تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ - ۲۱:۰۱ کد مطلب 119882

یادداشتی از دکتر غلامحسین الهام پیرامون مالیات و آداب اخذ آن( بخش دوم)

مردم هنگامى تنگدست مى شوند که حاکمان به غارت مردم مشغول شوند

دولتى که محبوب قلوب باشد، قدرتمند است و این کار موجب محبوبیت و نتیجتاً قدرتمندى است و بالاخره همراهى مردم در شدائد و سختى ها را در پى دارد ، چرا که مردم و دولت همدل و همراهند. چرا که به عدالت او خو کرده اند و به مداراى او آشنا شده اند. با این اوصاف کاهش و تخفیف مالیات با اعتماد به مردم، هزینه است و ضرر ، یا سرمایه گذارى و ثمر؟

میدان ۷۲/ دکتر غلامحسین الهام: التفات به سیره و دستورهاى حکومتى امیرالمؤمنین علیه السلام که بنا بوده است مبناى سلوک و رفتار ما باشد، ضرورى و حیاتى مى نماید. در این یادداشت تلاش دارم به چند فراز از نامه هاى آن حضرت به کارگزارانش اشاره کنم. از منشور مهم حکومتى حضرت در نامه به مالک اشتر آغاز کنیم:

١- امام علیه السلام یکى از پایه هاى قوام و کارآمدى اجزاى متعدد جامعه را مالیات دهندگان مى دانند: «همه مردم هزینه خوار خراج و خراج دهندگان (مؤدیان) هستند. لِأنَّ النّاسَ کُلُّهُمْ عِیالٌ عَلیَ الخَراجِ وَ أهْلِه »

٢- مصرف مالیات در جهت مصالح عموم بویژه عمران و آبادانى کشور ، باید به چشم بیاید و از اخذ مالیات مهمتر جلوه کند. به عبارت دیگر ثمره وصول مالیات را مردمان باید لمس کنند، لذا اگر مالیات براى هزینه هاى شخصى و خاصه خرجى ها مصرف شود، انگیزه پرداخت مالیات کاهش مى یابد: « وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ فِی عِمَارَهِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُدْرَکُ إِلَّا بِالْعِمَارَهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیْرِ عِمَارَهٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَکَ الْعِبَاد»

باید تلاش و توجه تو به عمران و آبادانى زمین بیشتر از جمع آورى خراج (مالیات) باشد که خراج جز با آبادانى فراهم نمى گردد ، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانى مزارع به دست آورد ، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود مى کند. تا فعالیت تولیدى و مولد وجود نداشته باشد درآمدى حاصل نمى شود ، تا آنکه مالیات دهنده پدید آید و اگر بى توجه به تولید و حرکت مثبت اقتصادى،.فقط فشار بر مردمان وارد شود که مالیات دهند، این به تخریب بنیادهاى جامعه مى انجامد و چنانکه حضرت در جمله بعد تصریح فرمودند از موجبات سقوط دولت و زوال سریع قدرت حاکمه است .

٣- زوال و سقوط سریع دولت نتیجه قهرى گرفتن یک سویه  مالیات، یعنى بدون تلاش سازنده و سازندگى و عمران کشور است: « وَلَمْ یَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلاَّ قَلِیلاً»، حکومت جز اندکى دوام نیاورد.

۴- باید صلاح و مصلحت مالیات دهندگان  را بسیار جدى گرفت چرا که اصلاح بقیه امور در گرو اصلاح وضع آنان است: «فَإِنَّ فِی صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ»

۵- اعتماد به مؤدیان و قبول عذرهای آنان: «فَإِنْ شَکَوْا ثِقَلاً أَوْ عِلَّهً، أَوِ انْقِطَاعَ شِرْب أَوْ بَالَّه، أَوْ إِحَالَهَ أَرْض اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ، أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ، خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ یَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ» اگر از سنگینى مالیات شکایت کردند و یا از آفتى که به کشت رسیده و یا خشک شدن آب چشمه ها یا کمى باران و یا خراب شدن زمین بر اثر سیلاب ها یا خشکسالى ، در گرفتن مالیات به میزانى که امرشان سامان گیرد ، تخفیف ده ! »

۶- تخفیف و کاهش مالیات در شرایط دشوار، فرصت ارزشمندى براى پیشرفت کشور است و هم سرمایه عظیم اعتماد و همراهى ملت را در پى دارد. این اقدام نباید موجب نگرانى حاکمین شود، چرا که این کار نوعى سرمایه گذارى سیاسى و اجتماعى و اقتصادى است.

نخست آنکه این رفتار ، رفتارِ مبتنى بر عدالت است و عدالت بالذّات خوشایند و موجب فرح و شادمانى قلبى است دیگر آنکه موجبات توسعه عمران و آبادانى کشور است و عمران، سبب آرایش و جلوه گرى حکومت و زینت آن است . دولتى که محبوب قلوب باشد، قدرتمند است  و این کار موجب محبوبیت و نتیجتاً قدرتمندى است و بالاخره همراهى مردم در شدائد و سختى ها را در پى دارد ، چرا که مردم و دولت همدل و همراهند. چرا که به عدالت او خو کرده اند و به مداراى او آشنا شده اند. با این اوصاف کاهش و تخفیف مالیات با اعتماد به مردم، هزینه است و ضرر ، یا سرمایه گذارى و ثمر؟

« وَ لَا یَثْقُلَنَّ عَلَیْکَ شَیْ‏ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَئُونَهَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخْرٌ یَعُودُونَ بِهِ عَلَیْکَ فِی عِمَارَهِ بِلَادِکَ وَ تَزْیِینِ وِلَایَتِکَ مَعَ اسْتِجْلَابِکَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّحِکَ بِاسْتِفَاضَهِ الْعَدْلِ فِیهِمْ مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِکَ لَهُمْ وَ الثِّقَهَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِکَ عَلَیْهِمْ وَ رِفْقِکَ بِهِمْ فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِیهِ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَیِّبَهً أَنْفُسُهُمْ بِهِ فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ »

٧- آبادانى کشور انگیزه زندگى را بالا مى برد و قدرت تحمل مردم در سختى ها را افزایش مى دهد. علت ویرانى و خرابى کشور ناشى از فقر و تنگدستى است و مردم هنگامى تنگدست مى شوند که حاکمان به غارت مردم مشغول شوند و از ماندن خود بر سرِ کار اطمینان نداشته و به آینده حکومتشان بى اعتماد باشند و از تاریخ گذشتگان عبرت نگیرند: «فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَ إِنَّمَا یُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا یُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاهِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّهِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَرِ»

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: