تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ - ۱۱:۱۶ کد مطلب 114422

کوهکن : احتمال حمایت اصولگرایان از احمدی‌نژاد صفر است اما کسی از آینده خبر ندارد.

نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: در شرایط کنونی، احتمال حمایت اصولگرایان از احمدی‌نژاد صفر است اما کسی از آینده خبر ندارد.

به گزارش میدان ۷۲ محسن کوهکن در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره برنامه‌های اصولگرایان برای انتخابات ریاستجمهوری سال آینده و کاندیداهایی که تاکنون بررسی شده‌اند، اظهار کرد: برآوردمان این است که شیوه کار اصولگرایان به سمت و سویی حرکت کند که در نهایت برای معرفی کاندیدا به یکفرآیند برسند؛ همان‌گونه که برای انتخابات مجلس به یک فرآیند رسیدند. یعنی با هممی‌نشینند و تصمیم می گیرند. استنباط من این است که به هرجهت به یک جمع بندی می‌رسند.

نمایندهمردم لنجان درباره کسانی که اصولگرایان تاکنون کاندیداتوری آنها را بررسی کرده‌اندسکوت کرد و گفت نباید چیزی بگوید تا کاندیداها لو نروند.

کوهکنتاکید کرد:‌ البته تلاش‌های فردی و جمعی در این زمینه شکل گرفته و اکنون هم مشغولهستیم. مهم این است که در زمان خودش مجموعه این تلاش‌ها زیر یک سقف برود و بر اساسخرد جمعی زیر آن سقف تصمیم گرفته شود.

وی باتاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم تک کاندیدا باشیم، بیان کرد: بر اساس صحبت‌هایی که در کلان مجموعه اصولگرایان شده، امید داریم که به تک کاندیدایی برسیم، البته باید منتظر باشیم و ببینیمدر بزنگاه چه می‌شود.

کوهکندرباره احتمال حمایت اصولگراها از کاندیداتوری احمدی‌نژاد گفت: با اطلاعاتی کهالان دارم، در حال حاضر احتمال حمایت از احمدی‌نژاد را صفر می‌دانیم. البته شما می‌دانیدکه در زمان انتخابات اتفاقاتی می‌افتد و شرایطی پیش می‌آید که قابل پیش‌بینی نیست.همانطور که اصلاح‌طلب‌ها خودشان کاندیدا داشتند و ترجیح می‌دادند از کاندیدایخودشان حمایت کنند اما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که مجبور شدند از آقای روحانیحمایت کنند در حالی که کاندیدای اولیه آنها نبود.

عضوجبهه پیروان خط امام و رهبری ادامه داد: لذا الان من اصلا پیش‌بینی نمی‌کنم کهاصولگرایان حول آقای احمدی نژاد جمع شوند چون آقای احمدی نژاد منتقدین بسیار بسیارجدی در بین اصولگرایان به ویژه آنها که تعیین کننده هستند دارد، اما معلوم نیست درآینده چه شرایطی پیش آید و البته امیدواریم کار به آنجا نکشد.

کوهکندرباره احتمال حمایت اصولگرایان از کاندیداتوری روحانی برای انتخابات سال ۹۶ نیزگفت: برخی از دوستان مصاحبه کردند و به ضرس قاطع گفتند اینگونه است اما من اینموضوع را قابل پیش بینی نمی‌دانم. بستگی به اتفاقات این دوره یک ساله نیز دارد. من فکر می‌کنم به هر میزان که دولت در پیاده کردن اقتصاد مقاومتی موفق شود ودر این مدت کوتاه، کشور را از رکود خارج کرده و نرخ بیکاری را پایین بیاورد، توجهاصولگرایان به سمت روحانی جلب خواهد شد. اما اگر در این زمینه موفق نباشد،اصولگرایان با چه دستمایه ای می‌توانند از او حمایت کنند؟

وی افزود: به هر جهت آقای روحانی رئیس جمهور شده‌اند و همه فرصت‌ها و مسئولیت‌ها دراختیار اصلاح طلبان و کارگزاران بوده است. اصولگرایان برای خدمت محلی از اعرابنداشتند. با این شرایط هم اگر خروجی کار مناسب باشد باز هم جمعی از اصولگرایانحتما به سمت ایشان خواهند رفت.

کوهکنتوضیح داد: من با دوستانم که صحبت می‌کنم برداشتم این است که اگر دولت در بخشاقتصادی به خصوص اقتصاد مقاومتی گام محسوسی برای مردم بردارد نقطه ای خواهد بود کهگرایشات به سمت او بیشتر می‌شود.

کوهکندر پاسخ به این سوال که آیا ملاک اصولگرایان برای حمایت از یک کاندیدا احتمال رایآوری اوست،‌ بیان کرد:‌ اصولگرایان با اینگونه تحلیل‌ها وارد عرصه نمی‌شوند. سوابقآنها هم نشان می‌دهد که رای آوری برای آنها ملاک نبوده است. در دوره اولی که آقایاحمدی نژاد رای آوردند در هفته آخر نظر سنجی‌ها نشان می‌داد که آقای لاریجانی راینمی‌آورد اما اصولگراها تا دقیقه ۱۰۰ انتخابات با ایشان ماندند و نگفتند کاندیدایرقیب رای بالاتری دارد و آقای لاریجانی را رها کنند.

وی تاکید کرد: اینکه مبنای حمایت از کاندیدایی را رای آوری و مقبولیت باشد و توجهی بهسایر ویژگی‌ها نباشد، چندان با معیارهای اصولگرایی سازگاری ندارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: