تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ - ۰۷:۵۰ کد مطلب 114766

احمدی نژاد در مورد دولت اصلاحات چه گفت؟

ھر دولتى که بر سر کار مى آید، به طور طبیعى روى بخش ھایى از مسائل جامعه متمرکز مى شود. در کشور ما انتخابات کاملاً آزاد برگزار مى شود. ما در انتخابات بیشترین کاندیدا را داشتیم و سلایق و گرایش ھاى مختلف جامعه حضور داشتند. حرف ھا را زدند، مردم ھم تصمیم گرفتند. آقاى خاتمى کارھاى خیلى خوبى کرد. خدمت کرد. قطعاً آن خدمات ادامه پیدا مى کند و کارھاى جدیدى ھم انجام مى شود. ما یک ملت آزاد رو به پیشرفت ھستیم.

به گزارش میدان۷۲ کمال رستمعلی در کانال تلگرامی خود چنین نوشت:

گزارشگر: سؤال من این است که شما مى خواھید کشور خود را به چه سمتى سوق دھید؟ آیا مى خواھید مردم ایران آزادى بیشترى داشته باشند؟ آیا مى خواھید انتخابات بیشترى داشته باشید؟ آیا مى خواھید به سمتى گامى بردارید که رئیس جمھور قبلى جناب آقاى خاتمى به آن سمت گام برمى داشتند یا مى خواھید دور زده و به سمت دیگرى بروید؛ ھمان طور که روزنامه ھا مى گویند؟

رئیس جمھور احمدی نژاد:
ببینید! ھر دولتى که بر سر کار مى آید، به طور طبیعى روى بخش ھایى از مسائل جامعه متمرکز مى شود. در کشور ما انتخابات کاملاً آزاد برگزار مى شود. ما در انتخابات بیشترین کاندیدا را داشتیم و سلایق و گرایش ھاى مختلف جامعه حضور داشتند. حرف ھا را زدند، مردم ھم تصمیم گرفتند. آقاى خاتمى کارھاى خیلى خوبى کرد. خدمت کرد. قطعاً آن خدمات ادامه پیدا مى کند و کارھاى جدیدى ھم انجام مى شود. ما یک ملت آزاد رو به پیشرفت ھستیم.

/بخشی از مصاحبه دکتر احمدی نژاد با نیوزویک در تاریخ ۲۶ شهریور سال ۸۴/

پ ن؛ این دیدگاه همان مردی ست که به رییس دولت یازدهم پس از کسب پیروزی در انتخابات تبریک کتبی می گوید و به این اکتفا نکرده حضوری هم برای تبریک می رود و وزاری خود را برای ارایه گزارش نزد منتخب مردم می فرستد.
مردی که از خدمات دولت قبل از خود می گوید و با همه ی این احوال رسانه های اصلاح طلب به دروغ از او چهره ای دیگری به نمایش در می آورند.
مردی که رقبایش به او تبریک نمی گویند، از خدمات دولتش نمی گویند و رسانه های اصلاح طلب آن ها را مردانی اخلاق مدار معرفی می کنند.

 1. امید :
  آیا موافقید؟ Thumb up 22 Thumb down 5

  قطعا تاریخ از تو ای مرد بزرگ به نیکنامی و بزرگی یاد خواهد کرد چراکه به واقع نیک سیرتی و بزرگ منشی در قلب و روحت شعله میکشد,
  بعید میدانم تاریخ ازتو کمتر از امیرکبیر یاد کند,
  تقدیم به رییس جمهور قلبها
  محمود احمدی نژاد.

 2. ناشناس :
  آیا موافقید؟ Thumb up 1 Thumb down 8

  خاتمی جز خیانت کاری نکرد. احمدی نژاد هم اشتباه کرد که این حرفها را زد.

 3. محمد جواد گودرزی :
  آیا موافقید؟ Thumb up 5 Thumb down 4

  در آن موقع ایشان باید فکر وحدت ملی را نیز می کرد. اگه ایشان هم بخواهند مثل حسن روحانی از سر عغده و سلایق شخصی و حزبی نظر بدهند که دیگر مردمی نژاد همیشگی نیستند.

 4. اکبر :
  آیا موافقید؟ Thumb up 5 Thumb down 4

  احمدی نژاد بزرگ مردتاریخ است

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: