تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ - ۰۷:۴۸ کد مطلب 119081

گزارش تصویری باشگاه خبرنگاران از سفر دکتر احمدی نژاد به قزوین

                                 

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

 

جمعیت حاضر در سخنرانی احمدی نژاد در قزوین چقدر بود؟ + تصاویر

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: