تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ - ۱۴:۴۰ کد مطلب 118199

تحلیل محتوایی سخنان دکتر احمدی نژاد در بافق

امام (ره )فرمودند :در جلسات خصوصی کاری کنید و حرفی بزنید که در برابر مردم نیز بتوانید از آن دفاع کنید .و رهبری انقلاب نیز فرموده اند که مواضع من در جلسات خصوصی همان است که در جلسات عمومی میگویم .

میدان ۷۲/ علیرضا مرتضوی فر: دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه سلسه نشست ها و سخنرانی های خود پیرامون تبین اندیشه های امام (ره )سفری به کویر ایران و شهر بافق داشت . رییس دولت های نهم و دهم مبنای سخنان خودش را به بررسی دو نوع از حکومت قرار داد : الف :حکومت های غیر مردمی و غیر الهی ب :حکومت های مردمی و الهی بسط و ایجاد ارتباط مابین این دو نوع از حکومت با نحوه اداره کشور در دهه سوم انقلاب شاید به بهترین وجه توسط این عضو تشخیص مصلحت نظام صورت پذیرفت .
احمدی نژاد در وصف حاکمان در حکومتهای غیر مردمی و غیرالهی چنین گفت : در دل این حاکمان عشق به مردم جایی ندارد و آنها به دنبال سهم خواهی برای پیشبرد مقاصد شخصیو حزبی و خانوادگی هستند و اگر شعاری در وصف مردم و حقوق ملت سر می دهند هدف اصلی آنها جلب آراء و تحکیم مواضع قدرت و ادامه بهره برداری های شخصی و گروهی است .پنهان کاری ،محروم کردن و دورنگهداشتن مردم از اخبار و اطلاعات واقعی کشور فرصت را برای اداره جوامع مهیا تر و کار مدیریت و حکمرانی آنان را آسان تر می کند .

امام (ره )فرمودند :در جلسات خصوصی کاری کنید و حرفی بزنید که در برابر مردم نیز بتوانید از آن دفاع کنید .و رهبری انقلاب نیز فرموده اند که مواضع من در جلسات خصوصی همان است که در جلسات عمومی میگویم .متاسفانه امروزه متن اکثر مذاکرات و مطالب و تصمیمات حکومت ها و مدیریت ها حتی در موارد معمولی خیلی محرمانه و دور از دسترس مردم است .کسانی که مردم را نا محرم می دانند در واقع خودشان نا محرمانی هستند که با ترتیبات به ظاهر قانونمند بر مصادر امور مدیریت های جهانی قرار گرفته اند. تحقیر شده و نیازمند آسان تر است به همین ، اداره کردن مردمان ضعیف ، به زعم حاکمان غیر مردمی تضعیف و تحقیر ، دلیل ترجیع می دهند برنامه ریزی های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی خود را بر پایه مردم و ناتوان نشان دادن آنان و تلاش برای از بین بردن خودباوری و عزت نفس و اعتماد عمومی مردم قرار دهند .تضعیف وحدت و توان اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مردم زیربنای حکومت های غیر مردمی .”)است اشاره بجا و هنرمندانه رییس دولتهای نهم و دهم به قراردادهای محرمانه در حالیست که دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر “محرمانه “بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زده است که نگاهی به گذشته نشان میدهد ا معمول فسادهای کلان پشت “محرمانه ها “کمین کرده اند.
بیشترین استفاده از محرمانه را می توان به زمان مذاکرات هسته ای نسبت داد آنجا که تیم مذاکره کننده طی دو سال به صورت مستمر در جلسات با طرف غربی شرکت می کردند ولی هیچ گزارشی از جزئیات مذاکرات ارائه نمیدادند .اما چند روز بعد از اجرای برجام بود که تیم روحانی به اروپا سفر کرد و تفاهم نامه و قراردادهایی هم در زمینه های اقتصادی در این سفرها به امضا طرف ایرانی و غربی رسید اما اینبار هم خبری از جزئیات این قراردادها نشد و اعلام شد جزئیات “محرمانه است . مروری بر ویژگی های حاکمان الهی و مردمی بخش دیگر سخنان احمدی نژاد را تشکیل داد .وی این ویژگی ها را اینگونه بیان کرد : حاکمان مردمی ا “) فرصت های آگاهی و کمال جویی و حق ، دائما ضمن پاسداشت حریم و حرمت مردم با کرامت ، هرچه تک ت ک مردم قدرتمند تر ، طلبی را توسعه می دهند .

در نگاه حاکمان مردمی و الهی جامعه و ملت عزیز تر و قدرتمند ترند و اداره جامعه در جهت آرمانهای ، مرفه تر و بی نیازتر باشند ، تر در این نگاه مردم اساس و ولی نعمت هستند و هرچه بیشتر در صحنه ، انسانی و الهی آسانتر خواهد بود .” ( باشند جامعه بهتر و روانتر و کامل تر اداره می شود ورود افراد به لیست های انتخاباتی مجلس دهم به پشتوانه سرمایه پولی آنها و نه سرمایه و پشتوانه مردمی نحوه برخورد دولت یازدهم با سوء مدیریت و انحراف مدیران اقتصادی و بانکی در موضوع فیشهای ، این واقعیت را نشان می دهد که وقتی کارگزاران نظام اسلامی از بین سرمایه داران بزرگ بانکی ، نجومی انتخاب شوند نتیجه اش دوری ملت از حاکمیت و سست شدن پایه های نظام اسلامی خواهد بود . رییس جمهور سابق کشورمان در بخش پایانی سخنان خود ضمن انتقاد از حضور فعالین اقتصادی و تجار در مناصب حاکمیتی اضافه کرد :در چنین صورتی ا انحصار ، اول ؛ فرصت های کشور احتکار می شود ا – رانت خواری توسعه می یابد و بی عدالتی و فقر گسترش پیدا می کند ، درست می شود ثانیا ؛ توده های مردم له می شوند و فرصت فعالیت و خدمت و سازندگی از آنان گرفته می شود و ا ثالثا پایه های اقتصاد سست و آسیب پذیر می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: