تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۳ - ۱۲:۴۰ کد مطلب 114640

با خدا بازی نکنید؛ چون خدا بازی نمی‌خورد!

یکی پیش شما بیاید، بگوید: آقا! من مرید شما هستم، بعد خلاف مطلب شما انجام بدهد. این که نمی‌شود انسان ادّعا کند که من مرید معصوم، ولیّ خدا و … هستم، بعد وقتی دستورالعملی به او بدهند، انجام ندهد و بگوید: من خودم هم می‌دانم، خوب چنین کسی را نمی‌پذیرند.

به گزارش میدان ۷۲ آیت الله قرهی در جلسه اخلاقشان مطرح کردند :خدا می‌گوید: آن کسی که درب خانه‌ی من آمد و دست به دعا برداشت، اقبال و رو به من کرد، خوب اگر راست می‌گوید چرا الآن دو مرتبه به من پشت کرد؟! اگر راست می‌گوید که آمده و خدا می‌گوید، من هم که حاجت او را دادم و خواسته‌اش را اجابت کردم و اصلاً اجابت را در خود دعا قرار دادم «أدعونی أستجب لکم»، همین که اجازه دادم که درب خانه‌ی من بیاید و دستش را بالا کند، خود این اجابت دعاست، این به من اقبال کرده است، من هم که با آغوش باز بنده‌ام را پذیرفتم و اجازه دادم، امّا سؤال این است که بعد از اقبال، ادبار چیست؟!

یا اقبال است یا ادبار. ذنب بما هو ذنب، هر چه می‌خواهد باشد، خودش ادبار و پشت کردن به خداست. لذا پروردگار عالم می‌فرماید: « فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنّی»، این فرد با این کارش، خشم من را درآورد، به تعبیر عامیانه این دارد با من بازی می‌کند.

یکی پیش شما بیاید، بگوید: آقا! من مرید شما هستم، بعد خلاف مطلب شما انجام بدهد. این که نمی‌شود انسان ادّعا کند که من مرید معصوم، ولیّ خدا و … هستم، بعد وقتی دستورالعملی به او بدهند، انجام ندهد و بگوید: من خودم هم می‌دانم، خوب چنین کسی را نمی‌پذیرند.

حالا درب خانه‌ی خدا، آن اکرم الاکرمین که نه تنها گناهمان را به روی ما نمی‌آورد، بلکه به روی خودش هم نمی‌آورد. بیان کردیم که بهترین معنی کرامت، بزرگواری است. حالا درب خانه‌ی این خدا آمده و اقبال کرده، بلافاصله گناه کند که گناه، ادبار است. لذا فرمود: « فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنّی»، این، خشم من را درآورد و مستوجب محرومیّت شد. از طرف من، محروم است؛ چون دروغ گفت.

پس آن هم که دلش می‌خواهد شب بیدار بماند، بعد اگر اعتراض کند که خدا، من که دلم می‌خواست، خدا خیلی کریم‌تر از این حرف‌هاست که من و شما تصوّر کنیم، آیا می‌گوید: نه، من خواب را بر چشمانت غلبه دادم؟! پس خودمان کاری کردیم که خواب بر چشممان غلبه می‌کند. آن، ادبار و پشت کردن به خدا و گناه است که باعث این مطلب می‌شود.

لذا این که در ماه مبارک رمضان، اولیاء به ما سفارش کردند: شب جمعه‌ی این ماه مانند لیله ‌القدر است، اگر کسی بشنود و این مطلب را جدّی نگیرد و باورش نشود، خود این هم یک نوع ذنب و ادبار است و اجابت دعا نمی‌آورد. اقبال کرد، ولی بلافاصله با ذنبش، ادبار به وجود آورد. پس چنین کسی سبب سخط خداوند می‌شود و مستوجب حرمان خواهد بود، « فَإِنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطِی وَ اسْتَوْجَبَ الْحِرْمَانَ مِنّی». اصلاً برایش حرام می‌کنم که شب جمعه بیاید، اگر باور می‌کردم دیگر بعد از درخواستش، گناه نمی‌کرد که من یک موقع این را از او نگیرم.

خیلی مواقع ما خودمان را خراب می‌کنیم، چون بازی می‌کنیم. یکی از اولیاء خدا دائم به ما تذکار می‌دادند و می‌فرمودند: خیلی مواظب باشیم که با خدا بازی نکنیم. بعد به تعبیر عامیانه برای این که ما بفهمیم، می‌فرمودند: خدا بازی نمی‌خورد ها! شاید من و تو کسی را بازی دهیم و او بازی بخورد، ولی خدا بازی نمی‌خورد. با خدا بازی نکنیم.

وقتی جلو آمدیم، درست بیاییم. وقتی الهی العفو گفتیم، دنبال الهی العفو برویم و بعدش گناه نکنیم. ادبار به وجود نیاوریم. چون در غیر این صورت خدا می‌گوید: قلب این فرد، قلب غافلی است.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: