تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ - ۰۹:۲۵ کد مطلب 117749

رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی؛

اقتصاد در دولت‌های اصلاحات، رفسنجانی و روحانی یک مسیر را رفت و آن هم مسیر نابودی بود

در این ۲۵ سال که چهارتا رئیس جمهور عوض شدند و ۳ نفر از آن ها یعنی رفسنجانی، خاتمی و روحانی یک روش را در اقصاد در پیش گرفتند و آن نابودی اقتصاد بود. هر سه هم یک روند و شیوه سیاسی را در پیش گرفته اند که یکی بنیان گذار بود یکی به نقطه ای رسید که نزدیک به نابودی ایران می رسید و یکی هم که حرفهایی به نفع غرب می‌زند، نتوانسته اند کار اقتصادی و تولید کشور را درست کنند.

به گزارش میدان۷۲ ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی درباره اینکه چرا دولت با وجود منتقد دو بخشی کردن سازمان مدریت و برنامه ریزی، حال خود به احیا و دوبخش کردن این سازمان زده است، اظهار داشت؟ دولت‌ها به جای پرداختن به متن اقتصادی و معیشت مردم به حاشیه روی آوردند و این نقطه آغاز انحراف اقتصادی است. مسئله اصلی که بنده خودم به شخصه بارها به آن اشاره کردم کوبیدن دولت ها از طرف دولت تازه روی کار آمده است. دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای خاتمی را کوبید و حال که آقای روحانی دولت اقای احمدی نژاد را کوبید و این روند سالیان سال است که ادامه دارد.

وی افزود: این دعوا ها تنها فقط وقت تلف کردن است. همه دولت هایی که تا الآن روی کار آمدن بیشتر به حرف خود پافشاری داشتند در حالی که قانون اساسی در تمامی موارد خیلی صریح و واضح عمل کرده است. مثلا اگر تا به اینجا قانون اساسی اجرا می شد، دو قسمت کردن سازمان ها و از بین بردن نیرو های با ارزش را شاهد نبودیم.

این کارشناس تصریح کرد: در این ۲۵ سال که چهارتا رئیس جمهور عوض شدند و ۳ نفر از آن ها یعنی رفسنجانی، خاتمی و روحانییک روش را در اقصاد در پیش گرفتند و آن نابودی اقتصاد بود. هر سه هم یک روند و شیوه سیاسی را در پیش گرفته اند که یکی بنیان گذار بود یکی به نقطه ای رسید که نزدیک به نابودی ایران می رسید و یکی هم که حرفهایی به نفع غرب می‌زند، نتوانسته اند کار اقتصادی و تولید کشور را درست کنند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: