تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ - ۱۲:۰۸ کد مطلب 116910

تمام جزئیات دین، رایحه عدالت دارد

برداشت های عُرفی از عدالت و شریعت،باعث تکفیر حضرت امام(ره) و دکتر احمدی نژاد شد

تمام جزئیات این دین و برنامه سعادت، رایحه عدالت دارد. نمیتوان تصور کرد که حتی جزئی از برنامه های دین ، ظالمانه باشد. دین منطبق بر فطرت است. از این رو باید از تمام قوانینش عطر عدالت و عدالت خواهی استشمام شود.هیچ برنامه ای از برنامه های آن نمیتواند با فطرت ناسازگار باشد.

 اختصاصی میدان۷۲ /حجت الاسلام بهمن شریف زاده : گرایش به عدالت از سرشت انسان بر میخیزد، به همین دلیل علاقه به عدالت را یک امر فطری نامیده اند.امور فطری دو ویژگی حائز اهمیتِ عمومیت و اطلاق دارند.

همه ی انسان ها بدون هیچ گونه قیدی، گرایش به عدالت دارند. به عبارتی عدالت، یک مقوله ی همه شمول است که در هیچ حوزه ای مُقَید نیست. یعنی نمیتوان گفت عدالت همه جا پسندیده است “مگر” در “موارد خاص”.

این “مگر موارد خاص”، همان قیدی است که عدالت را مُقید میکند که باید از آن پرهیز کرد.

گرایش به عدالت، عام است و مطلق. دین خدا، حنیف است. وصف حنیف هم وصف دین است و هم توصیف کسانی که به حقیقت، دین شناس هستند. دینی منطبق بر فطرت.

آنچه که منطبق بر فطرت نباشد، حتی اگر با نام دین عرضه شود، از دین نیست بلکه برداشت های آن ذهن گیرنده است.فطرت، فطرت الهی است و دین برنامه ی سعادت الهی است. به همین دلیل نمیشود برنامه خدا با خلقت خدا ناسازگار باشد. خداوند برای آنچه که سرشته ، برنامه ریزی کرده است.

اما از این دینِ حنیف که منطبق با فطرت انسان است، میتوان برداشت ها گوناگون داشت. از همین آغاز برداشت ها میشود مسیری غیر از مسیر عدالت را طی  کرد.

تمام جزئیات این دین و برنامه سعادت، رایحه عدالت دارد. نمیتوان تصور کرد که حتی جزئی از برنامه های دین ، ظالمانه باشد. دین منطبق بر فطرت است. از این رو باید از تمام قوانینش عطر عدالت و عدالت خواهی استشمام شود.هیچ برنامه ای از برنامه های آن نمیتواند با فطرت ناسازگار باشد.

ما با یک مشکل جدی رو به رو هستیم و آن هم “دریافت ناعادلانه” از دین است. این مشکل در انسان های متعالی همچون حضرت امام خمینی(ره) به حداقل خود میرسد.

انسان ها ناقص هستند و به همین دلیل در دریافت های آنها از دین، نقصان رسوخ میکند. اگر بر آنچه برداشت میکنند اصرار بورزند، ستم به دین پدیدار میشود. اما اگر آزادمنشانه برداشت های خود از دین را که امکان رسوخ اشکال و نقیصه در آن است، کاملترین برداشت از دین ندانست، در این صورت ظلمی به دین وارد نشده است.

مشکلی که در طول تاریخ وجود داشته است، برداشت های ناقص و به تعبیر صحیح تر، تعصب بر برداشت های ناقص است.

حضرت امام خمینی(ره) ، تصریح بر نقصان برداشت ها از دین میکنند. ایشان به عنوان یک تلقی گراز دین با مخالفت های جدی هم ترازان خود رو به رو بودند.دلیلش هم برداشت های متفاوت از دین بود.

امروزه همان برداشته هایی که روزی در برابر برداشت های امام، سرکوب گر بود در جامعه وجود دارد. قصد بر مخالفت با آن برداشت ها نیست اما باید با سرکوب برداشت ها، مخالفت کرد.ما با تکفیر افکار و برداشت های امام (ره) در پیش و پس از انقلاب و حتی در زمان حال، مخالفیم.

دین اجزا گوناگونی دارد. اگر فقط به برخی از اجزا پرداخته شود و برخی دیگر از اجزا رها شود، این ستم به دین است. در این صورت ، تلقی ها و برداشت های ناقص از دین صورت میپذیرد.

امام(ره) میفرمود: گروهی فقط استحضار از مدارک شریعت را دین میدانند و بس. قدرت خرد را تعطیل میکنند و ابراز بی نیازی از تعقل میکنند. استدلالشان نیز این است که از کلمات وحی و معصومین، دین را برداشت میکنیم. این گروه بر استحضارات عُرفی از دین  تکیه میکنند. و با تکیه بر همین استحضارات عرفی، احساس بی نیازی از خرد ورزی و تعقل میکنند. به همین دلیل فقه را از یکی از مدارک مهم ، که عقل نام دارد ، تهی میکنند. فقهی که از این مکانیزم بیرون می آید ، فقه روایی است.

به گمان جدایی حکم باطن از حکم ظاهر، داد بی نیازی از تعمق باطنی و معرفتی در معارف دین میزنند. اینجاست که به دست همین گروه، فلسفه وعرفان از دیانت جدا میشود.

فیلسوفان و عارفان، تکفیر میشوند و منحرف خوانده میشوند. برداشت های عرفی از کتاب و سنت، به عنوان دیانت تلقی میشود. در اربعین حدیث به شدت بر این معنا میتازند.

گروهی تصور میکنند که امام این اجزا را به هم نزدیک میکند. یعنی برای برداشت صحیح از دین ، باید هم “فقاهت” و هم “خرد ورزی” و “توجه به باطن” داشت. اما در واقع سخن امام ، برتر از این است. امام اینها را سه جزء جدا از هم نمیداند که بتوان با کنار هم قرار دادن آنها بشود دین را به درستی برداشت کرد.

از نگاه امام، اینها به مانند تار و پود فرش در هم تنیده هستند.جز به مدد باطن و خرد ، برداشت از روایت با نقیصه روبه رو است. از این رو امام برای خرد ورزی و فلسفه ( البته نه این مکتب های مرسوم) و باطن گرایی و معرفت باطنی و عرفان، در فهم شریعت نقش قائل بوده است. یعنی خرد ورزی در درست فهمیدن شریعت  و استنباط آن نقش خواهد داشت.اگر خِرَد و باطن، کنار رانده شود، برداشت از دیانت ، عادلانه نخواهد بود.

 

اینها همگی ، نگاه های امام است. این نگاه ها فقط بر اساس تئوری نیست. این نگاه ها، کاربردی و سرنوشت ساز است.علت اینکه وقتی دکتر احمدی نژاد همه افکار خود را مبتنی میکند بر نگاه به انسان، و از سوی بسیاری از کسانی که دانش دین دارند با مخالفت رو به رو میشود، برداشت عرفی از دیانت است. خرد و باطن نقشی در این برداشت ها ندارد.

در کدام یک از ابواب فقه(فقه مرسوم) از انسان و ارزش انسان صحبت میشود؟فقه مرسوم اصلا به ارزش های انسان نمیپردازد. دین مساوی با فقه مرسوم نیست. کتب عرفانی امام(ره) نشان میدهد که نگاه ایشان به انسان چیست. همین نگاه است که امام(ره) خود را همیشه در منش سیاسی و اجتماعی پایین تر از مردم میداند و معیار را بر مبنای رای مردم پایه گذاری میکند. حتی در اوایل انقلاب، جمهوری اسلامی را که خودش بر آن معتقد بود، به رای عمومی گذاشت. این نشان میدهد حق انتخاب مردم از مردم قابل سلب نیست.

با چنین نگاهی امام(ره) در باید و نباید ها و هنجارهای سیاسی و اجتماعی امام، متفاوت از تثبیت اجباری حاکمیت دینی بر مردم است. وقتی نگاه معرفتی و حِکمی به انسان را نداشته باشیم ، نمیتوانیم سخنرانی دکتر احمدی نژاد از آزادی که برگرفته از سخنان و نگاه امام به آزادی است را توجیه کنیم.

دین، مرسوجی از حقایق است و اگر ما قسمتی از آن را بگیریم، قطعا نگاه عادلانه ای به دین نداشته ایم. از مهمترین مباحث در سنجش نسبت بین عدالت و دین، شناخت عادلانه دین است. اگر دین عادلانه شناخته نشود با نام دین و با نام احکام الله به مردم ظلم میشود.

در شناسایی دین باید عادل باشیم. عدالت در شناسایی دین را حضرت امام(ره) به ما آموخت. با عتاب و خطاب بر کسانی که برداشت های تک ساحتی از دین داشتند ، مخالفت کرد. برداشت های چند ساحتی خود از دین را عرضه کرد اما با مخالفت های هم ترازان خود قرار گرفت. البته عظمت و شان امام اجازه نمیداد که مخالفان، صدایشان را در برابر برداشت های امام بلند کنند. اما پس از رحلت امام ، این مخالفت ها علنی شد.اینکه مقام معظم رهبری بارها بر بازخوانی خط امام سفارش میکنند به این معنا است که تحریف در مکتب امام رخ داده است. مخالفین خط امام کسانی هستند که برداشت های تک ساحتی از دین و خط امام داشته اند.

  1. ناشناس :
    آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

    امام خمینی اساسا چون برداشت عرفی نداشت و برداشت عرفانی داشت تفکیر شد اگر این آقای آخوند فرق عرف و عرفان را بفهمد. تازه ایشان سالها نزد مبریز ترین عرفای عالم تشیع نظیر مرحوم شاه آبادی تحصیل کرده بود ثانیا احمدی نژاد اصلا سواد و اطلاعات عرفانی ندارد که بخواهد در این مسائل ورود بکند یا نه.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: