تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ - ۱۲:۰۹ کد مطلب 115507

حربه ای قدیمی دربرجام

میدان ۷۲ :رور حوادث و اتفاقات پیرامون برجام ٬ دستپخت اقایان غربزده و غربگرا که بخشی از افتخارات خود را به تحصیل در دامن شیاطین معطوف میدانند در ذهن نگارنده داستان خالی بندی را به یاد می اورد.داستان از این قرار است که در زمان قدیم ستمشاهی بدلیل کمبود امکانات نظامی نگهبانان شب یا اژانها […]

میدان ۷۲ :رور حوادث و اتفاقات پیرامون برجام ٬ دستپخت اقایان غربزده و غربگرا که بخشی از افتخارات خود را به تحصیل در دامن شیاطین معطوف میدانند در ذهن نگارنده داستان خالی بندی را به یاد می اورد.داستان از این قرار است که در زمان قدیم ستمشاهی بدلیل کمبود امکانات نظامی نگهبانان شب یا اژانها غلاف بدون سلاح را به کمر می بستند . در ابتدای این امر مردم به تصور اینکه این اژانها سلاح به کمر دارند ترسی در دل داشتند ولی با گذشت زمان مردم متوجه شدند که نگهبانان غلاف خالی به کمر میبندند از ان زمان اصطلاح (طرف خالی بسته)رواج یافت .داستان برجام و بزک کنندگان ان هرچند زیبا و جذاب بیان شود قطعا گذشت زمان این داستان را در اذهان عمومی زنده خواهد کرد و همه یکصدا خواهند گفت در موضوع برجام طرف خالی بسته.محمدی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: