تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ - ۱۹:۱۰ کد مطلب 116995

عقل‌گرایان، ضدّ عقل عمل می‌کنند!

اگر می‌بینید گناه صورت می‌گیرد، گناه، ضدّ عقل است. وقتی انسان گناه می‌کند، یعنی عملی ضدّ عقل انجام می‌دهد. در جلسات مهدویت در مبحث عقل بیان کردیم که عقل، آن چیزی نیست که ما تعریف می‌کنیم، «العقل ما عبد به الرّحمن». لذا آنچه خلاف اوامر الهی به نام گناه باشد؛ یعنی ضدّ عقل است.

به گزارش میدان ۷۲ ، آیت الله قرهی فرمودند : اگر می‌بینید گناه صورت می‌گیرد، گناه، ضدّ عقل است. وقتی انسان گناه می‌کند، یعنی عملی ضدّ عقل انجام می‌دهد. در جلسات مهدویت در مبحث عقل بیان کردیم که عقل، آن چیزی نیست که ما تعریف می‌کنیم، «العقل ما عبد به الرّحمن». لذا آنچه خلاف اوامر الهی به نام گناه باشد؛ یعنی ضدّ عقل است.

ولی برخی‌ها تعابیری مانند عقل‌گرایی و … دارند، اتّفاقاً آن‌ها برعکس ضدّ عقل عمل می‌کنند و اسم آن را عقل‌گرایی می‌گذارند. این هم باز همان فریب شیطان است.

لذا یکی از فریب‌های شیطان همین است که آنچه را که اصلاً عقل نیست، عقل جلوه می‌دهد. پس مگر نمی‌گویند فطرت همه‌ی مردم الهی است و فطرت هم در آیه «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّه‏»، همان عقل است؟! درست است، امّا این فطرت و عقل، الهی است و تبدیل هم نمی‌شود. منتها آن کسی که غیر از این عمل می‌کند، دارد غیرفطرت عمل می‌کند.

آن کسی که به غیر از عقل، عمل کرد؛ یعنی دارد به غیر از فطرت خودش عمل می‌کند، ولی شیطان هم بلد است، زرنگ است؛ خودش هم که قسم خورده و بیان کرده: «فبعزّتک لاغوینهم اجمعین». یکی از اغواهایش همین است که می‌گوید: این، عقل و عقل‌گرایی است، یعنی چیز دیگری را به نام عقل جلوه می‌دهد. التباس بین حقّ و باطل که بیان می‌شود، همین است.

لذا آن که انسان بما هو انسان شد، هدایت را از عقل می‌گیرد که این همان هدایت تکوینی خاص است. پس آن‌هایی که هدایت نمی‌گیرند، عقل ندارند؟ عقل دارند، ولی به عقل خود پشت می‌کنند و عقلشان، مغلوب است، «الهی قلبی محجوب و نفس معیوب و عقلی مغلوب و هوائی غالب».

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: