تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ - ۱۴:۱۶ کد مطلب 115257

درکتابخانه های عمومی چه میگذرد؟!

مغالطۀ توریه یکی از انواع مغالطات است که در تعریف آن آورده اند: توریه یا صرفه‌جویی در بیان حقیقت یا سخن نیمه‌راست، بیان سخنی ‌است که معنای آن به ظاهر درست است؛ اما آنچه مخاطب از آن درک می‌کند نادرست است؛ یعنی جمله صادق بیان می‌شود که موجب می‌گردد شخص دوم از آن جمله مفهوم گمراه‌کننده و فریبندۀ موردنظر گوینده را دنبال کند.

به گزارش میدان۷۲ یکی از کارشناسان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دربارۀ سخنان مدیرکل منابع نهاد دربارۀ عملکرد یک سال گذشتۀ تأمین منابع، سلسله یادداشت‌هایی را در اختیار کانال «کتابخانۀ عمومی» قرار داده‌اند که ذیلاً می‌خوانیم.

آقای علی رمضانی مدیر کل محترم اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور از خرید ۲۵۰۰ عنوان کتاب در سال۹۴ برای کتابخانه های عمومی خبر داده است.
لازم است در جهت تبیین نهادی که به تعبیر معاونت محترم توسعه،ساختمانی شفاف و شیشه ای است مشخص شود انتخاب این عناوین مبتنی بر چه ساز و کاری بوده است. البته ایشان در سطرهای بعدی مصاحبه حیرت انگیز خود از مجموعه ای از کارشناسان داخلی و اساتید و محققان بیرونی نام می برد که فرآیند به‌گزینی را بر عهده داشته‌اند (البته شاید مراد ایشان اساتیدی نامرئی است که علیرغم تعطیلی کارگروه های تخصصی نهاد به این اداره کل رفت و آمد می‌کنند و هیچ کسی هم توان رؤیت آنها را ندارد)، اما بنا بر اطلاعات موثق در دو سال گذشته هیچ جلسه ای برای بررسی منابع به‌صورت تخصصی در نهاد کتابخانه ها برگزار نشده است و گفتۀ این مدیر محترم مبنی بر رفت و آمد اساتید به این اداره صحت ندارد.
همۀ آنچه در این دو سال خریداری شده است از دو حال خارج نیست:
۱.یا بدون فرآیند کارشناسی دقیق و صرفاً بر اساس دستور دبیر کل، معاون و مدیر کل ایشان خرید شده است؛
۲ و یا فرآیند کارشناسی آن در سال های مدیریت پیشین نهاد و توسط کارگروه های تخصصی سابق انجام شده است؛ همان مدیریتی که مورد هجمۀ آقای مختارپور و مدیران ایشان است.
و می توان از موارد بالا این نتیجه را گرفت که فرآیند انتخاب و به‌گزینی منابع اساساً در این دو سال در محاق بوده و مراد ایشان از به‌گزینی، انتخاب کتاب توسط مدیران نهاد است.

مغالطۀ توریه یکی از انواع مغالطات است که در تعریف آن آورده اند: توریه یا صرفه‌جویی در بیان حقیقت یا سخن نیمه‌راست، بیان سخنی ‌است که معنای آن به ظاهر درست است؛ اما آنچه مخاطب از آن درک می‌کند نادرست است؛ یعنی جمله صادق بیان می‌شود که موجب می‌گردد شخص دوم از آن جمله مفهوم گمراه‌کننده و فریبندۀ موردنظر گوینده را دنبال کند.
در چند بخش از مصاحبۀ مدیر کل محترم منابع- عمداً یا سهواً- به صورت آشکار از این مغالطه استفاده شده است.
۱. ایشان در ابتدای صحبت های خود با اشاره به سند مجموعه سازی و مشورت با اساتید کتابداری در همایش هم‌اندیشی اساتید کتابداری و مسئولان نهاد، از تدوین ویرایش دوم سند مجموعه‌سازی خبر داده اند. به ظاهر این خبر صادق است. اما کدام کارشناسی در مجموعه معاونت توسعه ویرایش دوم که چه عرض کنم، حتی ویرایش اول این سند را دیده است؟ علی القاعده برای تدوین چنین سند مهمی می بایست با کارشناسان اداره منابع مشورت شده باشد، اما تحقیقات من نشان داد بسیاری از کارشناسان برای اولین‌بار این واژه را شنیده اند.
۲. در بحث خرید نشریات ایشان بیان کرده اند که نشریات کتابخانه های عمومی کشور با نطر سنجی از کتابداران انجام شده است. بله، از کتابدران نظرسنجی صورت گرفته است، اما نظر کتابدار فقط یکی از پارامترهای انتخاب نشریه بوده است. به بیان دیگر کیفیت نشریه و بار فرهنگی آن در کنار نظر کتابدار و البته نظر مدیران پارامترهای انتخاب نشریه را تشکیل می دهد. اما عبارات جوری کنار هم قرار گرفته اند که گویی نشریات با انتخاب کتابدران به کتابخانه ها ارسال می شوند. در واقع کار ارزشی و فرهنگی نهاد در انتخاب نشریه، به صورت یک خروجی لیبرالی به نمایش در آمده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: