تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ - ۲۰:۴۲ کد مطلب 119853

یادداشتی از دکتر غلامحسین الهام:

مالیات و شیوه های اخذ آن

هرنوع مالیات ، شامل انواع عوارضى که به اشکال مختلف وصول مى شود نیز مى گردد، هرچند در عمل مکرر از این قاعد عدول شده و عوارض به موجب نظاماتى غیر از قانون -به معنى خاص کلمه یعنى مصوبات مجلس- وضع شده و مى شود

میدان ۷۲/دکتر غلامحسین الهام:  بی تردید یکى از مهمترین موضوعات حکومت، مالیات است. در طول تاریخ مالیات منشاء اعتراضها از یکسو و تحول و نظام مند کردن قدرت از سوى دیگر بوده است. مشروعیت وصول مالیات در جمهورى اسلامى از موضوعات جنجال برانگیز دهه نخست انقلاب بود چرا که وصول مالیات، غیر از آنچه در شرع منصوص است، محل اختلاف و گفت و گو بود و موافقانى از باب قدرت حاکمیت و ولایت شرعى و مخالفانى از باب قواعد اولیه داشت و اصلاح قانون مالیات از این رو با تأخیر و درنگ مواجه شد.

 در آن ایام یکى از مباحث مطرح از منابر جمعه نیز مالیات و مشروعیت آن بود. قانون اساسى جمهورى اسلامى نیز مطابق قواعد رایج در جهان امروز در اصل ۵١ تصریح کرد: «هیچ نوع مالیات وضع نمى شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگى و تخفیف مالیاتى به موجب قانون مشخص مى شود» . به عقیده اینجانب هرنوع مالیات ، شامل انواع عوارضى که به اشکال مختلف وصول مى شود نیز مى گردد، هرچند در عمل مکرر از این قاعد عدول شده و عوارض به موجب نظاماتى غیر از قانون -به معنى خاص کلمه یعنى مصوبات مجلس- وضع شده و مى شود.

 در هر حال اگر منبع منحصر در اداره نیازهاى عمومى جامعه مالیات نباشد مهمترین آن است. بویژه در اقتصاد ما که تلاش براى خروج از وابستگى به درآمد فروش نفت خام سیاست اساسى نظام است. نکته مهم و هدف از بیان این موضوع، شیوه رفتار و نحوه وصول و اقدام براى دریافت مالیات است، هرچند توجه به اصل قانونى بودن آن با توجه تام به مبانى شرعى نیز هماره باید مد نظر قرار گیرد.

در بخش بعدی به سیره و دستورهاى حکومتى امیرالمؤمنین علیه السلام درباره اخذ مالیات خواهم پرداخت.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: