر از سلف خود به ترور و لجن مال کردن حامیان اصلی ولایت با تهمت هایی مانند: انحراف، بابی گری و حجتیّه و اخیراً نیز با تهمت فرقان جلو آمده اند.

برای افشا شدن ماهیّت این جربان بی شناسنامه خوب است از سابقه ی انقلابی گری ایشان جستجو شود تا بفهمیم این مدعیان رخنه گر از کجا مرتزقند.

خصوصیّت جریان فرقان تأویل دروغ تعابیر افراد به مفاهیمی انحرافی و تکفیر انقلابیون است همانگونه که اکبر گودرزیهایی که منبری های قدری هم بودند تعابیر شهید مطهری مانند” ماتریالیسم منافق” را بدعت و انحراف از دین می دانستند و آنرا نشانه انحراف از مسلک عادی روحانیّت تلقی می کردند.

مثلا فرقانی های امروز سخن از زبان مشترک فطری تمام انسان ها را با کژراهه پلورآلیسم مغلطه کرده و بر دروغ ساخته دلدادگان غرب می دمند و با فتنه گران سال های اخیر هم صدا شده اند که یاران انقلاب خود را از ولایت فقیه بی نیاز دانسته و مدعی وصل به امام حاضرند و همان حرف گزاف رئیس دولتشان در گذاشتن بشقاب خالی سر سفره بنابر دستور اتاق فرماندهی فتنه را به طمع صندلی تکرار می کنند. اگرچه فرقان در اصل اعتقادی به امام غائب ندارد و آنرا تأویل به مبارزات مسلحانه زیرزمینی می کند.

دیروز لیدر ایشان با تهمت” بابی مدرن” برای دولتی که مدعی شد” خدا خواست رأی بیاورد” فرش قرمز پهن کردند – و البته عزت و انقلابی گری و پیشرفت را با خود برد – و حال نیز با فرمان اتاق جنگ احزاب فتنه برای” پراکندن حزب اللّهی های اطراف دکتر احمدی نژاد” تئوری تطبیق جریان عدالت با سلف خود داده و دستورالعمل صادر می کنند.

به این جنابان شُریح رفتار باید گوشزد کرد که تأثیر دکتر احمدی نژاد در جهان معاصر و برکات حضور این سرباز خالص امام خمینی و ولایت، بیشتر از تمام سلول های بدنشان می باشد که ارزان فروخته اند و صاحبان اندیشه به خوبی می دانند که این حرکات به ظاهر بصیرت افزائی مأموریتی است در جهت حاشیه نویسی برجام که طرف های مذاکره کننده شیطان بزرگ خواسته بودند که:” نگذارید احمدی نژاد و رهبری مجدد در یک صف قرار گیرند که باز هیچ کاری نمی توانیم بکنیم!”

بنابراین فرقان نوین به دنبال حذف حیثیتی ایشان از اردوی نظام و رهبری٬ مرحله ی جدید هجمه را شروع کرده تا رهبر را بی یار کند و طبق معمول با تهمت به مؤمنین جنگ با خدا کرد و عِرض خود برند.

مسعود شفیعی کیا

منبع : مستبین

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: