تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ - ۰۷:۵۷ کد مطلب 114555

محمود احمدی نژاد؛ بنیانگذار توسعه سیاسی در ایران

اگر احمدی نژاد توفیق می یافت تا در سال پایانی دولتش طرح یارانه« ۲۵۰ هزار تومانی برای هر ایرانی » را عملیاتی کند ، آن گاه کل درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری نفت(فروش داخل و خارج) از کنترل دولت خارج می شد و اختیار هزینه کرد آن از نهادهای حاکمیتی به جامعه انتقال می یافت که موجب حذف کامل دولت رانتیر و یک انقلاب نرم در شیوه حکومت داری می شد و بخش عمده مخالفت ها و سنگ اندازی ها در برابر طرح مذکور را هم باید در همین جا شناسایی کرد.

میدان۷۲/دکتر عبدالرضا داوری: ۱- اگر توسعه سیاسی را به معنای فراهم شدن زمینه مشارکت سیاسی شهروندان برای اثر گذاری بر جریان سیاستگذاری عمومی و گزینش رهبران سیاسی بدانیم ، بی تردید هدف و غایت توسعه سیاسی ، ریشه دار شدن مردمسالاری در یک نظام سیاسی است. اما اگر نه از منظر شعارهای زیبا و فریبای جریان ها و احزاب بلکه از منظر «واقعیت» به پدیده مردمسالاری نگاه کنیم ، بدیهی است تا زمانی که کنترل منابع و اهرمهای اصلی اقتصاد و مالکیت در اختیار اقلیتی از جامعه (چه اقلیت دولتی و یا طبقاتی) قرار داشته باشد ، سخن گفتن از رشد مردمسالاری و نهادینه شدن توسعه سیاسی در چنین جامعه ای بی معنا است.

۲- «اتیف کوبورسی» در کتاب «نفت، صنعت و توسعه در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس» معتقد است که درآمدهای نفتی ، ساختار اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و عربی را نابود می کند . او می گوید وابستگی به درآمدهای نفتی ، از تنوع بخشیدن به اقتصاد ، توسعه تولیدات ، ترویج صنایع صادراتی و تشویق پس انداز داخلی جلوگیری می کند و در این حالت با تشکیل دولت رانتیر ، دولتی بر سر کار است که با توسل به گسترش بروکراسی و یارگیری اجتماعی از پاسخگویی طفره می رود . در سایه دولتهای رانتیر نفتی ، فرایند توسعه سیاسی به تاخیر می افتد چون دولت رانتیر که یارانه های چشمگیر را به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و تولیدکنندگان اختصاص می دهد ، عملا هم مصرف را در جامعه دامن می زند به خود وابسته می کند و هم بهره وری صنایع را کاهش داده و تولید را هم کاملا به خود وابسته می کند . در این فرایند دولت رانتیر به طور همزمان هم حوزه تقاضا (مصرف مردم) و هم حوزه عرضه (تولید کالا) ، که کل اقتصاد یک جامعه را شکل می دهند ، تحت سیطره خود می گیرد.

۳- افزایش قدرت دولت در ایران پس از رشد شدید درآمدهای نفتی و شکل گیری دولت رانتیر از دهه ۴۰ شمسی به بعد ، مهم ترین ویژگی ساخت قدرت در ایران از منظر اقتصاد سیاسی است. دولت رانتیر در ایران از طریق فرایند گسترش بروکراسی و نیز کنترل گلوگاه های توزیع درآمد – که مهم ترین شکل آن کنترل یارانه ها است- دولتی پاسخ گو نبوده و در شصت سال اخیر به مهم ترین مانع برای حاکمیت مردمسالاری و پیاده سازی توسعه سیاسی تبدیل شده است. بر همین اساس کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی که همواره از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد تاکید و توصیه بوده است ، فارغ از تاثیرات ژرف اقتصادی آن ، تنها راهبرد واقعی و غیرشعاری برای حاکمیت حقیقی، پایدار و همه جانبه مردمسالاری و تحقق توسعه سیاسی می باشد.

۴- دولت محمود احمدی نژاد با نقدی کردن شیوه پرداخت یارانه ها ، مهمترین گام را در شکستن سیکل باطل توسعه نیافتگی سیاسی ایران با کاهش سیطره دولت رانتیر نفتی برداشت. سیاست یارانه ای دولتهایی که پیش از دولت احمدی نژاد بر سر کار بودند ، تنها به وابسته کردن روزافزون مصرف مردم و تولید به دولت و دخالت بیشتر دولت در اقتصاد انجامیده بود. دولتهای قبل از دولت احمدی نژاد ، یارانه انرژی و نان را نه مستقیما به مردم که آن را به مجموعه های تحت پوشش خود مانند وزارت نفت ، نیرو و بازرگانی میدادند و به نحو مصنوعی قیمت حاملهای انرژی و آرد را پایین نگاه می داشتند. در این شرایط قیمت های رایج ، نشان دهنده هزینه تمام شده محصولات نبود و موجب شده بود تا مداوما مصرف خانوارها افزایش یافته و وابستگی جامعه به دولت به نحو روزافزونی تعمیق شود. در مقابل با پایین ماندن مصنوعی قیمت کالاها ، ضمن کاهش میل به سرمایه گذاری ، ضرورت ارتقاء بهره وری در تولید هم از میان رفته و در عمل ساختار تولیدی کشور به نهاده های ارزان انرژی معتاد شده و از رقابت باز می مانند و شکل گیری و توسعه طبقه “سرمایه داری ملی” به عنوان یکی از مهمترین پایه های مقاومت در برابر “سرمایه داری کمپرادور” منتفی می شود.
محمود احمدی نژاد از یک سو با اتخاذ سیاست یارانه ای پرداخت مستقیم نقدی به مردم ، “دولت” را از “دست اندازی” و “تعیین تکلیف” برای بیش از ۱۴ میلیارد دلار – حدود یک سوم از درآمدهای صادرات نفتی کشور – “محروم” کرد و عملا “قدرت انتخاب” آحاد مردم ایران را برای هزینه کرد این مبلغ هنگفت ، جایگزین “سیاستهای دولتی” نمود و در عین حال باعث شد تا بخش تولید نیز برای پایان دادن به اعتیاد انرژی ارزان ، به تغییر فناوری و ارتقاء بهره وری ناچار باشد که همین موضوع گسترش سرمایه گذاری و رشد طبقه “سرمایه داری ملی” را موجب گردید.
این فرایند در کنار سایر اقدامات محمود احمدی نژاد از جمله تاسیس “صندوق توسعه ملی” برای ذخیره بیش از ۲۰ درصد از درآمدهای نفتی دولت ، که موجب شد تا سرجمع اختیارات دولت برای دست اندازی بر بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز از بین برود و تصمیم گیری برای هزینه کرد نیمی از درآمدهای نفتی ، از «دولت» به «جامعه» – مردم و تولیدکنندگان- منتقل شود را می توان مهم ترین اقدام ، پس از فروپاشی رژیم پهلوی برای حاکمیت مردمسالاری و توسعه سیاسی دانست . در واقع سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد ، زنجیره حاکمیت مردم که در همه سالهای پس از انقلاب تکمیل نشده بود را کامل کرد ، به ویژه اگر احمدی نژاد توفیق می یافت تا در سال پایانی دولتش طرح یارانه« ۲۵۰ هزار تومانی برای هر ایرانی » را عملیاتی کند ، آن گاه کل درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری نفت(فروش داخل و خارج) از کنترل دولت خارج می شد و اختیار هزینه کرد آن از نهادهای حاکمیتی به جامعه انتقال می یافت که موجب حذف کامل دولت رانتیر و یک انقلاب نرم در شیوه حکومت داری می شد و بخش عمده مخالفت ها و سنگ اندازی ها در برابر طرح مذکور را هم باید در همین جا شناسایی کرد. بر این مبناست است که می توان اقدامات و جهت گیری های محمود احمدی نژاد در دولتهای نهم و دهم را بنیانگذاری توسعه سیاسی در ایران دانست . هر چند که احمدی نژاد هیچ گاه مدعی توسعه سیاسی نبود اما با انحصارزدایی از منابع کشور به نفع جامعه و به ضرر دولت ، مسیر توسعه سیاسی در ایران را بیشتر از همه مدعیان این کلید واژه هموار ساخت.

  1. صادق :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    ننگ بر کسانی که لفظ توسعه را یدک می‌کشند.

  2. صاد :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    توسعه خواهی و فکر به آن عامل بدی های وضع موجود است و دکتر احمدی‌نژاد قطعا از این مسئله بری اند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: