تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ - ۱۴:۴۱ کد مطلب 114105

کرامت حاج عبّاس قصّاب در برخورد با فقرا

به گزارش میدان ۷۲  ، آیت الله قرهی  در شرح دعای ابوحمزه ثمالی فرمودند:در مورد آقا شیخ رجبعلی خیّاط داریم که یک برگه در مغازه خودشان نصب کرده بودند که حتّی قرض هم داده می‌شود. البته برای ایشان هم نبود و خیلی از آقایان از جمله حاج مرشد چلویی هم همین حالت را داشت. در […]

به گزارش میدان ۷۲  ، آیت الله قرهی  در شرح دعای ابوحمزه ثمالی فرمودند:در مورد آقا شیخ رجبعلی خیّاط داریم که یک برگه در مغازه خودشان نصب کرده بودند که حتّی قرض هم داده می‌شود. البته برای ایشان هم نبود و خیلی از آقایان از جمله حاج مرشد چلویی هم همین حالت را داشت. در صابون‌پزخانه هم فردی به نام حاج عبّاس قصاب به واسطه‌ی اراداتی که به آیت‌‌الله دزفولی داشت، این‌گونه بود. من یک مرتبه داستان ایشان را بیان کرده بودم که به صورت کلیپی در شبکه‌ها پخش شد و دیگر تکرار نمی‌کنم. جالب است که ایشان هم اگر کسی می‌آمد و می‌فهمید که توانایی ندارد، می‌گفت بده من، بده من، مثلاً دستش را دراز می‌کرد و وانمود می‌کرد که پول گرفته و بعد گوشت به او می‌داد و می‌رفت. بعد می‌گفت: صبر کن باقی‌اش را بگیر، بعد یک چیزی هم از دخلش درمی‌آورد و به او می‌داد. مرحوم ابوی می‌گفتند: من دیدم هم گوشت را داد و هم پول را داد، بدون این که چیزی از او بگیرد، امّا جلوی بقیّه می‌گفت: بده من پولت را، آن فرد هم همین‌طور متحیّر بود و بعضی از آن‌ها هم دیگر فهمیده بودند، دستشان را مشت می‌کردند و در دست ایشان باز می‌کردند و در آخر هم که ایشان می‌گفت: صبر کن باقی آن را هم بگیر، لذا چیزی به آن‌ها می‌داد و می‌رفتند. این‌ها کریم هستند.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: