تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ - ۰۷:۲۱ کد مطلب 119610

جریان موسوم به سوم تیر تنها یک محمود احمدی نژاد است و دیگر هیچ

احمدی نژاد اما در این سال‌ها نشان داده که نتوانسته جریان سیاسی را در کشور شکل دهد. جریان موسوم به سوم تیر تنها یک محمود احمدی نژاد و دیگر هیچ.

منظور از جریان سازی سیاسی در این نوشتار «سبد رای احمدی نژاد» نیست بلکه منظور تربیت نیروهایی است که بتوانند به عنوان یک احمدی نژادی در انتخابات‌ها شرکت کنند. قطعا احمدی نژاد به تنهایی سبد رای مشخصی در ایران دارد.

به گزارش میدان ۷۲ نامه نیوز چنین نوشت:

برخی بر این باور هستند که احمدی نژاد در صورت عدم حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده قطعا یکی از نزدیکان خود را راهی رقابت با روحانی خواهد کرد. احمدی نژاد اما در این سال‌ها نشان داده که نتوانسته جریان سیاسی را در کشور شکل دهد. جریان موسوم به سوم تیر تنها یک محمود احمدی نژاد و دیگر  هیچ.

منظور از جریان سازی سیاسی در این نوشتار «سبد رای احمدی نژاد» نیست بلکه منظور تربیت نیروهایی است که بتوانند به عنوان یک احمدی نژادی در انتخابات‌ها شرکت کنند. قطعا احمدی نژاد به تنهایی سبد رای مشخصی در ایران دارد.

احمدی نژاد تقریبا تنها رئیسجمهوری بعد از رحلت امام است که نتوانسته یکجریان سیاسی را با خود همراه کند. ۲ رئیس جمهوری سابق (سران دولت های سازندگی و اصلاحات)هر دو توانستند یک جریان مشخص را برای ادامه حیات سیاسی خود تشکیل بدهند. جریان‌هاییکه تا به امروز با پرچم این دو رئیس جمهور فعالیت می‌کند.

احمدی نژاد اما به دلیل رفتارهای ویژه‌ و منحصر به فردی که داشت بسیاری از وزرای دولتش که می‌توانستند در جریان احمدینژادی تعریف شوند از او جدا شدند و تبدیل به مخالفان درجه یک رئیس دولت نهم و دهم شدند.پورمحمدی، پرویز کاظمی، صفارهرندی، مرضیه وحید دستجردی و … از جمله این افراد هستند.

حلقه‌های نزدیک به احمدی نژادنیز از نیروهایی تشکیل شده‌اند که یا پرونده‌های قضایی دارند مانند رحیمی، بقایی وجوانکفر یا همچون مشایی زیر اتهام‌های جدی قرار گرفته‌اند و یا افرادی شناخته شده نیستند.همین معنا باعث شده حمدی نژاد نتواند با دست باز وارد انتخابات‌های گوناگون شود.

به معنای دیگر می‌توان گفتاحمدی نژاد نتوانسته نیروهایی شبیه به خود تربیت کند تا در زمانی که وی نتوانست بههر دلیلی در انتخابات شرکت کند آن نیروها این غیبت را جبران کنند. درست مانند حضورروحانی در انتخابات سال ۹۲٫ وقتی هاشمی نیامد، روحانی آمد تا مردم به کسی رای بدهندکه شبیه ترین سیاستمداران به هاشمی رفسنجانی در سپهر سیاست ایران است. می‌توان گفتکه در ایران هیچ فردی شبیه به احمدی نژاد نیست و این درست نقطه ضعف رئیس دولت‌های نهمو دهم است.

اگر احمدی نژاد می‌توانست نیروهایی را تربیت کندکه شانه به شانه با جریان‌های سیاسی حرکت کنند، امروز احمدی نژادی‌ها یک قطب انتخاباتمجلس و ریاست جمهوری بودند. عدم توفیق احمدی نژاد در جریان سازی باعث شده است تاامروز او از تنها ترین سیاستمداران ایرانی باشد که نتوانسته است نیروهای قوی را درکنار خود جمع کند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: