تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ - ۱۱:۱۳ کد مطلب 112704

عاقبت گرایش و اعتماد مسلمانان بیماردل به کافران از آیات ۵۱ تا ۵۳ سوره مائده

نشانه اینکه بعضى از مدعیان ایمان از سنخ همان کافرانند این است که مى بینى این بیماردلان به سوى یهود و نصارا مى شتابند و مى گویند: ما بیم آن داریم که بلا بر سر ما آید غافل از اینکه چه بسا خداى تعالى از ناحیه خود فتحى آورده و امرى دیگر که خودش ‍ مى داند پیش بیاورد، آن وقت است که این بیماردلان نسبت به آنچه در دل پنهان مى داشتند پشیمان شوند

به گزارش میدان۷۲ دکتر وحید یامین‌پور در کنال تلگرامیش چنین نوشت:

اى کسانى که ایمان آوردید، یهود و نصارا را دوستان خود مگیرید که آنان دوست یکدیگرند و کسى که (از شما) آنان را دوست بدارد خود او نیز از ایشان است ، چون خدا مردم ستمکار را به سوى حق هدایت نمى کند.(۵۱)

نشانه اینکه بعضى از مدعیان ایمان از سنخ همان کافرانند این است که مى بینى این بیماردلان به سوى یهود و نصارا مى شتابند و مى گویند: ما بیم آن داریم که بلا بر سر ما آید غافل از اینکه چه بسا خداى تعالى از ناحیه خود فتحى آورده و امرى دیگر که خودش ‍ مى داند پیش بیاورد، آن وقت است که این بیماردلان نسبت به آنچه در دل پنهان مى داشتند پشیمان شوند(۵۲).

و آن وقت است که مؤ منین واقعى به این بیماردلان خواهند گفت : آیا این یهود و نصارا بودند که سوگندهاى غلیظ یاد کردند بر اینکه همواره با شما و یار و یاور شما خواهند بود؟ پس چرا امروز که عذاب الهى شما را گرفت یاریتان نکردند؟ آرى آن وقت بیماردلان مى فهمند که تلاشهایشان بى نتیجه مانده ، در نتیجه شکست خورده و زیانکار مى شوند(۵۳).

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: