تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷ - ۱۵:۰۵ کد مطلب 119254

به دنبال حمله اخیر رسانه ای اصلاح طلب به شهردار تهران:

زمینه سازی حضور محمد باقر قالیباف در انتخابات ۹۶ به عنوان «رقیب بی خطر روحانی»

اساسا مدیریت تکنوکراتی آنهم در حوزه شهری هیچگاه خطری برای جریان اصلاح طلبی در ایران نداشته و ندارد. (گو اینکه در این ده دوازده سال مدیریت قالیباف هم صدای اینها به کوچکترین نقدی درنیامد. البته از آن طرف قالیباف هم کوچکترین گیری به اینها نداد.) حتی در اوج دوران اصلاحات هم این قبیل مسئولیت ها به دلیل بار اجرایی سنگین، به کارگزارانی ها واگذار می شد تا امورات شهر بگذرد.

به گزارش میدان ۷۲ درگیر شدن اصلاح طلب ها با قالیباف نه از این بابت هست که با مدیریت قالیباف مشکلی دارند یا دارند مقدمات حذف او از شهرداری را می چینند؟
البته حذف قالیباف هدف آنها است. اما هدف متوسط.
اساسا مدیریت تکنوکراتی آنهم در حوزه شهری هیچگاه خطری برای جریان اصلاح طلبی در ایران نداشته و ندارد. (گو اینکه در این ده دوازده سال مدیریت قالیباف هم صدای اینها به کوچکترین نقدی درنیامد. البته از آن طرف قالیباف هم کوچکترین گیری به اینها نداد.) حتی در اوج دوران اصلاحات هم این قبیل مسئولیت ها به دلیل بار اجرایی سنگین، به کارگزارانی ها واگذار می شد تا امورات شهر بگذرد.
حمله اخیر رسانه ای اصلاح طلب به قالیباف صرفا گشودن جبهه ای دیگر برای تفرقه بین اصولگرایان است.
حالا باید طیف حامیان اصولگرای قالیباف به میدان بیایند و از مدیریت جهادی وی دفاع کنند. یحتمل نیش و طعنه ای هم حواله پایداری ها کنند که چرا در ۹۲ قالیباف را کوبیدید. اصولگرایان مخالف قالیباف هم باید تحریک شوند و به جواب برخیزند … و خیلی راحت دو قطبی جلیلی-قالیباف دوباره تشکیل و فضای ۹۲ بازتولید شود!
خروجی این فضا برای اصلاح طلبان برد کامل است زیرا:

۱- با تکرار و بسامد دادن به موضوع «فساد اقتصادی» و ارتباط آن با اصولگرایان از سبد رای خود در انتخابات محافظت می کنند.

۲- با درگیر کردن اصولگرایان موافق قالیباف با اصولگرایان مخالف قالیباف دو دستگی لازم را پیشاپیش ایجاد و از اتحاد اصولگرایان جلوگیری می کنند.

۳- با افرادی نظیر الهه راستگو که در دور قبل به قالیباف رای داد تسویه حساب می کنند.

۴- در برابر افتضاح فیش های نجومی، ناکارامدی برجام، قراردادهای خفت بار نفتی و ماجرای FATF پرونده حاشیه ای باز می کنند.

۵- با خارج کردن قالیباف از شهرداری زمینه های حضور مجدد او در انتخابات به عنوان «رقیب بی خطر برای روحانی» را فراهم می کنند.

۶- امکان تسلط مجدد به شهرداری تهران و شورای شهر را برای خود به وجود می آورند.

راهکار خروج از این وضعیت قطعا از مسیر فیصله قضایی ماجرا نمی گذرد چون جبهه رسانه ای طرف مقابل -فارغ از اینکه آیا تخلفی اتفاق افتاده یا نه- اهداف خود را در کش دادن رسانه ای آن دنبال خواهد کرد. این مسیر در بلندمدت قابل اتکا است.

در کوتاه مدت بهترین راهکار پرهیز از انفعال و تمرکز رسانه های جبهه انقلاب بر موضوعات مطرح شده در بند ۴ است که اتفاقا برد وسیعی نیز در جامعه دارد.

منبع:۵۹۸

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: