تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ - ۰۸:۲۸ کد مطلب 119890

نظریه بدیع آیت الله طالقانی در حل تزاحم "جمهوریت" و "اسلامیت" در حکومت اسلامی

 “شورا” و “نظارت توده های مردم” جایگزین عنصر عصمت برای “حاکم دینی” در دوران غیبت

از نگاه آیت الله طالقانی، نظارت عمومی توده های مردم بر حکومت اسلامی و جمهوریت نظام نه تنها امری تزئینی نیست، بلکه جایگزین عنصر عصمت در عصر غیبت و یکی از پایه های مشروعیت ساز برای حکومت اسلامی است و متاسفانه این نظریه بدیع که میتواند تزاحم کاذب میان اسلامیت و جمهوریت را در گفتارهای سیاسی داخل مرتفع سازد، در حوزه اندیشه فقه سیاسی کاملا مهجور مانده است.

میدان ۷۲/ دکتر عبدالرضا داوری:۱- توحید، آزادی و عدالت سه عنصر محوری در اندیشه سیاسی مرحوم آیت الله طالقانی است. در این یادداشت به بررسی عنصر آزادی در اندیشه سیاسی ایشان میپردازم.

۲- در اندیشه سیاسی آیت الله طالقانی با “آزادی هراسی” به استناد سخن قرآنی «لا اکراه فی الدین» مقابله میشود و در مقابل به استناد سخن قرآنی «قد تبین الرشد من الغیّ.» آزادی انسان اثبات می شود. در همین رابطه آیت الله طالقانی مینویسد:” ما که دستوری چون «لا اکراه فی الدین» داریم چرا باید از آزادی در ابعاد گوناگون ترس داشته باشیم و آزادی دیگران را سلب کنیم؛ چرا که اسلام می‌فرماید: «قد تبین الرشد من الغیّ.» در این صورت هیچ مشکلی با آزادی نخواهیم داشت (۱)
بر این اساس مرحوم طالقانی، حکومت های استبدادی که آزادی و کرامت و حقوق انسانی را نقض می کنند، حکومت طاغوتی و غیرتوحیدی می داند.

۲-آیت الله طالقانی “علم” و “عصمت” را از جمله ویژگی های لازم برای حاکم اسلامی میداند و معتقد است که بهترین حکومت، حکومت معصوم است.(۲)

۳- آیت الله طالقانی معتقد است که در عصر غیبت امام معصوم، حاکم اسلامی باید از زمره “عالمان به دین” باشد، با این شرط که “نظارت عمومی و بیرونی و مستمر جامعه” بر عملکرد حکومت اسلامی(جمهوریت) را جایگزین و هم کارکرد عنصر “عصمت” در دوران غیبت و ضروری می داند.(۳)

۳-در واقع از نگاه آیت الله طالقانی، نظارت عمومی توده های مردم بر حکومت اسلامی و جمهوریت نظام نه تنها امری تزئینی نیست، بلکه جایگزین عنصر عصمت در عصر غیبت و یکی از پایه های مشروعیت ساز برای حکومت اسلامی است و متاسفانه این نظریه بدیع که میتواند تزاحم کاذب میان اسلامیت و جمهوریت را در گفتارهای سیاسی داخل مرتفع سازد، در حوزه اندیشه فقه سیاسی کاملا مهجور مانده است.

(۱)محمدحسین نائینی. تنبیه الامه و تنزیه المله. مقدمه و توضیح: سید محمود طالقانی. تهران، انتشار، ۱۳۵۸٫ ص۴۶٫

(۲) همان، ص ۵۱

(۳) همان ص ۴۰

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: