تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ - ۰۸:۲۸ کد مطلب 114776

چرایی عملیات تروریستی در عربستان

به گزارش میدان۷۲ رضا سراج در تلگرام چنین نوشت: پیرامون عملیات تروریستی در عربستان فرضیه‌های متعددی مطرح است. اما دو فرضیه از شواهد و قرائن بیشتری برای اثبات برخوردار است. فرضیه اول، تقابل داخلی در عربستان : اقدام پیشدستانه جریان وهابیت (هیئت کبار العلماء) در مقابل سیاست محمد بن سلمان، فرضیه اول چرایی عملیات تروریستی […]

به گزارش میدان۷۲ رضا سراج در تلگرام چنین نوشت:
پیرامون عملیات تروریستی در عربستان فرضیه‌های متعددی مطرح است. اما دو فرضیه از شواهد و قرائن بیشتری برای اثبات برخوردار است.

فرضیه اول، تقابل داخلی در عربستان :
اقدام پیشدستانه جریان وهابیت (هیئت کبار العلماء) در مقابل سیاست محمد بن سلمان، فرضیه اول چرایی عملیات تروریستی در عربستان است. در این ارتباط گفته می شود؛ محمد بن سلمان در راستای جلب رضایت آمریکا و رسیدن به سلطنت، سعی دارد فعالیت « هیئت کبار العلماء » بزرگترین هیئت دینی (وهابی) عربستان را متوقف کند. از این منظر، اقدام تروریستی اخیر در چارچوب تقابل وهابیت-حکومت در عربستان تحلیل می گردد. پایگاه انگلیسی « میدل ایست آی » اخیرا از اقدام محمد بن سلمان برای ایجاد محدودیت علیه جریان « هیئت کبار العلماء » پرده برداری نمود.

فرضیه دوم، فاز جدید اقدامات تروریستی :
فرضیه دوم به فاز جدیدی از اقدامات تروریستی اشاره دارد و بر این انگاره استوار است که جریان تروریستی دست آموز، بر اساس طراحی صهیونیست‌ها، محیط عملیاتی خود را فراتر از عراق و سوریه قرار داده و در چارچوب سناریوی روز قیامت (رستاخیز) که قبلا رسانه‌های انگلیسی اخبار آن را منتشر کرده بودند؛ دامنه اقدامتشان از منطقه تا اروپا و آمریکا گسترش می یابد. در فرضیه دوم اقدام تروریستی در عربستان، قطعه‌ای از پازل صهیونیست‌ها برای تغییر و تجزیه هندسه منطقه تحلیل می گردد که می بایست از طریق اجماع و مشارکت منطقه‌ای-بین المللی و به بهانه مبارزه با تروریسم عملیاتی گردد.

نتیجه :

در چارچوب هر دو فرضیه می توان متصور بود که جریان تروریستی-به بهانه بقاء- دامنه اقدامات خود را گسترش داده و روزهای خونینی را در منطقه و فرامنطقه رقم خواهد زد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: