تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ - ۰۷:۳۳ کد مطلب 119043

گزارش تصویری میدان ۷۲ از سفر دکتر محمود احمدی نژاد به قزوین

photo_2016-08-27_08-20-00

photo_2016-08-27_08-20-32 photo_2016-08-27_08-20-43 photo_2016-08-27_08-20-51 photo_2016-08-27_08-20-55 photo_2016-08-27_08-21-05 photo_2016-08-27_08-21-17 photo_2016-08-27_08-21-20 photo_2016-08-27_08-21-23 photo_2016-08-27_08-22-11 photo_2016-08-27_08-22-17 photo_2016-08-27_08-22-21 photo_2016-08-27_08-22-31 photo_2016-08-27_08-22-37 photo_2016-08-27_08-22-59 photo_2016-08-27_08-23-03 photo_2016-08-27_08-23-09 photo_2016-08-27_08-23-14 photo_2016-08-27_08-23-27 photo_2016-08-27_08-23-32 photo_2016-08-27_08-23-36 photo_2016-08-27_08-23-50 photo_2016-08-27_08-23-54 photo_2016-08-27_08-24-03 photo_2016-08-27_08-24-14 photo_2016-08-27_08-24-23 photo_2016-08-27_08-24-28 photo_2016-08-27_08-24-34 photo_2016-08-27_08-24-40 photo_2016-08-27_08-24-45 photo_2016-08-27_08-24-56 photo_2016-08-27_08-25-07

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: