تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ - ۱۵:۴۵ کد مطلب 112549

نقدی بر دیدگاه های تقی آزاد ارمکی در باب الگوهای توسعه در عصر احمدی نژاد؛

دهاتی گرایی با طعم مدرنیسم

جامعه ای که جناب ارمکی ترسیم کردند قرون وسطی و نظام اجتماعی آن عصر را تداعی می کند، رابطه لرد و رعیت که در آن با نگاهی از بالا به پایین و تحقیر آمیز در پی مرزبندی افراد بر می آمدند و با سلب آزادی و سرکوب استعدادها افراد را به برتر و فروتر تقسیم می کردند تا طبقات فروتر هرگز امکان قدم گذاردن به” میدان بالاتری ها” نداشته باشند.

به گزارش میدان ۷۲ در سال ۱۳۳۶ در روستای ارمک کاشان خانواده” آزاد ارمکی ” فرزند پسری به دنیا آوردند که او را تقی نام نهادند، این سال ها از این رو در تاریخچه برنامه های توسعه در عصر پهلوی دوم اهمیت دارد زیرا که نخست وزیر وقت در همین سال ها مشغول رایزنی در محافل دینی و مذهبی مرجعیت قم بوده است چرا که حاکمیت در یک توافق تجاری با مالکین و جریان بازار توانسته بود رضایت فئودال های برجسته را برای اجرای اصلاحات ارضی در عرصه روستایی جلب کند؛ در شرایطی که وضعیت نابسامان اقتصاد روستایی خانواده ها را از دهات به شهرها گسیل داشته بود خانواده آزاد ارمکی از روستا به شهر تهران مهاجرت کردند و در محله نظام آباد تهران سکنی گزیدند. از دلایل این مهاجرت اطلاع دقیقی در دست نداریم اما شاید زندگی در محله نظام اباد که در عصر پهلوی دوم از محله های فرودست تهران محسوب می شد عاملی باشد که در دهه های بعدی اثرات روحی مخربی بر زندگی علمی و نگرش های تقی آزاد ارمکی گذاشته باشد. در همین سال ها در محله ای که فاصله زیادی با نظام آباد ندارد اما به واسطه شیوه مناسب شهرسازی و رعایت اصول مهندسی توسط مهندسان آلمانی از دیگر مناطق پیرامونی متمایز می شد شاهد سکونت خانواده هایی از طبقه متوسط شهری هستیم که عمده آنها را می توان در زمره کارمندان بدنه بوروکراتیک عصر پهلوی قلمداد کرد. با چنین پیشینه ای نارمک محله ای که امروزه آوازه اش با میدان ۷۲ به جهت سکونت رییس جمهور سابق ایران جهانی شده است.

سالیان طولانی این منطقه شهری با میدان های صد گانه و سرسبزش با درخت های بلند و زیبا محلی برای گعده های عصرگاهی و شبانگاهی خانواده های متوسط است. محمود احمدی نژاد در چنین محیطی دوران کودکی خود را سپری کرد و در همان منطقه به دانشگاه علم و صنعت رفت و مهندسی عمران خواند تا بعدها در رشته مدیریت حمل و نقل گرایش ترافیک موفق به اخذ مدرک دکتری شود و اینچنین آموخت که با پدیده هایی چون ترافیک که زاییده” زیست – جهان ” مدرن است چگونه مواجه شود و مدیریت بر پدیده های مدرن را از اینجا مشق کرد. از نارمک به نظام آباد برمی گردیم، تقی آزاد ارمکی مسیر متفاوتی را طی کرد و به دانشگاه تهران رفت تا علوم اجتماعی بخواند. علوم اجتماعی که آگوست کنت در ابتدا آن را ” فیزیک اجتماعی” نامیده بود در روایت ایرانی اش در عصر بعد از جنگ جهانی گرفتار چالش جریان چپ شد و از این سبد در ذهن و زبان فرزندان خود رهاوردی انتزاعی آفرید و به جای پژوهش و مردم نگاری میدانی در پیچ و خم مبانی متکثر خشک فلسفی آن روزگار فرو غلتید. این آسیب به اندازه ای آشکار بانیان علمی خود را دچار نگرانی کرد که به فکر چاره افتادند و به همین سبب ” احسان نراقی” با ماموریتی ویژه مسئولیت راه اندازی “موسسه تحقیقات علوم اجتماعی” دانشگاه تهران را بر عهده گرفت تا بتواند ناکارآمدی دانشکده را جدال پاردایم ها، جناب ارمکی به دانشکده علوم اجتماعی پا گذاشت و با تکیه بر میراث بنیاد های اندیشه ای طیف سنتی دانشکده به مطالعات خود ادامه داد. وی در نیمه چهارم زندگی اش در اثر آشنایی با نظامیان چپگرای دهه شصت به ریاست یکی از مراکز مطالعاتی وابسته به نهادهای نظامی منصوب شد و پس از این انتصاب توانست با بورسیه دولت سازندگی در بریتانیا تحصیلات تکمیلی خود را پیگیری و موفق به اخذ دانشنامه دکترا شود تا پس از بازگشت به عنوان عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران مشغول به کار شود.

این پیشینه از جناب ارمکی گویای این واقعیت است که ایشان نمی تواند فردی با دیدگاه صرفا علمی و بی طرف و فارغ از پیش فرض های معطوف به قدرت باشد. این نکته زمانی برجسته تر می گردد که تریبون انعکاس نظرات ایشان یعنی روزنامه قانون، خود پیوندهایی محکم با کانون های سنتی قدرت داشته است و چنین محملی مناسب ترین بستر برای پشتیبانی از جریان مهاجم به دیدگاه های احمدی نژاد می باشد. جناب ارمکی با ادبیاتی تند و نامنسجم، احمدی نژاد را نماد یک فرد دهاتی با دغدغه دهاتی و در مقابل شهرنشینی معرفی کرد. در این مصاحبه واژه ها تعریف نشد و پارادایم فکری منتقد مشخص نگردید و همین عدم معرفی، دست نگارنده را برای بررسی آزادتر باز گذاشت. موضوع را با مقوله شهرنشینی و با بررسی کوتاه و موردی منطقه ای که ایشان پس از مهاجرت از روستای ارمک به آنجا پا گذاشته اند یعنی نظام اباد تهران، آغاز می کنم.

نظام آباد منطقه ای که قدمت آن کم و بیش سن و سالی نزدیک به نارمک دارد اما بر خلاف نارمک اخبار جرم و بزهکاری نظام آباد به کرات در رسانه ها مخابره می شود. نزاع دسته جمعی، قداره کشی، وفور مشروبات الکلی، خیابان های تو در تو و کوچه های تنگ و باریک و بعضا بن بست و بر خلاف اصول شهرسازی؛ خانه های عمدتا کوچک و قشربندی متفاوت با تعارضات جدی از ویژگی های بخشی از ساکنان نظام آباد است. در نارمک اما همین معدود بزهکاری هم به ندرت دیده می شود.
وقتی بافت نظام آباد را با خیابان های نسبتا پهن تر و میدان های سرسبز و نزدیک تر به اصول شهرسازی نارمک مقایسه می کنیم نتیجه ای که حاصل می شود این است که نظام آباد نمی تواند الگوی مناسبی برای شهرسازی و شهرنشینی باشد. سکونت مردمان شریف و محترم شبیه به همین جناب ارمکی که به جای قداره در دست گرفتن به علم آموزی و تحصیلات عالیه روی آوردند نیز نتوانست مشکلات اساسی این منطقه را برطرف کند. دلیل آن واضح است، اصولا تعریفی که از آنجا به عنوان شهر و از برخی ساکنانش به عنوان شهرنشین شده است تعریف درستی نیست و به این جهت است که می گویم تعاریف اهمیت زیادی دارد. حال اگر کسی پیدا شود و به متولیان شهر تهران توصیه کند نظام آباد را رها کنید و فقط به نارمک توجه کنید ظلم و بی انصافی نیست؟

اگر محرومیت مادی و فرهنگی محله سکونت دکتر ارمکی را نسبت به محل سکونت دکتر احمدی نژاد در سطح پایین تری قرار داده است عقل حکم می کند برای این رفع محرومیت تدبیری اندیشیده شود تا با آموزش و ایجاد اشتغال و نهایتا هویت بخشی به برخی افراد ناهنجار این منطقه، آن ها نیز بتوانند به تراز بالاتری برسند در غیر این صورت این امر می تواند موجب عقده های فروخفته ای شود که گاه سال های سال هم فرد را می آزارد و در دیدگاه روانکاوی اجتماعی” چرخه محرومیت ” را بازتولید محرومیت نماید. این مثال صرفا از منظر آموزش و رفع محرومیت بود و الا کیست که نداند بسیاری از هموطنان ما در دیگر نقاط کشور بسیار شریف تر، فهیم تر و مدنی تر از برخی مرکز نشینان هستند. در ادامه این نوشتار قصد ندارم به خوب یا بد بودن مدرنیسم بپردازم و با صرف نظر از انتقادات جدی که برخی به روند مدرنیزاسیون دارند و با فرض پذیرش مطلوب بودن مدرنیسم نقد خویش را پی می گیرم.
سنت یا مدرنیسم ، دموکراسی یا آریستوکراسی

گذر از سنت به مدرنیسم یکی از مباحث جدی قرون گذشته در کشورهای اروپایی بوده است در کشور ما تا دو دهه قبل نیز این بحث ادامه داشت. اما امروزه و در عصری که در کشورهای صنعتی حاصل سال ها نقادی پست مدرن ها از مدرنیته، این جوامع را به این نتیجه رسانیده که برطرف کردن مشکلات ضرورت دارد و از طرف دیگر روند فرآیند های عصر حاضر به ایستگاه جهانی سازی یا به تعبیر درست تر جهانی شدن رسیده و به سرعت در حال عبور است. فشردن دکمه استپ برای متوقف کردن پخش این سریال در عرصه رسانه به همان اندازه تلاش سنت گرایان متحجر، خنده دار است!

اگر این رفتار از جانب معمارانی که قرار است یک ساختمان شش طبقه در کوچه ای سه متری در نظام اباد را بنا کنند، سر بزند می توان آن را ناشی از ناآگاهی دانست اما وقتی با کسی در کسوت استاد دانشگاه مواجه می شویم انتظار نیست که عرصه اندیشه و نظر او جولانگاه تعاریف قدیمی و تاریخ مصرف گذشته و عاری از هرگونه نوگرایی و دگراندیشی باشد. بدتر از این گاهی فراتر از سکون و خمودگی، نوعی عقب گرد فکری را نیز از لابلای مواضع ایشان و همفکران شان می توان دید که شاید ناخواسته در عین اینکه گمان می کنند در حال دفاع از دولت مدرن دو قرن پیش هستند پای دیگرشان را به ماقبل آن دوران می گذارند و لااقل در شکل حکومت داری توصیه های قرون وسطایی می کنند. در اینجا لازم می دانم دو گروه را از یکدیگر تفکیک کنم. یکی اصلاح طلبانی که در پی تثبیت نظام فعلی حاکم بر محیط بین الملل و پذیرفتن مناسبات فعلی بوده و در عرصه داخلی نیز تن به شراکت و همراهی با بخشی از سنتی ها داده اند و من اینها را اصلاح طلبان محافظه کار می دانم، اما گروه دومی هم هستند که علاوه بر استفاده از مفاهیم مدرن گاهی لااقل در برخی حوزه ها پای در دنیای سنت گذارده و مناسبات آن زمان را تبلیغ می کنند که معتقدم جناب ارمکی در زمره همین افراد بعضا چنین رویکردی را دنبال می کند. آنجا که با تحدید دموکراسی و محصور کردن آن در سطح بخشی از مردم خواسته یا ناخواسته آریستوکراسی را دنبال می کنند تصوری جز این ایجاد نمی شود. این گروه دوم را چون گاهی سودای بازگشت به آن مناسبات دارند ری اکشنریست (Reactionarist) نام می نهم که ما را به چند قرن پیش و به دوران قرون وسطی بر می گردانند.

ایشان از یک سو مرثیه ای برای دموکراسی در دولت” مهر و عدالت” می خواند و از سوی دیگر با محدودسازی دموکراسی، به طور ضمنی از برتر بودن رای و نظر مرکز نشینان سخن می گوید. اینجاست که اندیشه ایشان به آریستوکرات ها و حتی به الیگارشی نزدیک می شود. اگر رویکردهای خاندان سالار و آریستوکرات روزنامه مصاحبه کننده با ایشان را نیز در نظر بگیریم این پیوستگی معنادارتر می شود. با لحاظ این نکته دموکراسی از اساس پدیده ای مربوط به دنیای مدرن است و در تقابل تفکر آریستوکراتیک مورد علاقه دکتر ارمکی قرار می گیرد. آن گاه باید پرسید آیا کنشگران اجتماعی همچون احمدی نژاد که به مشارکت همه ملت ایران باور دارد دهاتی هستند یا کسانی که در پی بازگرداندن مناسبات به دوران ماقبل دنیای مدرن می باشند!؟ دقیقا در همین نقطه است که تفاوت تفکر دکتر ارمکی با اصلاح طلبان محافظه کار نیز مشخص می شود، چرا که اصلاح طلبان گرچه در عمل پایبندی خود را به رای و نظر اکثریت مردم نشان ندادند اما در نظر هرگز مثل این استاد محترم در پی بازگشت به دوران ماقبل دموکراسی و بازتولید خاندان سالاری و آریستوکراسی نبودند و این دومی یعنی ری اکشنریست ها مصیبت بزرگتری برای دموکراسی و تحولات آینده دنیا خواهند بود.

فراموش نکنیم در عصر موسوم به اصلاحات، برونداد عملکرد این دو زیرگروه اصلاحات و تقابل این دو تفکر در شورای شهر تهران، منجر به انسداد سیاسی و تعطیلی شورای شهر اول شد و کاهش بی سابقه میزان مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی از یک طرف و از طرفی کاهش شدید فعالیت های عمرانی، چنان آثاری بر” شهر تهران” داشت که هم دموکراسی و توسعه سیاسی به احتضار رسید و هم شهر از کار افتاد و همین ناکارآمدی موجب انتظار مردم برای آمدن یک منجی در” شهر تهران ” شد و احمدی نژاد با نظر همین شهروندان تهرانی پا به” خیابان بهشت ” گذاشت. انتخاباتی که همه جریان های اصلاح طلب حتی نهضت آزادی در آن حضور داشتند اما مردم را به این نتیجه رسانید که اگر فکری نکنند یا در چاه و چاله های شهر تهران دفن خواهند شد و یا از دود و ترافیک خفه می شوند!

انتخاب صحیح نمایندگان حداقلی همین مردم و همین شهرنشینان، احمدی نژاد را که در اتاق فرمان آبادگران نشسته بود به سکانداری شهرداری رساند. وی در همان روزهای ابتدایی با تصمیمات کارشناسی و مبتنی بر مشاهدات عینی و با تکیه به تجربیات شهرسازی، کمترین کاری که انجام داد پر کردن چاه و چاله های مدیریت پیش از خود بود. آنچه تعجب برانگیز است فراموش کردن این نکته مهم است که احمدی نژاد منتخب همین مردم شهرنشین تهران و اصفهان در ۲۷ خرداد سال ۸۴ در یک رقابت جدی بود.

اگر دموکراسی را رای اکثریت بدانیم، همین که مردم را به شهرستانی و تهرانی تقسیم کنیم از هر منظری و با هر توجیهی که باشد نشان دهنده فقر روش تحلیل است. این ساده انگاری در ژئوآنتروپولوژی را می توان در دیدگاه هایی در دو سوی مخالفان احمدی نژاد چه آن عده متحجر و دگم اندیش و انحصار طلب که در پی حذف بخشی از شهروندان با اتهام غرب زدگی هستند و چه آن بخش که متکبرانه و با خودبرتربینی در پی نادیده گرفتن دیگران با نسبت دادن واژه شهرستانی هستند، شاهد باشیم! این دو گروه حذف گرا که جناب ارمکی خود را در زمره دومی تعریف کردند خواسته یا ناخواسته مثل دو لبه قیچی ایران و ایرانی و مردمسالاری را هدف قرار می دهند.

جامعه ای که جناب ارمکی ترسیم کردند قرون وسطی و نظام اجتماعی آن عصر را تداعی می کند، رابطه لرد و رعیت که در آن با نگاهی از بالا به پایین و تحقیر آمیز در پی مرزبندی افراد بر می آمدند و با سلب آزادی و سرکوب استعدادها افراد را به برتر و فروتر تقسیم می کردند تا طبقات فروتر هرگز امکان قدم گذاردن به” میدان بالاتری ها” نداشته باشند. شرایطی که اگر اندک افرادی با تلاش و همت موفق به عبور از این مرزهای ترسیم شده می شدند نیز باید مناسبات این سیستم را به رسمیت می شناختند و آنچه دیده می شد مرز بود و طبقه، فرودست و فرادست، تهرانی و شهرستانی! و بزرگترین قربانی این پیکربندی اجتماعی و این سیستم انسانیت است و کرامت انسانی و آبادانی و پیشرفت! شاید بزرگترین گناه احمدی نژادها نه ایجاد تقابل که یادآوری این مهم بود که همه انسان ها در حقیقت انسانی خویش صاحب کرامت هستند و این مهم جز با همین مرزبندی های غیر حقیقی دچار خدشه نمی گردد.
جایگاه تمرکزگرایی رضا خانی در عصر جهانی شدن

این استاد علوم اجتماعی در بخش دیگری از این مصاحبه، احمدی نژاد را به تقابل بین شهر و روستا متهم کرده در حالی که در همان فراز خود با طرح موضوع ” رضاخانی تمرکزگرایی” دست به چنین اقدامی زده! اینکه می گویم رضاخانی به این دلیل است که جناب ارمکی در آثار پیشین خود رضاخان را به لحاظ ساخت جاده و راه آهن یک تسهیل کننده مدرنیسم معرفی کرده اما در ادامه تحلیل خود بر خلاف مولف” کتاب ما چگونه ما شدیم” معتقد است چون روشنفکران در این روند مشارکت نداشته اند اقداماتش فاقد روح است. شاید این ادعا منطقی به نظر برسد، اما دکتر ارمکی توضیح نداده اند که چرا خود رویکردی رضاخانی یعنی تمرکز گرایی افراطی را نسخه نجات ساختار و سازمان اداری کشور معرفی کرده اند!؟ در حالی که تمرکز گرایی با سرکوب اقوام توسط رضاخان تحمیل شد. می توان این دفاع افراطی از تمرکزگرایی توسط جناب دکتر ارمکی را در راستای همان رفتار رضاخانی دانست.

رویکرد احمدی نژاد بسیار روشن است. وی توسعه ای متوازن و همگون را پیگیری می کرد و به نقش برابر سراسر پهنه جغرافیایی ایران باور داشت تا همه” استعداد های انسانی ملی” که امکان بروز توانایی های خود را دارند از این فرصت استفاده کنند. اتفاقا در نگاه مخالفان احمدی نژاد تقابل شهر و روستا شکل گرفت، آنگاه که سراسر ایران را رها کردند و به جای اداره عاقلانه شهر و پایتخت و هم زمان آبادانی همه شهرها و روستاهای کشور در پی آراستگی عوام فریبانه بخشی از” شهر تهران” و نادیده گرفتن بخش های دیگر آن بر آمدند و گمان کردند” توسعه” یعنی برافراشتن چند برج و رستوران شیک، درست به روش پادشاهان قجری که پس از بازگشت از سفر فرنگ هوسی به سرشان می زد! روشن است محروم و ویرانه نگه داشتن وطن در کنار این معدود برج های بی قواره و بدون اصول دستاوردی جز پدید آمدن” خفاش شب” و” بیجه” و رشد قتل و بزهکاری نداشته است؟ آیا مدیران و اشراف اصولگرا و اصلاح طلب مورد علاقه دکتر ارمکی سهم و نقش خود را در پدید آمدن” تهران امروز” می پذیرند؟

اگر بخواهیم تصویری از روند مدرن شدن بخش های مختلف کشور را با نگاه دکتر ارمکی ترسیم کنیم ناگزیریم سری را ترسیم کنیم بسیار بزرگ و بدنی بسیار نحیف و نام سر را” شهر تهران” بگذاریم و کل بدن را شهرستان! آنگاه از این آدمک بخواهیم راه برود! مانند اختاپوس که سراسر کالبدش در سر این جانور قرار دارد و معده و روده و مغز و دهان و مقعد همگی در سر قرار دارند، این است واقعیت توسعه سانترالیزم بی قاعده که تهران کشته شده امروز نتیجه این راهبرد ۹۵ ساله است. آیا” شهر تهران” با این مختصات توان زنده ماندن دارد چه رسد به راه رفتن؟! اگر پیش از اجرای برنامه های راهبردی احمدی نژاد برنامه ای خردمندانه و شجاعانه برای توسعه همه بخش های کشور در نظر گرفته می شد چنین نتایج شومی را شاهد بودیم؟

به جرات می توان ادعا کرد کمترین گناه سیاستمداران و لرد های چپ و راست مورد علاقه دکتر ارمکی، این” هویت زدایی” هم زمان از شهر و روستا بود! مگر نه اینکه تصمیمات آن ها موجب شد روستانشین” بی آب و آبادانی و کشاورزی” برای لقمه ای نان به شهرها هجوم بیاورد و در حالی که هویت روستایی خود را از دست داده است در قوطی کبریت هایی به نام آپارتمان های کوچک که به خوابگاه شبیه تر است کوچ کنند و با از دست دادن هویت روستایی خود امکان یافتن هویت شهری را هم نداشته باشد و سر از ناکجا آباد در آورد؟! آیا همین روند نبود که هم روستا را نابود کرد و هم آواری از” آسیب های اجتماعی” بر سر شهرنشینان فرود آورد؟

اگر هویت بخشی به غیر مرکز نشینان و سهیم کردن آن ها در تعیین سرنوشت خود و مشارکت دادن همه ملت ایران در تصیم گیری ها دهاتی گری است، نادیده گرفتن بخش بزرگی از ایران و سرکوب و تخفیف و تحقیر آن ها در عصری که دنیا در پی معرفی و فعال کردن کوچک ترین واحدهای اجتماعی و جغرافیایی است چه نام دارد؟ این یکی از مواردی است که تفکر این استاد محترم را از اصلاح طلبی واقعی متمایز می کند و به سوی آریستوکراسی و در نهایت الیگارشی سوق می دهد و ایشان را به ورطه تناقض می کشاند. احمدی نژاد به درستی دریافت که اگر کشور را ویرانه رها کند و در تهران صرفا به ظاهرسازی و تزئین بخش هایی از شهر بپردازد هم تهران نابود می شود و هم همه ایرانی که دکتر ارمکی آن را روستا می نامد!

در بحث توسعه یا پیشرفت یا هر نامی شبیه به آن وارد نمی شوم اما مشتاقم بدانم دکتر ارمکی از کدام زاویه به مفهوم توسعه می نگرد و رابطه آن با ایجاد دنیای مدرن و مفهوم مدرنیته چیست؟! و بعد این پرسش را پاسخ دهند که آیا گنجاندن بیش از هشت میلیون نفر در شب و حدود ۱۴ میلیون نفر در روز در شهری مثل تهران که از ابتدا هم فاقد شرایط لازم برای یک شهر معمول ارزیابی می شد، با شهری شدن و مدرن شدن چه نسبتی دارد؟
شهرسازی یا فشرده سازی توده ای

اگر در پی یافتن تضاد و معرفی کردن تفکر دهاتی باشیم باید ابتدا انگشت اتهام را به سوی لردهای پیش از احمدی نژاد بگیریم و سوال کنیم این فشردن” توده انسانی” در تهران را در کدام شهر مدرن با اصول شهرسازی می توان یافت؟! در پاریس یا برلین یا سیدنی و اتاوا؟! کدام دولت مدرن چنین رویکرد غیر مدبرانه ای را در پیش گرفت که انبوه جمعیت را در پایتخت خود بگنجانند و بعد همه منابع کشور را برای رساندن به این انبوه جمعیت اختصاص دهند و هنگامی که شهر به ویرانه ای پر ازدحام تبدیل شد بی رحمانه از مسولیت آواربرداری از ویرانه ای که خودشان ایجاد کردند شانه خالی کنند! در همین فقره شیوه عمل لردهای پیش از احمدی نژاد موجب گردید نام تهران در کنار مکزیکوسیتی، داکا در بنگلادش، بوگوتا در کلمبیا، بنگلور در هندوستان ، لیما در پرو ، لاگوس در نیجریه و کینشاسا در کنگو ثبت شود تا به عنوان کشورهایی که بیشترین جمعیت را بدون برنامه ریزی و صرفا از شوق شهرنشین شدن از دهات به پایتخت کشور روانه کرده اند معرفی شوند! حال با این وصف کدام تفکر را باید تفکری دهاتی دانست تفکر احمدی نژاد که در پی تمرکز زدایی از پایتخت و کاهش ظلم به” شهر تهران” بود یا تفکر مخالفان احمدی نژاد که همپای بنگلادش و کلمبیا همه مشکلات را بر سر شهرنشینان آوار کردند!

کافی است هزینه های مصرف بنزین، ایجاد آلودگی هوا، آلودگی صوتی و هزینه های درمانی ناشی از آن و میزان مرگ و میر و کاهش نرخ امید به زندگی در تهران که در اثر سیاست گذاری های لردهای محبوب دکتر ارمکی تحمیل شد، بررسی شود تا معلوم شود دهاتی کیست! و چه کسانی هم روستا را به عنوان موتور مولد توسعه نابود کردند و هم با ایجاد” اصطبل های انسانی” برای مرکز نشینان آن ها را به قهقرا بردند! کاش این استاد جامعه شناس بدون جانب داری بررسی می کرد در همین فقره اضافه کردن ساعات کاری چه کسانی با چه انگیزه هایی به قیمت تعطیل شدن فرصت فکر و اندیشه و صرفا برای اضافه شدن سود دلالی شرکت های متعلق به لرد ها، ساعات طولانی تری افراد را به سیطره و اسارت خود در می آورند تا شب هنگام آنچه به خانه و خانواده می رسد تنها یک” جسد” خسته و “خنثی ” باشد و مستقیم راه رختخواب را در پیش بگیرد! این ها در کنار رشد بزهکاری و اعتیاد و خودکشی چه نسبتی با شهرنشینی دارد؟

از دیگر اقدامات تفکری که دکتر ارمکی آن را ترجیح می دهد تبدیل شهرهایی مثل پرند و پردیس که جانمایی آن در دوران پهلوی صورت گرفت به دهات هایی بی آب و علف در دولت های دهه شصت، سازندگی و اصلاحات بود که اگر نبود تلاش دولت مهر و عدالت برای هویت بخشی به این مکان ها، همان” دهات” مانده بود! احمدی نژاد هم برج های داخل شهر تهران و هم برج های چهارده طبقه در مسکن مهر را می شناخت و به خوبی با آخرین مبلمان مدرن آن را ساخت و هم مسکن روستایی را رونق بخشید.

شهرنشینی با نگرش این استاد محترم تاریخی رو به پایان دارد که در عصر حاضر نشانه های آن را می توان جستجو کرد. اگر تاکنون صرفا پست مدرن ها منتقد جدی برخی اشکالات اساسی این روند بودند اما امروزه با پیشرفت فناوری ماهیت آن نیز تغییر کرده و دنیای جدیدی در حال رخ نمایی است و شاید گناه” دولت مهر و عدالت” همین پیشرو بودن او در درک تحولات جهان است. اگر توسعه از منظر دکتر ارمکی توسعه خطی باشد و ملزم باشیم مو به مو آنچه دیکته می شود را انجام دهیم ناگزیریم برای تولید خودرو به عصر تولید ارابه و درشکه سازی برگردیم و از آنجا به خودرو سازی برسیم! اگر این ادعا خنده دار است که هست، چرا باید به جای استفاده از تجربیات کشورهای صنعتی خطاهای آن ها را نیز تکرار کنیم؟ شهروندان در این جامعه جهانی شده، بنا ندارند خطاها را نیز تکرار کنند و از همین روی می بینیم انسان ها در حال رسیدن به رشد هستند که خود انتخاب می کنند چه چیزی خوب و چه چیز بد است ! شاید این مهم به مدد شبکه های اجتماعی و دنیای ارتباطات باشد که یکپارچگی شهر و روستا را در پی داشته است! شهرنشین یا روستا نشین فرقی نمی کند، در عصر پرتاب فضا پیما به آسمان که” دولت مهر و عدالت ” با درک اقتضائات فناوری، موجود زنده به فضا می فرستد ولی” دولت اعتدال” میلیارد ها تومان از سپرده های بانکی و و از جیب مردم، به جیب صنعت خودرو سازی انحصارگر واریز می کند همه معترض می شوند هم شهری و هم روستایی!

تمرکز گرایی پیشا توسعه، کهنه کالایی است که خریداری ندارد. اینکه با دگم اندیشی مدرنیسم را وحی منزل بدانیم و از فرصتی که تحولات جهانی برای ما فراهم می کند به سادگی عبور کرده و سعی در سنجیدن هر چیزی با معیارهای ۷۰ سال قبل داشته باشیم نه عقلانی است و نه شدنی! تا سال های قبل اگر انتقادی به این استانداردسازی و” یونیفورمیزه کردن” جوامع انسانی وارد می شد عمدتا از جانب پست مدرن ها بود اما امروزه واقعیت های جهانی شدن و پیشرفت فناوری شهروندان عادی را نیز به این نتیجه رسانیده که همه باید” دیده شوند” و مرز بین شهر و روستا معنای خود را از دست داده است به نحوی که باغبان باغ شما می تواند با یک تلفن همراه ساده همان خبری را آنلاین بخواند که دکتر ارمکی می خواند! کشاورز ساده روستایی یا پزشک متخصص قلب در شمال تهران هر دو وقتی از طریق تلفن همراه خود و در شبکه های اجتماعی می بینند دکتر ارمکی با توهین به برنامه های احمدی نژاد، بین شهر و روستا و مرکز و غیر مرکز مرز ایجاد می کند، برافروخته شده و پیغام می فرستند که چرا مانع از آزادی دیگران می شوید و چرا با این مرزبندی های کاذب بر شهروندان ظلم روا می دارید؟!
تحمیل الگوهای قدیمی

جناب ارمکی به تقلید از نسخه های قدیمی مدرنیست ها در پی استاندارد سازی اقتدارگرایانه است که اگر کسی از این چارچوب نامعقول بیرون رفت با چوب شعار کار غیر کارشناسی او را بزند! اگر” جوهر ستیزی” یکی از واکنش های پست مدرن ها به مدرنیسم بود و اگر کسی مثل” کیت نش” در اعتراض به همین استاندارد سازی های محافظه کارانه که جناب ارمکی از آن تقلید می کنند معترض می شود و می گوید هیچ ارزش عالی مشترکی وجود ندارد نتیجه همین قواعد خشک و غیر مفیدی است که آمرانه ترویج می شود. احمدی نژاد تفاوت دیدگاه ها را به رسمیت می شناسد و با آن به شیوه مدارا مواجه می شود او نیز همانند پست مدرن ها از تفکرات غیر منعطف و خشک که با ادعای” کار کارشناسی“ تحمیل می کنند برائت می جوید اما آرمان مشترک و عالی را به جهت اینکه در فطرت انسان هاست به رسمیت می شناسد. او با اینکه هر کسی دیدگاه خود را چه به اسم اسلام یا مسیحیت و چه به اسم شیعه یا سنی، چه به رویکرد متحجرانه و چه با شعارهای متجددانه تحمیل کند مخالف است. احمدی نژاد به مدارا و رهایی از مرزبندی های کاذب بین انسان ها باور دارد. دغدغه های او گستره ای جهانی دارد و کسی که دغدغه فرا مذهبی، فراملی، فرا قومیتی دارد جهانی می اندیشد نه دهاتی!

اگر امروز روستا نشین هم مثل شهر نشینان از فقدان ازادی و عدالت سخن می گوید نشان دهنده این است که دنیای ارتباطات شرایطی را فراهم کرده که در روستایی دورافتاده هم افراد درک می کنند که فلان مشکل وجود دارد اگر تضادی مشاهده می شود باید از کسانی بازخواست کرد که در عصر جهانی شدن هنوز در پی تمرکز گرایی هستند. با یک کاوش ساده در تغییرات سبد مصرف ارتباطات در جامعه ایرانی می توان به این نتیجه رسید که در دوران” دولت مهر و عدالت ” احمدی نژاد با گسترش اینترنت و شبکه ارتباطات سراسری در حرکت همه کشور در جهت توسعه گردش اطلاعات و توسعه شهرنشینی چه نقشی داشته است! به عنوان نمونه قیمت دو میلیون تومانی سیم کارت در سال ۸۱ که با آن مبلغ امکان تهیه یک باب خانه در رامهرز و نیشابور بود کجا و وضعیت فعلی که در دست کودکان شهرستانی هم سیم کارت های مختلف و تلفن های هوشمند متفاوت وجود دارد کجا! کسی که تفکر دهاتی داشته باشد چنین زیرساخت هایی را فراهم می کند یا کسی که در پی به حرکت در آوردن جغرافیای فرهنگ ایرانی است؟

بی شک اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم شعار” ایران برای همه ایرانیان” را احمدی نژاد محقق کرد آنگاه که در کنار” شهر تهران” همه جای کشور را دید و از همه درخواست کرد پا به پای تهران برای پیشرفت تلاش کنند و آنگاه که برای اولین بار نقش موثری برای زنان قائل شد و شرایط حضور زنان در مسولیت هایی به بزرگی اداره یک وزارت خانه علیرغم همه مخالفت ها را فراهم کرد و در پی آماده سازی امکان ورود زنان به استادیوم های ورزشی و خانوادگی کردن مکان های ورزشی بر آمد.

فراموش کردن این نکته که احمدی نژاد بلافاصله بعد از استقرار دولت نهم و رفع محرومیت بخش های زیادی از کشور از جمله تهرانی ها، در دولت دوم خود توجه بیشتری به گروه های مختلف اجتماعی از جمله هنرمندان و نخبگان در تهران کرد از مصادیق بی انصافی است. او در این راه بدترین توهین ها را از متحجرین شنید و امثال همین جناب ارمکی هم به جای آسیب شناسی این عقب ماندگی اجتماعی مخالفان احمدی نژاد، عافیت طلبانه از کنار این حملات عبور کرد و آنروز در ستایش توجه دکتراحمدی نژاد به مرکزنشینان سخنی نگفت! اگر دکتر احمدی نژاد مثل جناب ارمکی و لرد های مطلوب ایشان در پی تفکیک ملت نبود، وقتی برای دومین بار رکوردی بی نظیر حدود ۲۵ میلیون رای را از آن خود کرد، می توانست خودخواهانه با تکیه به همان آراء مثل دیگر دولت ها وقت گذرانی کند نه اینکه خود را آماج حملات غیر منصفانه به جرم حفظ کرامت انسانی تهرانی ها و شهرستانی ها کند! اما وی غم گسارانه در جهت ترمیم این شکاف ۱۳ میلیونی برآمد و با توجه به نیازهای فرهنگی هنری قشر متوسط شهر تهرانطرحی نو در انداخت اما با برچسب” انحراف” و با ادعای” ناسیونالیسم روستایی” به تیر تهمت روشنفکران رانتیر و متحجران دستورپذیر مواجه شد. برای احمدی نژاد بر خلاف برخی دیگر حفظ کرامت و حقوق تک تک انسان ها فارغ از رنگ و مذهب و جنسیت و قومیت و طبقه شان مطرح است و در این راه حتی حقوق مخالفان خود را رعایت کرد.

نیم نگاهی به سیر تحول جوامع غربی نشان می دهد اگر نبود هماهنگی و همراهی توامان شهر و روستا ، هرگز مدرنیته با خوبی ها و بدی هایش امکان بروز و ظهور پیدا نمی کرد.
خاص گرایی سنتی؛ عام گرایی فرصتی برای جهانی شدن

بسیاری معتقدند در فرآیند مدرن شدن ابتدا دولت متولد شده و بعد مجلس، چه در فرانسه و چه در بریتانیا و آلمان و آمریکا، اما در کشور ما مجلس اولویت پیدا کرد و بسیاری معتقدند همین مجلس گرایی در کشور ما یکی از مهمترین آفات شهرنشینی است.” هویدا” نخست وزیر ۱۳ ساله مجلس بود و این چنین شد که این کشور به قهقرا رفت! ” مصدق” و” قوام” در قامت یک دولتمرد و احمدی نژاد مصداق کامل و تمام عیار یک دولتمرد است که در پی دولت سازی و تثبیت آن بر آمد. فروکاست کنشگری ملی و ارتباط ایران با جهان فراز دیگری از ادعاهای دکتر ارمکی است. ایشان این نکته را نادیده گرفتند که ارتباط با جهان یعنی ارتباط با نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان به علاوه مجامع بین المللی و همچنین ارتباط موثر با معتقدین به سایر ادیان و مکاتب و در نهایت مهمترین بخش آن ارتباط با ملت های آزادی خواه. با این دامنه وسیع حقیقت ارتباطی جهان امروز آیا حق این پرسش محفوظ است که کسی که بیشترین حضور موثر در مجامع بین المللی و بیشترین دیدار و گفتگو بر پایه مفاهیم عالی و مشترک با مسیحیان و یهودیان و بوداییان و غیر شیعیان در اروپا وآمریکا و جنوب شرق آسیا و افریقا و امریکای لاتین را داشته دهاتی است یا کسانی که وقت خود را در اتاق های دربسته و تنها با چند کشور انگشت شمار اروپایی صرف می کنند و در نهایت از همان لردهای بین المللی لقب محور شرارت را دریافت می کنند؟

بد نیست اقای ارمکی کمی از وقت خود را به مطالعه روابط بین الملل اختصاص دهند تا دریابند در عصر جهانی شدن ما با شهروندان جهانی طرف هستیم و یک مهندس یا دانشمند در شرکتی مثل گوگل یا مایکروسافت و یاهو و یا تلگرام می تواند بسیار موثرتر از یک سیاستمدار فاسد در یک اتاق دربسته باشد! امروزه اسناد ویکی لیکس به راحتی می تواند ۵+۱ را به چالش بکشد و مهم نیست خود برآمده از آن باشد یا نه مهم این است که افراد در معادلات دنیای جدید نقش موثری دارند و از همینجا نقش دیپلماسی عمومی پررنگ تر می شود.

امروزه لازم است یک جامعه شناس در ارزیابی های اجتماعی خود به این فراگرد توجه کند؛ کشوری که قرار است با دیگر کشورها ارتباط موثر و مستمر برقرار کند اگر در شهر های غیر مرکز خود که عمدتا هدف های اصلی گردشگری و سرمایه گذاری هستند گرفتار محرویت و نابسامانی اداری باشد، چگونه می تواند پذیرای شهروندان و سرمایه گذاران سرزمین های دیگر گردد! در دنیای امروز تعاملات یک سویه نیست، چطور می شود مدعی کنشگری در جهان شد اما شهرستان ها و روستاهای کشور با مشکل سرویس بهداشتی مواجه باشد! لردهای پیش از احمدی نژاد حتی همین فقره سرویس بهداشتی و اقامتگاه گردشگری را هم به عنوان پیش نیاز گسترش صنعت توریسم فراهم نکردند، حال با چه تحلیلی به این نتیجه می رسند آن ها دغدغه شهری و احمدی نژاد دغدغه های دهاتی دارد؟

رونق پیدا کردن سیر و سفر را باید در منطق شهرنشینی دنبال کرد یا روستایی گرایی؟ اینکه احمدی نژاد تلاش می کند امکانات لازم برای مسافرت شهرنشینان را فراهم کند و حتی در این راه علیرغم تنگ نظری مجلسیان از اختصاص دادن” بنزین سفر” هم دریغ نمی کند نمی تواند یکی از مصادیق توجه به شهرنشینان باشد؟ این در کنار ایجاد فرصت فراغت بیشتر برای شهرنشینان خسته از چرخ زندگی بی روح شهری نباید مورد توجه این استاد جامعه شناسی قرار می گرفت؟ این استاد محترم یک بار از خود سوال کرده اند آیا کاهش تعطیلات مورد نیاز مردم” شهر تهران” در دوران زمامداری لردهای مطلوب شان در کنار کمتر کردن امکانات سفر و بی توجهی گسترده به شهرنشینان یکی از عوامل موثر در افزایش خودکشی های اعتراضی شهرنشینان نیست؟

احمدی نژاد اگر با دلسوزی نه تنها مانع از فعالیت” دست فروشان فرودست” نمی شود، بلکه در کوتاه مدت با استفاده از اهرم سرمایه گذاری و سازمان دهی دستگاه های مدیریت اقتصادی به یاری وی می شتابد تا در بلند مدت او به عرصه تولید بازگرداند. همین احمدی نژاد هم زمان راه ایجاد هایپرمارکت ها و مال ها و فروشگاه های اینترنتی را باز می کند تا هم آن دست فروش فرودست مثل امروز دست به خودسوزی نزند و فاجعه نیافریند و هم آن سرمایه گذار به تعبیر ایشان مدرن به رونق اقتصادی” شهر تهران” کمک کند.
بوروکراسی ضابطه محور یا خویشاوند سالاری رابطه محور

در موضوع بوروکراسی، مدرنیست های محافظه کار( اصلاح طلبان ) به این نکته توجه ندارند که بوروکراسی در همان بدو تولد نیز با انتقادات جدی پیروان اولیه آن مواجه بوده استپ اگر بوروکراسی را از صورت بندی های قرن نوزدهمی ماکس وبر و تیلور بدانیم در حالی که خود ماکس وبر و همچنین پیشروترین مکتب مدیریت عصر حاضر نیز که به” مدیریت اقتضایی” شهره است، انتقادات جدی به آن وارد داشته و خشکی و انعطاف ناپذیری سازمان های غول پیکر را از نقاط ضعف آن می داند. احمدی نژاد نیز از همان منظر با این جنبه های بوروکراسی مخالفت می کرد.

وقتی ساختار کهنه و دهه شصتی سازمان برنامه، منافع فردی برخی کارشناسان را بر منافع ملی ترجیح می دهد و طرح ها و ایده های نخبگان برای ساختن کشور را لگدمال می کند احمدی نژاد آن سازمان را حذف نه، بلکه به جایگاه اصلی خود که برنامه ریزی بود بازمی گرداند که این را باید به عنوان یکی از مصدایق تحول خواهی و اصلاح طلبی احمدی نژاد مرتبط دانست که دهاتی گری مخالفان ذی نفع احمدی نژاد آن را تحمل نکرد و با پروپاگاندا برخی از افراد طبقه متوسط را هم در این نق زدن ها و بهانه گیری ها همراه کردند. غافل از اینکه تن ماکس وبر از آنچه به نام او بر شهروندان ایرانی می رفت در گور لرزان است.

یکی از اهداف ماکس وبر در تبیین بوروکراسی جلوگیری از ایجاد روابط خویشاوندسالارانه و پارتی بازی و قوم و خویش گرایی بود و احمدی نژاد هم به درستی همین رفتار را مورد سرزنش قرار داد اما همین جناب ارمکی به جای نقد کسانی که با پنهان شدن پشت بوروکراسی برادران و خویشاوندان خود را به مسند می رسانند به احمدی نژاد حمله می کند! وضع قوانین بی شمار به گواهی همه بورکرات های مدرن آفت جدی دیگر بورکراسی است حال در کشور ما مجلس حتی به تعیین ساعت کار دولت هم دخالت می کرد و همین جناب جامعه شناس هرگز صدای دهاتی ستیزش در نیامد! از دیگر محورهای بوروکراسی رعایت سلسله مراتب است اما زمانی که رییس دولت قبل از زیردستان خود رعایت سلسله مراتب را انتظار دارد جناب ارمکی به دفاع از دکتر احمدی نژاد نمی پردازد و در کنار بوروکراسی ستیزان دهاتی قرار می گیرد! حال باید پرسید در همین مقوله بوروکراسی چه کسی دهاتی است احمدی نژاد که در پی کارآمد کردن بوروکراسی بود و همان دغدغه های وبر را داشت یا مخالفان او؟ آیا اشرافیت لردهای دهه شصت و هفتاد به دهات های سنتی شبیه تر است یا این مردم گرایی دولت مهر و عدالت؟!
در کشورهای مدرن مورد توجه جناب ارمکی، پست مدرن ها اشکالات زیادی به بوروکراسی مد نظر جناب ارمکی وارد می کنند اما احمدی نژاد هرگز از این زاویه به نقد بوروکراسی نمی پردازد. وی ضمن پذیرش بوروکراسی در پی بازسازی آن متناسب با” زیست جهان ایرانی” بود. اینکه احمدی نژاد همان بیمی که ماکس وبر( به عنوان تببین گر بوروکراسی) از نقاط ضعف بوروکراسی داشت را برطرف می کند تنها بخش کوچکی از اقدامات اوست اما آنجا که وی در پی همساز کردن بوروکراسی با فناوری های دنیای جدید بر می آید و با توسعه بی سابقه دولت الکترونیک تلاش می کند بوروکراسی را از کندی و کاغذ بازی در آورد، نشان می دهد که لردهای قبل از وی پاتولوژی و شناختی در این زمینه نداشتند و از اساس فاقد بینایی و مهندسی لازم در این زمینه بودند. اگر نبود حجم انبوه زیرساخت های الکترونیکی و ارتباطات مخابراتی که در زمان احمدی نژاد برای کارآمد کردن بوروکراسی انجام شد و اگر نبود دولت الکترونیک توسعه یافته در زمان احمدی نژاد کشور مشکلات بزرگی را متحمل می شد.
فناوری های جدید و تئوری های محصورسازی سنتی

متفکران حوزه مطالعات جهانی شدن اتفاق نظر دارند که دنیای آینده نقش موثر و پر رنگ روستاها در به نمایش درآوردن” خرده فرهنگ ها” که کانون آن در روستاها و جوامع غیر شهری است به روشنی دیده می شود. از همین حالا می توان دید وقتی رسانه ملی با آن عرض و طول، واقعیتی را در جامعه نادیده می گیرد شهروندان شهری و روستایی در شبکه های اجتماعی واکنش به روز و سریع نشان می دهند و در نهایت رسانه حاکمیت را نیز با خود همراه می کنند. احمدی نژاد شهر و روستا را با هم در پیوستگی می داند و بر خلاف جناب ارمکی معتقد است تحولات جهان آینده ،” حذف گریان” را حذف می کند. حتی اگر آن حذف گرایی از تریبون یک استاد علوم اجتماعی مطرح شود.

در تفکر احمدی نژاد ستیز با دنیای مدرن دیده نمی شود، ستیز با واقعیت های جاری جهان حاضر حکایت از نوعی” ری اکشنری” دارد و به تعبیری” ری اکشنریست ها” به دنبال بازگشت به مراودات سیاسی ماقبل مدرن هستند. تبار سالاری، مرزگذاری بین انسان ها و” محلی” و” مرکزی” کردن آنها و تاکید بر نادیده گرفتن هر آنکس غیر از طبقه حاکم از عناصر اصلی تفکر این افراد است. بعید است استاد محترم باورهای قلبی خود را بروز داده باشد که اگر چنین باشد زیست اینچنینی در تعارض آشکار با عصر جهانی شدن و آینده جهان است.

در زمانه ای که گروه های حقوق بشری در سراسر جهان از توکیو تا پاریس با درنوردیدن مرزها در پی هویت بخشی به همه انسان ها فارغ از نژاد و رنگ و قومیت و مذهب هستند سخن گفتن از تهران و شهرستان و دهاتی و شهری توسط یک استاد علوم اجتماعی به طور منطقی نمی تواند حاکی از ناآگاهی باشد اما می تواند ناشی از مراوده با کانون های قدرت و ثروت باشد وگرنه این گویه به ذهن متبادر می شود که پژوهشگر ما کماکان در عصر مدرن باقی مانده و نتوانسته خود را با حرکت سریع و رو به رشد جهان هماهنگ کند.
پدیده پاشایی، نوک کوه یخی که لردها نمی بینند

امروزه شاهد فاصله معنادار مردم با برخی اساتید هستیم. مردم برای حل مسایل خود منتظر استاد حوزه یا دانشگاه نیستند و جلوتر از آن ها حرکت می کنند. این عقب ماندگی اساتید را می توان در توهین و فحاشی به هر پدیده ای که از چارچوب اقتضائات دنیای مدرن خارج باشد، مشاهده کنیم و چنین است که استاد محترم دیگری با همین نگرش جناب ارمکی به خواننده محبوب ایرانی یعنی مرتضی پاشایی و مردمی که او را تشییع می کنند حمله می کند که چرا او را دوست می دارند! به نظر می رسد توده های مردم با بهره مندی از تکنولوژی و فناوری های نوین ارتباطی و نوآوری های دانشمندان، قابلیت های جهانی پیدا کرده و با به اشتراک گذاشتن تجربیات خود این اساتید را جا گذاشته و با سرعت رو به جلو می روند. اگر مردمی که به دنبال پیکر” پاشایی” محبوب حرکت می کنند و با برای او اشک ریخته و همخوانی می کنند نخواهند به جبر و زور موسیقی کلاسیک فلان خواننده مورد علاقه که یک ساعت یک فراز را تکرار می کند بشنوند، مستحق ناسزا شنیدن نیستند.” پدیده پاشای” از این منظر اهمیت پیدا می کند که دو گروه را بر آشفته کرده، یکی متحجران که مدعی بودند چرا مردم به یک خواننده اقبال می کنند و به ما توجهی ندارند و دیگری برخی از اساتید مردم شناسی هم جنس جناب ارمکی که عصبانی هستند چرا مردم دنباله رو تفکرات ما نیستند تا ما بگوییم چه زمانی چه کسی را و به چه میزان دوست داشته باشند!

فقط در تفکر دولت مهر و عدالت با روایت احمدی نژاد است که با فرصت برابر به انسانها، هویت از دست رفته در کشاکش مرکز و پیرامون قابلیت بازیابی پیدا می کند. این فقط را از این منظر می گویم که مخالفان او اعتباری برای غیر از آنچه به آن تعلق یافته اند قائل نیستند. در تفکر احمدی نژاد است که فرصت ها، برابر و عادلانه توزیع می گردد! دگراندیشی در عصر جهانی شدن یک ارزش بنیادین است و دگراندیشان با تکامل سیر عقلانیت به تعریفی پیشرو و آرمانی دست خواهند یافت که نشانه آن را در همین اتفاق نظر بر روی مفاهیم بشردوستی و صلح می توان دید.

اگر میشل فوکو از توجه به حاشیه نشین ها و رد هرگونه” طرح” یا” خط مرکزی” سخن می گوید احمدی نژاد فراتر از آن را مطرح می کند که از اساس تفکیکی نباید بین مرکز و حاشیه باشد. احمدی نژاد فرصت دادن به گروه های مختلف اجتماعی در یک فضای متکثر و غیر هم الگو را برای ظهور ابتکارات و نوآوری های بشری ضروری می داند و معتقد است اینچنین می توان مقدمات نزدیکی انسان ها به هم را فراهم کرد. اما جالب این است که وی را نمی توان پلورالیست نامید، چرا که در دیدگاه دانش بنیان عارفانه وی در نهایت انسان به یکتایی در افق آرزوهای بشری می رسد.

در همین رابطه” فردریک جیسون” با اشاره به رشد فضای سایبرنتیکی، آن را فرصتی بزرگ برای نخبگان معرفی می کند و معتقد است افول تولیدات صنعتی، پایان مبارزات طبقاتی ، ظهور گروه به جای طبقه و تقابل بین کلانشهر و شهر با ظهور این پیشرفت های سایبرنتیکی از بین می رود اما در کشور ما استاد و محقق متوقف شده در دنیای ماقبل سایبرنتیک به جای استفاده از این فرصت به جنگ مردم و مصلحان اجتماعی می رود و هنوز سخن از تقابل شهر و روستا می گوید و اقتدارگرایانه بر تمرکزگرایی تاکید کرده و آرزوهای لردهای سیاسی دیروز را در صورت بندی علمی بازتولید می کند .
جایگاه تقابل گرایان در دنیای روشن آینده

کسی که تلاش می کند دیگران را برای حفظ وضع موجود ترغیب کرده و خود و قدرت مداران همفکر خود را شهری بنامد و هم زمان دیگری را که کنش هایش بر پایه حرکت علمی گسترده جهانی تنظیم است دهاتی بنامد، هرگز متعلق به آینده نیست! رییس دولتی که فضا پیما و موجود زنده به فضا می فرستد دهاتی نامیده می شود و کسانی که با دستبرد زدن به سپرده های مردمی آن را در اختیار خودروسازی رانتیر و انحصارگر عقب افتاده قرار می دهند تا پاداش عملکرد های نداشته چند صد میلیونی هیات مدیره های آن تامین شود شهری نام می گیرند! این طنز قصه تلخ و پرغصه بخشی از اساتید نزدیک به کانون های قدرت در کشور ماست و چنین است که جامعه شناس ما از حال جامعه بی خبر است! استادی که هنوز نمی داند دنیای دو قطبی، سال هاست به موزه رفته و دنیای تک قطبی با محوریت قدرت هژمون نیز به زودی به آن می پیوندد و آینده را مدیریت مشترک جهانی با کنشگری تک تک انسان ها از هر پنج قاره رقم می زند سردمدارانی را تربیت می کند که در عصر کمرنگ شدن دولت –ملت ها به نفع جهانی شدن در اتاق های دربسته بست می نشینند شاید معجزه ای شود ! چنین اساتیدی و چنین سردمدارانی هرگز برای آینده ساخته نشده اند چرا که آنها خود را در گذشته محبوس کرده اند!

احمدی نژاد نه دهاتی است و نه شهری، احمدی نژاد به یک” شهروند جهانی” تبدیل شده و از زاویه لردهای جهانی غیر قابل مهار است و دقیقا به همین دلیل است که حتی خارج از” هندسه قدرت” و علیرغم نداشتن تریبون موثر در داخل و خارج از ایران مورد استقبال گرم قرار می گیرد. استقبال هایی که موجب می شود بعد از آن سیلی از توهین های وابستگان به قدرت و ثروت نثار وی شود. شاهد مثال این ادعا حضور باشکوه شهروندان ساکن در شهر نیویورک برای شنیدن سخنان محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا است .به گونه ای که کارگردان فیلم مستند” مردی با کاپشن بهاری” در شبکه بی بی سی فارسی نتوانست از این سکانس چشم پوشی کند. صحنه ای که در آن آمریکایی ها در حمایت و مخالفت احمدی نژاد در حال گفتگو هستند. این همان راز جهانی شدن احمدی نژاد است که دیگران برای پدید آوردن چنین صحنه هایی ناتوان هستند.

یادمان باشد گرچه جهان آینده واماندگان را دور نمی ریزد ولی آن ها را جا خواهد گذاشت.

مصطفی زرقونی – قائم مقام سابق خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)

  1. گیتی :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    حظ کردم چه مقاله زیبایی…..کاش کسانی که مردم را گمراه کردند آنرا بخوانند وبه خود آیند….

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: