تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ - ۱۲:۵۳ کد مطلب 117534

تشییع پیکر شهیدحاج رجب محمدزاده (تصاویر)

شهید حاج رجب محمدزاده جانبازی بود که سالها به دلیل مجروحیت در هشت سال دفاع مقدس به سختی روزگار میگذراند .
این شهید بزرگوار پس از بیست و نه سال تحمل درد و رنج پنج شنبه چهاردهم مردادماه به دیدار حق شتافت.
عکسها از تسنیم

۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۱۱۳۷۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۱۲۴۶۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۲۱۳۷۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۲۴۱۸۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۲۵۱۲۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۲۶۳۷۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۲۷۰۰۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۲۸۲۵۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۲۹۳۴۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۱۵۳۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۲۶۲۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۲۸۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۴۰۳۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۵۲۸۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۶۵۳۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۷۷۸۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۳۹۳۴۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۴۲۰۰۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۴۳۰۹۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۴۷۳۱۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۴۷۵۸۲۹۴۸۰۴ ۱۳۹۵۰۵۱۵۱۷۰۰۵۴۸۲۵۸۲۹۴۸۰۴

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: