تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ - ۰۷:۲۸ کد مطلب 113728

دو لبه نوفرقانیسم بر علیه احمدی نژادی ها

فرد شاخصی که امروزه علاوه بر نقل جهت دار خاطرات امام، در مواردی به بیان تفسیر جهت دار از قرآن، در جهت نیل به اهداف سیاسی خود می پردازد و برای《کلیدواژه اعتدال》،《توافق نامه لوزان》و《حذف شعارهای انقلابی》توجیهاتی از متون مذهبی دست و پا میکند، دقیقا همان کسی است که کلیدواژه «جریان انحرافی» را یادگار خود میداند.

باشگه مخطبان میدان۷۲/ ارمیا گلدسته: «جریان انحرافی» کلیدواژه ای است که مخالفان دکتر احمدی نژاد برای برجسته سازی آن هزینه بسیاری کرده اند. اخیرا یک روحانی به نام دکتر رضا غلامی، با پیروی از علی مطهری، در موضوع «خطر ظهور نوفرقانیسم» سخنرانی کرده و به شیوه ای پراکنده و نه چندان روشمند، از کلیدواژه «جریان انحرافی» بهره برده و درباره خطری مبهم هشدار داده است.
با تعمق در تاریخچه کوتاه و سیاه گروه فرقان، این جریان سیاسی-تروریستی را دارای ویژگی هایی می یابیم که ۳ شاخصه نفی روحانیت، التقاط و تفسیر به رای، در راس آن ویژگی ها قرار می گیرند.
شاخصه اصلی گروه فرقان، مخالفت با حوزه‌ های علمیه و روحانیت، و به اختصار، ترویج «اسلام منهای روحانیت» بود.
ایشان بدون توجه به اینکه «انسان کامل»، نام کتابی برگرفته از سخنرانی های «استاد شهید مرتضی مطهری» است، تاکید بر کلیدواژه «انسان کامل» را دلیلی بر نفی روحانیت میداند. شگفت آور است که فردی به جرم به کار بردن یکی از کلیدواژه های استاد مطهری، متهم به تاثر از قاتلین آن استاد شهید شود و جبهه حامیانش با شیخیه و بابیه مقایسه گردند.
درباره این شاخصه، از یک سو آنان که در کنار تخریب ۲۴ ساعته دکتر احمدی نژاد در سال ۸۸ ، شعارهای ساختارشکنانه علیه نظام سر میدادند و از سوی دیگر متحجرینی که روحانیت و رئیس جمهور انقلابی را به دلیل حرکت بر مدار حق نجس و منحرف میدانستند، به گروه فرقان بسیار شبیه تر هستند.
التقاط، شاخصه دیگر گروه فرقان است، که عبارت است از تدوین مکتبی جدید با آمیزش دو یا چند مکتب جداگانه، که «جریان موسوم به انحرافی» هرگز به آن آلوده نشده است و هر فرد مدعی، موظف است نام مکتبی که این جریان با اسلام التقاط کرده است را برده و چگونگی آن را توضیح دهند و در صورت ناتوانی از ورود به چنین بحث جدی و مفصلی، از روانه کردن تیر تهمت به سوی دیگران اجتناب کنند.
امروزه نیز از سویی بزرگ ترین جلوه التقاط، در ظهور کلیدواژه «اسلام رحمانی» نمود پیدا کرده است و از سویی دیگر، التقاط《اسلام ناب محمدی》، با مسیحیت کاتولیک قرون وسطی از سوی مقدس نماها نیز مسئله ای است که باید مورد توجه قرار بگیرد. جالب آن است که این جریانات التقاط گرا همگی دشمنی آشکاری با《جریان موسوم به انحرافی》دارند.
شاخصه مهم دیگر گروهک فرقان، تاکید بر تفسیرهای سطحی و هدفمند از متون دینی بود. آقای غلامی و امثالهم وظیفه دارند که برای متهم ساختن «جریان موسوم به انحرافی» نمونه هایی از «تفسیر به رای» توسط این جریان ارائه دهند، که تاکنون از چنین کشفی ناتوان بوده اند.
اتفاقا فرد شاخصی که امروزه علاوه بر نقل جهت دار خاطرات امام، در مواردی به بیان تفسیر جهت دار از قرآن، در جهت نیل به اهداف سیاسی خود می پردازد و برای《کلیدواژه اعتدال》،《توافق نامه لوزان》و《حذف شعارهای انقلابی》توجیهاتی از متون مذهبی دست و پا میکند، دقیقا همان کسی است که کلیدواژه «جریان انحرافی» را یادگار خود میداند.
از سویی دیگر، متحجرینی که با انواع و اقسام آیات و روایات درصدد متهم کردن دیگران هستند، بیشتر از سایرین نیاز تفسیر به رای قرآن و سایر متون دینی دارند.
با این اوصاف  باید سخن را با رهنمودی از امام خمینی به پایان برد که می فرمایند:《امروز عده‌ای با ژست تقدس مآبی چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام می‌زنند که گویی وظیفه‌ای غیر از این ندارند. خطر تحجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه‌های علمیه کم نیست.》

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: