تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ - ۱۰:۳۶ کد مطلب 115934

توبه برای نماز شب!!!

به گزارش میدان ۷۲ ، آیت الله قرهی درجلسه اخلاقشان بیان کردند : آقا فرمودند: یک موقعی شاگرد شیخ بهاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف) – که دامادش هم شد، مرحوم لاهیجی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) – به شیخ بهاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان کرده بود: آقا! به دعایی که شما کردید و مطالبی که انجام دادید، من […]

به گزارش میدان ۷۲ ، آیت الله قرهی درجلسه اخلاقشان بیان کردند : آقا فرمودند: یک موقعی شاگرد شیخ بهاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف) – که دامادش هم شد، مرحوم لاهیجی(اعلی اللّه مقامه الشّریف) – به شیخ بهاء(اعلی اللّه مقامه الشّریف) بیان کرده بود: آقا! به دعایی که شما کردید و مطالبی که انجام دادید، من امروز ۵۶۵ روز است که شب‌ها نماز شب می‌خوانم.

آقا نگاهی به او کرده بود و گفته بود: عجب! پس برو برای همه‌ی آن‌ها توبه کن.

گفته بود: آقا! برای چه توبه کنم؟!

آقا فرموده بود: ما که اصلاً نمی‌دانیم نماز شب چیست، تو ۵۶۵ روز نماز شب خواندی؟!! یعنی تو فکر کردی نماز شب هم خواندی! برو توبه کن! ما که تا حالا نخواندیم، ما فقط بلند شدیم و دو لا و راست شدیم، امّا تو می‌گویی: من خواندم!

لذا گاهی این‌طور انسان، گرفتار و زمین‌گیر می‌شود، اگر فکر کند من دیگر اهل دعا، نماز شب، اخلاق و … شدم، من دیگر …، در حالی که باید بدانیم این تقابل، دائمی است. مثل سلول‌های بدن که مدافع دارند و اگر یک لحظه غفلت کنند و غذاهای بیجا بخورند، مغلوب خواهند شد.

البته این مطالب بدین معنا نیست که ما نماز شب نخوانیم، اشتباه نشود. عرضم این است که اگر تصوّر کردیم دیگر تمام است، همان لحظه شروع غلبه پیدا کردن هوی و هوس و وهم و تخیّلات است. اصلاً وقتی می‌گوییم دیگر تمام است؛ یعنی وهم غلبه پیدا کرده است. اصلاً خود لفظ تمام است؛ یعنی وهم جلو آمده و اوست که می‌گوید: تمام است و إلّا آدم عاقل که نمی‌گوید تمام است. آدم عاقل می‌گوید: من نمی‌دانم چه خبر است. این که می‌گوید: تمام است و من دیگر موفّق شدم، وهم است. قوّه عاقله نیست، وهم است که ما تصوّر کردیم دیگر تمام است. اصلاً نه این که وهم می‌آید، بلکه خودش، وهم است که انسان تصوّر می‌کند تمام است. چه چیزی تمام شد؟ تمام شد، من دیگر در حصن حصین هستم!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: