تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ - ۰۸:۴۰ کد مطلب 113084

اصلاح ساختار یا اصلاح فرد؟!

در بسیاری از کشورهای مسلمان، ساختار و سازمان ها به نحوی طراحی شده اند که افراد پاک دست را هم فاسد کرده و شرط ارتقا تنها در وارد شدن به زد و بندها است که حلقه ای از فساد اداری محسوب می شود. و برای فساد بیشتر و تاراج منابع اینجا رقابتی نفس گیر آغاز می شود!

میدان۷۲:همواره این بحث و سوال به صورت جدی مطرح بوده است، کما اینکه این سوال یکی از چالش های فلسفه سیاسی نیز است، به هر حال به اعتقاد نگارنده آنچه حائز اهمیت است، وجود ساختار سالم است. ساختاری که حتی افراد حریص ، طمع کار را هم مجبور به رعایت قاعده و بالا بردن کارایی آنها در چارچوب اهداف سازمان می کند.
اجازه بدهید با ذکر مثال بحث را روشن تر کنم، چگونه است که در بسیار از کشورهای جهان که مذهب و اخلاق طرد شده ، میزان فساد اداری در سطح پایین تری از کشورهای مسلمان است؟!
در واقع فردی که تنها به سود بیشتر شخص خود فکر می کند از گرفتن رشوه، و سایر انواع های فساد اداری سر باز می زند!
باید دقت کرد که سیستم در این نظیر از کشور ها به نحوی طراحی شده است که منافع فرد را در پایبندی به اصول سازمانی گره زده نه به اصول اخلاقی شخصی اش و ارزو برای رعایت آن!
اگر بخواهم بدون خود سانسوری سخن بگویم، در بسیاری از کشورهای مسلمان، ساختار و سازمان ها به نحوی طراحی شده اند که افراد پاک دست را هم فاسد کرده و شرط ارتقا تنها در وارد شدن به زد و بندها است که حلقه ای از فساد اداری محسوب می شود. و برای فساد بیشتر و تاراج منابع اینجا رقابتی نفس گیر آغاز می شود!
اگر نخواهیم در عوام زدگی رسانه ای متوقف شویم، وجود این ساختار مروج فساد که همچو دوری تصاعدی روز به روز بر ابعادش افزوده می شود به مراتب از حقوق های بالا پر اهمیت تر است که در نهایت چهار قربانی برای ارام کردن افکار عمومی می گیرد و روز از نو… (بماند که فاکتور سازی ها و تفاوت رقم در قرارداد ها و چگونه اختصاص پروژه به پیمانکاران و …هرگز محل بحث نخواهد بود)
اما چه کنیم که رسانه هایمان خود مروج عوام زدگی و طرح مباحث بی ارزشی هستند که مصداق اتلاف وقت و سرگرم کردم مردم هست.

  1. اسفندیار :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    ریشه کن فقر و فساد
    محمود احمدی نژاد

    فقط اختیارات بدهید

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: