تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۵ - ۱۲:۲۷ کد مطلب 112892

پولهای بلوکه شده ۲۰۰ میلیارد دلار شد

یک حساب ساده نشان می دهد که باید در آخر سال و با ادامه ورود روزانه ۷۰۰ میلیون دلار به کشور، بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار وارد خزانه شود. ازآنجا که دولت بارها اعلام کرده درآمد نفتی کشور به دلیل سقوط قیمت نفت به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال رسیده، باقی این مبلغ باید ناشی از آزاد شدن پولهای بلوکه شده باشد. با این حساب رقم واقعی پولهای بلوکه شده حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش میدان۷۲ عطا بهرامی در تلگرام نوشت:

محمد جواد ظریف در مجلس گفته است که پس از برجام روزانه ۷۰۰ میلیون دلار وارت خزانه شده است. دو حالت بیشتر ندارد، یا این رقم مربوط به پولهای بلوکه شده به خاطر تحریم‌ها است و یا به خاطر به خاطر فروش نفت، که منطقا باید به خاطر رفع تحریم باشد، با این حال اجازه بدهید راه سومی تعریف کنیم که جمع بین پولهای بلوکه شده و درآمد ناشی از فروش نفت است.
یک حساب ساده نشان می دهد که باید در آخر سال و با ادامه ورود روزانه ۷۰۰ میلیون دلار به کشور، بیش از ۲۲۰ میلیارد دلار وارد خزانه شود. ازآنجا که دولت بارها اعلام کرده درآمد نفتی کشور به دلیل سقوط قیمت نفت به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال رسیده، باقی این مبلغ باید ناشی از آزاد شدن پولهای بلوکه شده باشد. با این حساب رقم واقعی پولهای بلوکه شده حدود ۲۰۰ میلیارد دلار بوده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: