تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۴ - ۱۱:۲۶ کد مطلب 112824

آشنایی با فرا کاسب تحریمی

مجموعه این رفتار که ناشی از حمایت و پشتیبانیهای اشکار و پنهان برخی شخصیتهای حاضر در مراکز قدرت میباشد دقیقا نمونه اشکار از ولنگاری و عدم مسوولیت پذیری در مجموعه ای حساس و سرنوشت ساز است که موجب شد تا این ولنگاری بصورت یک رویه و مشرب کاری در پرونده هسته ای در این دوره نیز ظهور یافته و تکرار شود و اشکارا با بی توجهی به منویات و خطوط قرمز تعیین شده از سوی امام خامنه ای نتیجه ای تلخ و قابل پیش بینی و مورد تذکر دلسوزان انقلاب را بصورت خسارتی محض به کشور تحمیل نماید .

میدان۷۲/ابوالفضل زهره‌وند*: سیروس ناصری دیپلماتی که از بدو ورود به دستگاه سیاست خارجی با ماموریت خاص در امور خلاء سلاحی کار خود را بصورتی متمرکز و حرفه ای در بخش بین الملل اغاز و بنیان تیمی گزینش شده و بسته را به عنوان همکارانی مطیع پی ریزی می نماید .

با استقرار در ژنو به عنوان سفیر به مدت بیش از ۱۱ سال موضوع توافقنامه ۵۹۸ و مسایل خلاء سلاحی را راهبری و هدایت می نماید . در تهران نیز دستیارانش ظریف / امیر خیزی / البرزی و برادرزنش تخت روانچی کار پشتیبانی وی را دنبال می کنند .

علی اکبر ولایتی نیز تمام قد و به عنوان مهمترین دستاورد مدیریت سیاسی خود در وزارتخارجه از او و تیمش حمایت و پشتیبانی می نماید تا سرحد ممانعت از انجام هرنوع بازرسی و ارزیابی از عمالکرد وی در دوره ۱۱ ساله حضورش در نمایندگی ژنو .

مبسوط الید گذاشته شدن یک فرد در سازمان مهمی چون وزارتخارجه تا بدین سرحد در نوع خود بیسابقه و عجیب میباشد .

عدم پیگیری مفاد قطعنامه ۵۹۸ / مجاب کردن ولایتی به امضاء معاهده NPT / CWC / CTBT و … پس از پایان ماموریت نیز در کنار پیگیری موضوعات خلاء سلاحی و لابیهای مورد نیاز وزارتخارجه به بهانه تسهیل در تعاملات بین المللی نسبت به تاسیس شرکت نفتی اقدام و در این رابطه از رانت در صدور قیر و خرید نفت عراق و دکل و… برخوردار و ….

نوع حضور و رفتار وی در عرصه سیاست خارجی سمبل ولنگاری سیاسی در این حوزه میباشد . اقامت خانواده در وین / نوع فعالیت پدرزن و …. / ارتباط با شرکت نفتی هالیبرتون متعلق به دیک چینی و واسطه گری در خرید نفت عراق و فروش ان به …. و همزمان عضویت در تیم مذاکره کننده هسته ای در سالهای ۸۲ تا ۸۴ و عهده داری کمیته سیاسی این تیم در مذاکرات و سخنگویی تیم / عدم پاسخگویی در دوره ۱۱ ساله حضورش در ژنو و عدم پایبندی به شرکت در جلسات کمیته حقوق بشر و دفاع از کشور و …… و موضوع واریز چند میلیارد دلار غرامات متعلق به ایرانیان مقیم کویت به حساب نمایندگی از سوی سازمان ملل و عدم توزیع ان در بین خسارت دیدگان تا امروز !

مجموعه این رفتار که ناشی از حمایت و پشتیبانیهای اشکار و پنهان برخی شخصیتهای حاضر در مراکز قدرت میباشد دقیقا نمونه اشکار از ولنگاری و عدم مسوولیت پذیری در مجموعه ای حساس و سرنوشت ساز است که موجب شد تا این ولنگاری بصورت یک رویه و مشرب کاری در پرونده هسته ای در این دوره نیز ظهور یافته و تکرار شود و اشکارا با بی توجهی به منویات و خطوط قرمز تعیین شده از سوی امام خامنه ای نتیجه ای تلخ و قابل پیش بینی و مورد تذکر دلسوزان انقلاب را بصورت خسارتی محض به کشور تحمیل نماید .

با مرور پرونده ها و سوابق مشابه به راحتی میتوان شیوه های کاسبی و شخصیتهای کاسبکار را شناخت و از این طریق خود و افکار عمومی را از دریافت ادرس های غلط مصون نگهداشت .

*دیپلمات و سفیر سابق وزارت خارجه

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: