تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ - ۰۸:۲۷ کد مطلب 116250

احمدی نژاد، برانداز مدیران نو اشرافی پسا انقلاب است

احمدی نژاد سمبل ملتی است همچنان انقلابی که به دنبال بر انداختن مفت خورها و دزدان و ضد انقلابی ها از سیستم اقتصادی و سیاسی کشور است؛ غارتگرانی که اگر چه ممکن است همانند زالو تعدادشان کم باشد ولی سی و اندی سال است پس از انقلاب اسلامی آن ها در پوسته ی خدمتگذار ملت در جناح های مختلف، منش مدیران فاسد حکومت های شاهنشاهی را در پیش گرفته اند و مستمرا خون این ملت را می مکند؛

میدان۷۲/عبدالله خدیمی:اخیرا آقای اصغرزاده گفته بود: “به نظر ما آقای احمدی‌نژاد سمبل یک نوع تفکر براندازانه هست.”

اتفاقا ما هم با این بخش از حرف آقای اصغر زاده موافق هستیم.

احمدی نژاد سمبل ملتی است همچنان انقلابی که به دنبال بر انداختن مفت خورها و دزدان و ضد انقلابی ها از سیستم اقتصادی و سیاسی کشور است؛ غارتگرانی که اگر چه ممکن است همانند زالو تعدادشان کم باشد ولی سی و اندی سال است پس از انقلاب اسلامی آن ها در پوسته ی خدمتگذار ملت در جناح های مختلف، منش مدیران فاسد حکومت های شاهنشاهی را در پیش گرفته اند و مستمرا خون این ملت را می مکند؛ با این تفاوت که “مدیران نو اشرافی پسا انقلابی”چون پشت نقاب تزویر و ریا به خیانت می پردازند؛ تمام جنایت هایشان به پای نظام و انقلاب نوشته شده و منشأ دلسردی و بدبینی مردم به انقلاب گردیده اند و متأسفانه عمده ی مسئولین رده بالای اجرایی کشور هم با تنها گذاشتن رهبری مظلوم انقلاب، انگیزه ی جدی یا جرأت”بالای چشمتان ابرو است” گفتن را به آن ها ندارند چرا که یا خود مرتبط با طاغوت صفتانند و یا در صورت اعتراض، متصف می شوند به اتهاماتی که از یازده سال قبل تا کنون نثار احمدی نژاد شده و همچنان می شود.

آری؛ این که گفته شد تفکری ناب و برخاسته از متن مردم و خواسته ی آن ها است و احمدی نژاد سمبل این تفکر؛ چرا که خود تا زمانی که قدرت و اختیار داشت در حد توان در راه براندازی و نابودی موریانه های افتاده به جان ریشه های این انقلاب از پای ننشست و هم اکنون نیز که مسئولیتی اجرایی بعهده ندارد الهام بخش اصلی این تفکر می باشد و این است یکی از رازهای اصلی محبوبیت او در میان توده های مردم که از چپ و راست خیری ندیده اند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: