تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ - ۰۷:۳۷ کد مطلب 113297

حضرات به جای نخبه گرایی، بفرمایید توجیه الیگارشی!

مردان دیروز نهادهای امنیتی و یاران روسای جمهور در ادوار مختلف بدون پشتوانه علمی و حتی ایدئولوژیک، حلقه های اقتصادی و قدرت سودآوری را ایجاد کرده بودند و دقیقا به جای ایجاد ساختار کارآمد و گزینش عقلانی بر اساس منافع ملی، دست به تشکیل گعده های بسته زدند که بر اساس منافع افرادی محدود، تصمیم سازی می کرد. با این شرایط می بایست به موجب حفظ منافع و نظم نوین، این افراد تبدیل به محافظه کاران تمام عیار شوند که شدند.((و البته در هنگام فاصله از قدرت این بار پوستین لیبرالیسم بر تن کنند!))

میدان۷۲ / محمد.ر : آنچه امروز بسیاری در کشور از آن با عنوان نخبه گرایی یاد می کنند و با برچسب پوپولیست و جامعه توده ای، رقبای خود را به حاشیه می رانند (نظیر مصاحبه اخیر عبدی با ایرنا یا نظایر مشابه فراوان دیگر) چیزی نیست مگر توجیه الیگارشی و نه اریستوکراسی یا الیتیسم!

اگر کمی سواد تحقیق و از سوی دیگر شجاعت بیان داشته باشیم، با مرور سوابق این نظیر افراد که امروز خود را در قامت نخبگان جامعه جا زدند، به نتایج جالب توجهی خواهیم رسید.
برپایی انقلاب ۵۷ با تعریف امروز امثال عبدی، حجاریان، تاجیک، صادق زیبا کلام و … یک خواست توده ای با رهبری پوپولیستی بوده است، اما مهمتر و جالب تر این است که همین افراد روزگاری به عنوان انقلابیون جوان، خود تلاش کردند تا آن نظم مستقر را به خشن ترین شکل ممکن بر هم زنند.
مرور سوابق رجال و سیاستمداران دوره پهلوی با همتایان خود در دهه شصت و هفتاد به خوبی روشنگر این امر است که چگونه نخبگان موجود که قدرت را در دست داشتند و اتفاقا همگی جز دانش آموختگان معتبر ترین دانشگاه های جهان بودند به کنار زده و بلکه به مسلخ فرستاده شدند تا جایگزین آنها جوانان بدون پشتوانه علمی و حتی پشتوانه کاری و … شوند که به لطف بر هم ریختن نظم سابق، فرصت یافتند تا خود را به جایگاه هایی برسانند که خوابش را هم نمی دیدند. آن هم به برکت همان پوپولیسم و جامعه توده ای و شعار شکست حلقه بسته و برپایی عدالت، ایجاد فرصت برابر برای همه جامعه و البته نه به استبداد و تمامیت خواهی و…!
اما زمانی که نظم نو توسط همین افراد به شیوه های مختلف که بسیاری اش از درون دادگاه های انقلاب نشات می گرفت، تثبیت شد، اینبار طبیعتا برای حفظ کرسی قدرت خود که به پاس آن , تحصیلات و چند ایسم را هم آموخته بودند، باید نخست خود را نخبه و بلکه یگانه نخبه جامعه جا می زدند و سپس مبلغ این اریستوکراسی و الیتیسم جعلی می شدند که در واقع چیزی نبود مگر یک الیگارشی تمام عیار!
مردان دیروز نهادهای امنیتی و یاران روسای جمهور در ادوار مختلف بدون پشتوانه علمی و حتی ایدئولوژیک، حلقه های اقتصادی و قدرت سودآوری را ایجاد کرده بودند و دقیقا به جای ایجاد ساختار کارآمد و گزینش عقلانی بر اساس منافع ملی، دست به تشکیل گعده های بسته زدند که بر اساس منافع افرادی محدود، تصمیم سازی می کرد. با این شرایط می بایست به موجب حفظ منافع و نظم نوین، این افراد تبدیل به محافظه کاران تمام عیار شوند که شدند.((و البته در هنگام فاصله از قدرت این بار پوستین لیبرالیسم بر تن کنند!))
هر چیز و هر کس که بتواند این نظم را بر هم زند، بی شک تهدید محسوب می شود و در این میان روشن است که تنها نیروی ممکن برای ایجاد تغییرات اساسی و ایجاد فرصت تنفس جدید به دیگران، همان نیرویی است که حضرات به مدد آن به قدرت دست یافتند، یعنی عزم و اراده ملی که حالا دیگر پوپولیسم خطاب می شود!
امروز اگر جامعه بتواند بین نخبه گرایی و الیگارشی تمامیت خواه تمیز قائل شود، شاید بتواند به مدد شکستن حلقه بسته، شرایطی را ایجاد کند که تمامی نخبگان جامعه شانس برابری را برای نقش افرینی در ساختار حکومت بیابند، هر چند که خطر ایجاد حلقه هایی نو از الیگارشی در این فقدان ساختار بورکراتیک متصور است، اما همین فرصت و شانس حداقلی برای تنفس می توانند امید را در دل جامعه و به ویژه نخبگان واقعی زنده نگاه دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: