تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴ - ۱۱:۴۷ کد مطلب 116844

تکذیب خبر روزنامه آرمان در مورد جلسات انتخاباتی احمدی نژادی ها

عبدالرضا داوری: از روزنامه آرمان شکایت میکنم

آخرین مصاحبه با روزنامه آرمان در میزگردی بوده است که به همراه آقای زیبا کلام حدود سه ماه پیش داشته ام. اینها به دلیل آنکه نمیتوانند دکتر احمدی نژاد را تخریب کنند ، به این کارهای سخیف و دروغ پردازی ها روی آورده اند.

به گزارش میدان۷۲ روزنامه آرمان در شماره امروز خود از قول عبدالرضا داوری مدعی شده بود که  “نه تنها جلساتی در شمیرانات برگزار کرده ایم بلکه در مناطق چیذر و شهید محلاتی هم اقدام به برگزاری جلسه کردیم. تمایل داریم در مناطقی که موارد خاصی را داشته باشند جلسات انتخاباتی خود را برگزار کنیم.”

عبدالرضا داوری در گفت و گو با میدان۷۲ ضمن تکذیب اصل انجام این مصاحبه چنین گفت:

خبر روزنامه آرمان کذب محض است. بدون آنکه مصاحبه ای با بنده کرده باشند ، نقل قول نشوته اند. حتما شکایت از اینها را در دستور کار قرار میدهم. آخرین مصاحبه با روزنامه آرمان در میزگردی بوده است که به همراه آقای زیبا کلام حدود سه ماه پیش داشته ام. اینها به دلیل آنکه نمیتوانند دکتر احمدی نژاد را تخریب کنند ، به این کارهای سخیف و دروغ پردازی ها روی آورده اند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: