تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ - ۱۳:۴۷ کد مطلب 117914

توپخانه رسانه ای حامیان دولت چه چیز را دنبال می کند؟

یکی از حربه هایی که جریان رسانه ای از ابتدای مطرح شدن نام احمدی نژاد در جامعه دنبال می کرده است، تلاش در منفعل کردن دوستداران و هواداران احمدی نژاد از طریق انتساب نسبت هایی چون پوپولیست، عوام، بی سواد، تندرو است، این جریان می کوشد تا از طریق هجمه سنگین رسانه ای طرفداری و علاقه مندی به احمدی نژاد را به یک ننگ و خجالت تبدیل کند.

میدان ۷۲/ سسید یاسر زواره ای: تخریب و تخطئه احمدی نژاد در فضای سیاسی-مطبوعاتی کشور مساله ای است که کما بیش تعجب افکار عمومی جامعه را برانگیخته است، هرچند مردم به صورت عمومی قرابت و علاقه ای به دغدغه های سیاست ورزان ندارند و مسائل آنان را چندان مورد تعقیب و پیگیری قرار نمی دهند . اما هجمۀ گسترده و بی وقفه سیستم های رسانه ای جریان های مختلف سیاسی به مرور این سوال را به ذهن توده های عادی مردم متبادر ساخته است که ؛ “چرا احمدی نژاد؟”

به نظر می رسد سیستم های مورد اشاره علیرغم داشتن تشکیلات گسترده رسانه ای ، از کمترین شناخت و تحلیل حتی نسبت به عملکرد خود در سال های ۸۴ و ۸۸ نیز غافلند یا فراموش کرده اند که اتحاد همین سیاست تخریب و هجمه در نهمین و دهمین انتخابات ریاست جمهوری نه تنها موفقیت آمیز نبود ، بلکه بنا بر ادعای برخی صاحب نظران نتیجه عکس در بر داشت.

آنچه در ماه های گذشته به ویژه پس از روشن شدن نتایج دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی و گذشتن ۶ ماه از توافق هسته ای(برجام) مشهود است ، حکایت از آن دارد کهتوپخانه رسانه ای جریان حامی دولت به طور مشخص افرادی را مامورِ مدیریت پروژه احمدی نژاد کرده است که در این خصوص ذکر چند نکته حائز اهمیّت است؛

۱- به نظر می رسد ترس از احمدی نژاد چنان سر تا پای جریان مزبور را فرا گرفته که حتی من باب ظاهر سازی نیز قادر به کتمان آن نیستند و به دفعات دیده شده که افراد مختلفی از منتسبین این گروه و جریان در مصاحبه ها و یادداشت های مطبوعاتی ، این خطر را به هم مسلکان خود گوشزد کرده اند.

۲- آنچه واضح است ؛ جریان مزبور ، برنامه ریزی گسترده و مدوّنی را جهت غلبه بر این بحران هویتی تدارک دیده است؛ از جمله برخی افراد موظّف شده اند به صورت هفتگی در غالب فعالیت های رسانه ای ، پروژه احمدی نژاد هراسی را هدایت کنند. این افراد با طرح موضوعات بی اساسی چون ؛ رد صلاحیت احمدی نژاد توسط شورا نگهبان ، پروژه جریان انحرافی و نو فرقانیسم ، نسبت دادن کذب برخی مفسدین اقتصادی به دولت احمدی نژاد و… در صددند تا مشعل تخریب احمدی نژاد را روشن نگه داشته و تا انتخابات بین خود دست به دست بگردانند.

۳- صرف نظر از واهمه عمیق این جریان از نام احمدی نژاد ، پیش بردن پروژه احمدی نژاد هراسی ، فایده دیگری هم برای جریان مزبور دارد و آن این است که با ایجاد فضای زود هنگام انتخاباتی می کوشند کانون توجه و تمرکز افکار عمومی جامعه را از مطالبه گری و پرسش از دولت حسن روحانی منحرف سازند و با این کار بتوانند مانع از روند رو به صعودِ کاهش محبوبیت آقای روحانی شوند.

۴- یکی دیگر از اهدافی که جریان مزبور پیوسته نسبت به آن اهتمام دارد تحریف اندیشه و آراء دکتر احمدی نژاد است. این افراد تبیین مفاهیمی چون آزادی و عدالت در سخنان آقای احمدی نژاد را بر نتابیده و در راستای اغواء افکار عمومی، علیرغم کارنامه آشکارشان در مواجهه با این مفاهیم ارزشمند به ویژه آزادی از سویی خود را مالک شعار آزادی و آزادی خواهی می دانند و آشکارا از اینکه این مفهوم توسط آقای احمدی نژاد مطرح شده است ابراز ناخرسندی می نمایند ، از سوی دیگر در خصوص عدالت ، از آنجا که نسبتی بین عملکرد خود و این واژه مقدّس نمی بینند سعی در تخطئه کلی مفهوم عدالت در اندیشه دکتر احمدی نژاد دارند تا جایی که عدالت را مترادف با توزیع فقر معرفی می کنند.

۵- یکی از حربه هایی که جریان رسانه ای مورد اشاره از ابتدای مطرح شدن نام احمدی نژاد در جامعه دنبال می کرده است، تلاش در منفعل کردن دوستداران و هواداران احمدی نژاد از طریق انتساب نسبت هایی چون پوپولیست، عوام، بی سواد، تندرو و…. است، این جریان می کوشد تا از طریق هجمه سنگین رسانه ای طرفداری و علاقه مندی به احمدی نژاد را به یک ننگ و خجالت تبدیل کند. استراتژی که نخستین بار توسط “شیمون پرز” طراحی شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: