تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ - ۱۲:۴۵ کد مطلب 112522

حجت الاسلام بهمن شریف زاده

از نماینده دهات تا نوفرقانیسم

برای جلوگیری از بازگشت جداشدگان اصولگرا، هیچ راهی را بهتر از نبش قبر و بیرون آوردن واژه موهوم انحراف نیافتند، پس بی تأمل به سراغ این کار رفتند و با آنکه مُبدِع و مَبدأ این واژه، دو سال پیش، پرده از کار پلید خویش برداشت و با افتخار اعتراف به ساخت و پرداخت آن کرد، چاره ای جز تمسک به همه نسبت های ناروای پیشین ندیدند و دوباره مزخرفات گذشته را نشخوار کردند

میدان ۷۲ :شیمون پرز در فرمانی که برای شیاطین صهیونیزم صادر کرد، گفت : “ما باید وضعیتی به وجود بیاوریم که در آن، بودن با احمدی نژاد، به یک ننگ تبدیل شود.” با صدور این فرمان، کارگروه ها و پروژه هایی چند برای انجام و تحقق فرمان پدرخوانده صهیونیزم در کمپانی های صهیونیستی رَقَم خورد و عملیات تخریب، آغاز شد. مع الاسف پای این پروژه ها با یاری دانسته و نادانسته برخی از آشنایان، به داخل وطن باز شد و عملیات تخریب احمدی نژاد از درون نیز، کلید خورد. احمدی نژاد از این رو برای شیاطین صهیونیزم منفور بود که آرمان های دشمن ترین دشمنان صهیونیزم را یادآوری و احیاء می کرد. امام خمینی(ره) کسی بود که هیمنه صهیونیزم را به لرزه درآورده و جهانی را از غفلت نسبت به اوهام آنها دور کرده بود. احمدی نژاد سرباز وفاداری بود که زبان گویا و تلاش بی وقفه اش، اوهام صهیونیست را پیوسته ویران می کرد و فرصت بازتولید را از آنها می گرفت. حماس و حزب الله با او جان تازه گرفتند و حماسه ها آفریدند. پرسش از درستی یا نادرستی ماجرای هولوکاست را او در گوش جهان زمزمه کرد و ذهن بسیاری را نسبت به آن، مسأله دار ساخت. کشورهایی که با او رابطه برقرارمی کردند، گاه کارشان به قطع رابطه با رژیم صهیونیستی می انجامید و برعلیه آن، هم پیمان ایران می شدند و رفتارهای دیگری که هرکدام به نوبه خود، خاطر صهیونیست ها را آشفته و دلشان را به آشوب می کشید. آنها احساس می کردند که این مرد، درصدد تحقق آرزوی همان بزرگمردی است که می گفت :”اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود”. پس همت خویش برآن داشتند که به تخریب جدی او بپردازند. با پایان دوره ریاست احمدی نژاد، موجی از تخریب ها آغاز و بالا گرفت. درآغاز می پنداشتند که او به سرعت فراموش می شود و از میدان به در می رود تا آنجا که گفتند : “حنای احمدی نژاد دیگر رنگی ندارد” و “مردم، پشت بر احمدی نژاد کرده اند” و ده ها سخن دیگر از این قبیل. کاش به حرف خود اعتماد داشتند و دست از سر احمدی نژاد برمی داشتند؛ اما از همان آغاز، حدس می زدند و به سرعت شیرفهم شدند که رنگ از حنای احمدی نژاد به این سادگی نمی رود، پس تخریبی بی وقفه را با قساوت و دنائتی هرچه تمام تر پی گرفتند و هر روز از هر تریبونی به تقبیح رفتار و گفتار و حتی باورهای او پرداختند.

در این سه سال، روزی نبود که از او بد نگویند تا آنجا که حجه الاسلام رفسنجانی که به دروغ آیت اللهش خواندند، هشت سال ریاست او را یکسره تخریب کشور خواند. اما نشد که نشد، هرچه کردند تا از وجاهتش بکاهند، نتیجه عکس داد و وجاهتش در بین عموم مردم، افزایش یافت و توده های مردم هرروز بیشتر مشتاقش شدند. استقبال های مردمی از او در استان ها، هراسی جدی در دل مخالفانش انداخت و خوابشان را آشفته ساخت؛ چرا که همه تلاش های خویش را بی ثمر یافتند. اکنون رشد محبوبیت احمدی نژاد چنان شتابی گرفته که قشر بازمانده و جداشده از او در بدنه اصولگرا ، و جماعت ناباور و منکر او در جبهه اصلاحات را به سمت خویش جذب می کند و بسیار نزدیک است که اِجماعی بزرگ بر بازگشت او به عرصه سیاست، شکل بگیرد. پس باید فکری کنند تا او نیاید و برای همیشه، فراموش شود؛ اما چه فکری؟ او که با تبیین والایش از آزادی، و تفسیر زیبایش از رفاه، و تشریح جذابش از اختیار و اراده انسان، جاماندگان از قافله را هم هوشیار ساخته و انسجام را از اردوگاه مخالفانش برگرفته و چه بسا آنها را به سوی خود بکِشَد. باید هر تیری در ترکش مانده رها شود تا شاید چاره ای بر درد بی درمانشان شود. اما برای حفظ و نگهداشتن جوانانی که مجذوب شعارهای اصلاح طلبانه هستند، باید احمدی نژاد، مخالف دموکراسی، توسعه، ارتباط با جهان، حضور بانوان و جوانان در ساحات کُنشگری سیاسی و اجتماعی و دیگر عناصر رشدیافتگی معرفی شود.

او را باید نماینده جامعه روستایی و حامی دهات خواند و اصلاحات را دربرابر او به عنوان نماینده جامعه شهری، حامی دموکراسی، توسعه، ارتباط با جهان و دیگر عناصر رشد یافتگی معرفی کرد تا هیچ اصلاح طلبی، رغبت رفتن به سوی احمدی نژاد نکند، حال آنکه مردم به چشم خود دیده اند که این احمدی نژاد بود که برای نخستین بار و با وجود مخالفت های جدی، بانوان را تا احراز پست وزارت در این کشور ارتقاء داد و اگر نبود مخالفت های ساختگی مخالفان که گاه رنگ و بوی دیانت و قداست هم به خود گرفت، تعداد قابل توجهی از مناصب وزارت را به بانوان واگذار می کرد. این احمدی نژاد بود که با تحمل سرزنش ها و ریشخندها، با براندازی خاندان سالاری، جوانان را جایگزین سالمندان کرد و با دولتی جوان و پا به کار مشغول خدمتگزاری شد. این احمدی نژاد بود که سه چهارم کشورهای جهان را با طرح این موضوع که همه باید در مدیریت جهان، نقش و سهم داشته باشند، با خود همصدا کرد. اگر دنیای غرب با اِبداع دموکراسی، سال ها از برقراری آن در کشورها سخن گفت و حمایت کرد، اما احمدی نژاد از دموکراسی در مقیاس جهانی سخن گفت. آیا فقط آحاد انسانی در یک کشور، حق حاکمیت بر سرنوشت خود را دارند یا افزون بر آن، آحاد کشورها نیز در جهان، حق حاکمیت بر سرنوشت خویش را دارند؟ چگونه احمدی نژاد را مخالف دموکراسی بخوانیم در حالیکه او فریادگر دموکراسی در مقیاس جهانی است. این سخن احمدی نژاد است که کشورهای جنبش عدم تعهد را مجذوب خویش ساخت. با این اوصاف چگونه می توان احمدی نژاد را مخالف رشدیافتگی معرفی کرد و چگونه می توان امید به ترفند غیرمنصفانه ای داشت که او را نماینده دهات معرفی می کند.

و اما برای جلوگیری از بازگشت جداشدگان اصولگرا، هیچ راهی را بهتر از نبش قبر و بیرون آوردن واژه موهوم انحراف نیافتند، پس بی تأمل به سراغ این کار رفتند و با آنکه مُبدِع و مَبدأ این واژه ، دو سال پیش، پرده از کار پلید خویش برداشت و با افتخار اعتراف به ساخت و پرداخت آن کرد، چاره ای جز تمسک به همه نسبت های ناروای پیشین ندیدند و دوباره مزخرفات گذشته را نشخوار کردند که “این جماعت(هواداران احمدی نژاد) اعتقادی به مرجعیت، فقاهت و ولایت ندارند و همچون فرقه شیخیه، معتقد به رکن رابع و ارتباط مستقیم فلان فرد با امام عصر(عج) هستند”. آیا همین مزخرفات نبود که چند سال پیش به کناررفتن فکر احمدی نژاد از عرصه سیاست و رسیدن جامعه به وضعیت آشفته کنونی شد. آیا گویندگان این قبیل سخنان از مدافعان وضعیت کنونی هستند؟ آیا واقعا درد دین دارند که زبان خویش را به زشت ترین بهتان هایی که توبه از آنها ممکن نیست، می آلایند.؟ آیا می خواهند به سرنوشت تأسف بار همان هایی مبتلا شوند که چند سال پیش با همه توان، این تفکر را خطرناکترین تفکر از صدر اسلام تا کنون معرفی کردند و زبان به انواع بهتان ها آلوده کردند. مگر ندید که چگونه از چشم و دل مردم افتادند. مگر ندید که چگونه احمدی نژاد که مسحور و منحرفش خواندند، عزیزتر و محبوبتر شد. مگر آنها فرصت توبه یافتند که شما فرصت توبه پیدا کنید. چرا از جایگاهتان هزینه می کنید؟ بر ذهن چه کسی می خواهید اثر بگذارید؟ آیا می خواهید از بازگشت جداشدگان اصولگرا ممانعت کنید؟ یا فقیهان شورای نگهبان را به واهمه بیندازید؟ شاید می خواهید ائمه جمعه را از اقبال به احمدی نژاد در استان ها و شهرستان ها بازدارید! یا می خواهید مراکز امنیتی را حساس کرده و به برخورد با این تفکر وادارید! آخر از خود نمی پرسید که بدنه اصولگرایی، سالهاست که گوششان از این سخنان پر است و با این وجود، عزم بر بازگشت به احمدی نژاد کرده اند. مگر فقیهان شورای نگهبان و ائمه جمعه احمدی نژاد را نمی شناسند که با این نسبت های ناروا و سخیف، بخواهید آنها را از احمدی نژاد بترسانید! آیا این درست است که چند نفر راه بیفتند و با نسبت های ناروایشان بخواهند کشور را  وارد فضای امنیتی کنند و هزینه های کلان برای کشور به بار آورند. آیا می خواهید مراکز امنیتی را نسبت به میلیون ها هوادار احمدی نژاد حساس کنید و با ایجاد حساسیت، جلوی احمدی نژاد را از سفر به استان های کشور بگیرید؟ غلط می کنید! احمدی نژاد بزرگترین و قدرتمندترین حامی ولایت در این کشور است و از چنان جایگاهی در قلب مردم این سرزمین برخوردار است که با هیچ ترفندی نخواهید توانست نام او را تبدیل به ننگ کنید. ما قوچانی را با طرح “اسلام سیاسیش” ، صادق خرازی را با ادعای خط شکنیش ولو خون بخواهد، عباس عبدی را با اعلام نابودی احمدی نژادیسم به عنوان هدف برجام، و فلانی را با طرح واژه مضحک “نوفرقانیسم” و دیگران را با مخالفت های گوناگونشان، از قرارگرفتن آگاهانه یا ناآگاهانه در پروژه شیمون پرز  برحذر می داریم که “اِنّ الله سریع الحساب”  و “سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون”

 1. صدای عدالت :
  آیا موافقید؟ Thumb up 9 Thumb down 1

  خداوند نگهدار تمامی رهروان راه حق و حقیقت باد. آری برادر عزیز خداون رحمان بی اثر کننده مکر کافران است

 2. اسفندیار :
  آیا موافقید؟ Thumb up 6 Thumb down 0

  با برجام یا بدون برجام
  خواهد آمد احمدی سرانجام
  با تخریب یا بدون تخریب
  پیروز است و خصم اوست ناکام

  ان شاءالله

 3. اسفندیار :
  آیا موافقید؟ Thumb up 5 Thumb down 0

  چرخ زندگی مرد از بس که جان ندارد
  احمدی تو برگرد ملت امان ندارد

 4. مهدی :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 1

  همیشه در تندروی و عصبانیت زشتی هایی نظیر “غلط میکنید” بوجود میاید

  حاج اقا: یه کم شبیه دکتر باشید و سریع عصبانی نشید حاج آقا

  خجالت بکش مرد مومن من طرفدار رهبرم نه احمدی نژادی که ….
  یادتون نره تحلیل های سیاسی که صاف در تقابل رهبری بود
  احمدی نژاد بدون تایید رهبری موضوعیتی نداره و اهمیتی نداره
  من یه بسیجی ام که در سال ۸۸ بخاطر رای نیاوردن بعضی ها و بخاطر رای آوردن دکتر تلاش کردم، اما وقتی نامه رهبری به دکتر رو از صداسیما دیدم انگار یخ پشت گردنم گذاشتن.
  اونموقع فهمیدم که “در آخرالزمان خیلی باید مواظب باشیم تا ازمون سوء استفاده نشه حدیث معروف شتر دوساله رو که بلدین”

  • ناشناس :
   آیا موافقید؟ Thumb up 2 Thumb down 0

   اتفاقا مهدی جان انتظار ما هم این است که مانند بچه شتر دوساله باشی
   نه پس…ی برای دوشیده شدن
   و نه پشتی برای سواری دادن

 5. اسفندیار :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  نبرد هیچ گه زان یار محمود
  به کل ریزد اگر آرای محسود

 6. اکبر ی :
  آیا موافقید؟ Thumb up 1 Thumb down 0

  برادر بسیجی این همه تهمت و فحش و ناسزا و حمله به احمدی نژاد مظلوم توسط خیلی ها از دو سال پایانی دولت وی شروع شد چرا شما از انهمه زشتیهای که در مورد ایشان روی داد کمی انتقاد نمی کنید؟ ولی بالاخره صبر ادم هم اندازه ای دارد اخر این چه تهمت هایی است که تعدا دی از جمله این شیخ برای پیشبرد مقا صد دنیو ی خو د به انقلابی ترین و و لایی ترین رییس جمهو ر بعد از انقلاب می زنند ایا این ها از خدا و لباس خو د شرم نمی کنند که درو غ می گو یند وقتی رهبر معظم انقلاب می گوید ایشان قطار انقلاب را و ارزش های انرا به ریل اصلی بر گرداندن چرا یک عده بر خلاف نظر ایشان سخن می گو یند و حکم می کنند ؟
  این ها پیرو رهبری اند یا پیرو آقای استو انه که این و اژه انحرافی را ابداع کرد و انها محکم گرفتند و دکان انحرافی برای خو د درست کردند !
  این ها دنبال منافع خود هستند و از شدت حسادت و کینه و ترس از بازگشت مجدد ایشان و استقبال مردم مجبور به این واکنش ها شده اند.

  چرا این ها در مقابل این همه کج رو ی ها و مو اضع مخا لف مقام معظم رهبر ی گرفتن بعضی ها سکوت می کنند اگر نگرانیشان عدم پیروی از ایشان است و بدنبال باز کردن مو ضوعی کهنه هستند که هیچ تا ثیری در و ضع کنونی کشو ر و مردم ندارد الله اعلم

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: