تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ - ۱۷:۱۳ کد مطلب 116997

جلوه‌ی حقایق با حجّت باطنی در همه‌ی افراد، انکار حقّ به علّت باز شدن راه برای فسق و فجور

اوّلین مرحله‌ی آن هم همین عقل است که حقایق خلقت را برای انسان جلوه می‌دهد و آن را تبیین به حجّت باطنی می‌کنند. چون در حجّت باطنی، استدلال برای انسان، زیاد است. در باب حجّت، می‌گویند: از صغری و کبرایی که هست، نتیجه‌ای گرفته می‌شود. لذا با آن ادلّه، حجّت درست می‌شود.

به گزارش میدان ۷۲ ، آیت الله قرهی فرمودند :پس این که فطرت همه‌ی انسان‌ها، الهی است، یکی از معانی‌ این فطرت، عقل است. حالا در برخی افراد این عقل، مغلوب می‌شود. چرا؟ چون هوی و هوس و نفس دون و گناه در آن‌ها غالب شده است. پس پشت به عقل می‌کنند.

پس یکی از هدایت‌های تکوینی خاص، عقل است. اوّلین مرحله‌ی آن هم همین عقل است که حقایق خلقت را برای انسان جلوه می‌دهد و آن را تبیین به حجّت باطنی می‌کنند. چون در حجّت باطنی، استدلال برای انسان، زیاد است. در باب حجّت، می‌گویند: از صغری و کبرایی که هست، نتیجه‌ای گرفته می‌شود. لذا با آن ادلّه، حجّت درست می‌شود.

صغرای قضیّه این است که انسان، خلقت را می‌بیند، کبرای قضیّه این است که هر چیزی که خلقت دارد، خالقی دارد. لذا نتیجه به این می‌شود که پس من هم خالقی دارم و انسان، این را می‌فهمد.

اتّفاقاً این را در شعر کودکی، در پنجاه سال پیش هم به بچّه‌ها یاد دادند:

اصول دین، پنج بود

دانستنش گنج بود

اوّل یکی هست، خدا

که عالمی کرده به پا

بِنا که هر بنّا دارد

این عالم هم خدا دارد

این شرط آدمیّت است

بی‌دینی، حیوانیّت است

یعنی این مطلب که انسان می‌داند عقل به او اشاره می‌کند و هدایت می‌کند که عالم، عبث نیست. این هدایت تکوینی خاص، اوّل از ناحیه‌ی عقل است و همه هم این را دارند. منتها برخی‌ها پشت به این می‌کنند و یا به تعبیر قرآن کریم و مجید الهی، بیهوده منکر می‌شوند، فقط هم به این خاطر است که می‌خواهند فساد کنند و به دنبال فسق و فجور خودشان هستند، نه این که واقعاً قبول نداشته باشند. قبول دارند، امّا آنچه عامل می‌شود که آن‌ها منکر شوند، فسق و فجور است.

قرآن در سوره‌ی قیامت می‌فرماید: «لا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیامَه وَ لا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَه أَ یَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَه‏ بَلى‏ قادِرینَ عَلى‏ أَنْ نُسَوِّیَ بَنانَه‏»، آیا آدمی می‌پندارد ما استخوان‌های او را جمع نمی‌کنیم؟! ما قادر هستیم، سر انگشتان را هم منظم می‌کنیم و انسان هم این را می‌داند. پس چرا نمی‌پذیرد؟ «بَلْ یُریدُ الْإِنْسانُ لِیَفْجُرَ أَمامَه یَسْئَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیامَه»، انکار می‌کند برای این که می‌خواهد به دنبال فجور و هوای نفس خود باشد. لذا می‌پرسد: چه زمانی روز قیامت می‌آید؟!

‏پس همه می‌دانند که چنین مطالبی وجود دارد و لذا این، عنوان عقل است و این، هدایت تکوینی خاص که درون انسان‌ها وجود دارد، به عنوان حجّت باطنی، همه دارند. دروغ می‌گویند که ما نمی‌فهمیم. همه می‌فهمند. هیچ کس نیست که نفهمد و این را قرآن به صراحت می‌فرماید که همه می‌فهمند؛ چوناین حجّت درون همه‌ی انسان‌ها هست، نفرمود: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ المؤمن عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّه‏»، نفرمود: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ المسلم عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّه‏»، بلکه فرمود: «فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتی‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدیلَ لِخَلْقِ اللَّه‏»، همه می‌دانند، زن، مرد، هر کس به سن بلوغ می‌رسد، می‌داند و خودش هم متوجّه می‌شود. انکار هم به خاطر چیز دیگری است، لِیَفْجُرَ أَمامَه. انکار او برای باز شدن راهش است، لذا می‌بیند، امّا می‌خواهد بگوید نمی‌بینم، نمی‌دانم و … تا راحت گناه کند. به تعبیر عامیانه می‌خواهد وجدان خودش را آرام کند که می‌گوید: من اصلاً خدایی، قیامتی، هدایتی و … قبول ندارم. تمام این‌ها را می‌داند، امّا چون می‌خواهد راهش باز باشد، به عقل خود پشت می‌کند و به تعبیری عقل او، اوّل هدایت درونی، مغلوب می‌شود. لذا دیگر راه برای فجور، گناه و … باز می‌شود و به مرور زمان، نطفه‌ها خراب می‌شود و نهایتاً می‌شود: أرواحُهُم أرواحُ الشَّیاطین.

پس در بحث هدایت، یکی بیان کردیم که عمومیبت همه‌ی خلقت بر هدایت است، یکی هم هدایت تکوینی خاص که در مرحله‌ی اوّل عقل و حجّت باطنی می‌‌باشد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: