تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ - ۱۱:۰۳ کد مطلب 112811

شبکه های ماهواره ای مذهبی به کدام چهره ها وابسته اند؟

میدان ۷۲ مشخصات برخی شبکه های ماهواره ای را که به چهره های مشهور متصل هستند منتشر کرده است.

  به گزارش میدان ۷۲ مشخصات برخی شبکه های ماهواره ای را که به چهره های مشهور متصل هستند به شرح زیر است

-شبکه ماهواره ای “النعیم” وابسته به آیت الله شیخ “محمد الیعقوبی”

-شبکه ماهواره ای “ولایت” وابسته به آیت الله مکارم شیرازی

-شبکه ماهواره ای “السلام” وابسته به آیت الله سید “حسین الصدر”

-شبکه ماهواره ای “المعارف” وابسته به شیخ “حبیب الکاظمی”

-شبکه ماهواره ای “اهل البیت” وابسته به  آیت الله سید “هادی مدرسی”

-شبکه ماهواره ای “الحجه” وابسته به  آیت الله سید “محمد تقی مدرسی”

-شبکه ماهواره ای “اهل بیت” وابسته به  الله یاری

-شبکه ماهواره ای “فدک” وابسته به  “یاسر الحبیب”

-شبکه ماهواره ای “المصطفی” وابسته به “عبدالحمید النجدی”

-شبکه ماهواره ای “الموده” وابسته به  الشیخ عبد الحلیم الغزی

-شبکه ماهواره ای “ثقلین” وابسته به مجمع جهانی اهل بیت – جمهوری اسلامی ایران

-شبکه ماهواره ای “سلام ۱” وابسته به آقای هدایتی

-شبکه ماهواره ای “هدهد” (حوزه فعالیت: کودکان) وابسته به سید “جواد شهرستانی” داماد  آیت الله سید “علی سیستانی”

-شبکه ماهواره ای “ثامن” وابسته به شیخ “حامدرضا معاونیان” درگذشته مورد حمایت آیت الله شیخ “حسین وحیدخراسانی” بود

-شبکه ماهواره ای “هادی ۱ و ۲ و ۳ و ۴” و شبکه “دعا” وابسته به سید “محمدباقر مصباح” نماینده  آیت الله سیستانی در مشهد

-شبکه ماهواره ای “الأنوار ۱ و ۲”، “أنوار الحسین”، “امام حسین ۱ و ۲ و ۳”، “الزهراء”، “المهدی”، “امام صادق”، “حضرت خدیجه”، “مرجعیت”، “أبا الفضل العباس”، “ظهور”، “امام زمان”، “العقیله”، “سلام ۲” و بقیع وابسته به سید “صادق شیرازی

منبع : پارسینه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: