تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ - ۰۸:۴۷ کد مطلب 120126

دو قطبی سازش-تسلیم، انتخاب نهایی مردم برای تعیین سرنوشت خود

شاید جای امیدواری باشد که به مرور مرزبندی ها مشخص تر می شوند. اگر این اتفاق بیافتد و دو قطبی سازش و تسلیم برای مردم ترسیم گردد و‌به صراحت ابعاد آن توسط حامیان دو جبهه تبیین گردد، تنها در این حالت است که می توان گفت مردم در برابر سرنوشت سازترین انتخاب خود قرار می گیرند و انتخاب آنان، سرنوشتشان را رقم خواهد زد. اتفاقی که تاکنون و لااقل در دو دهه اخیر رخ نداده است.

میدان ۷۲/ مجتبی احمدیان: روزگاری امام خمینی(ره) در پاسخ خبرنگار خارجی که در هواپیما به ایشان گفته بود شما اهل دین هستید و سیاست کثیف است، شما را چه به سیاست، گفته بود آن سیاستی که مد نظر شماست، با سیاستی که مد نظر ماست تفاوت دارد. جمله معروف شهید مدرس هم که بی استثنا همه ایرانیان با آن به خوبی آشنا هستند که «سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست»، نیز بیان دیگری از همین مطلب است.

آنچه در فضای عمومی از دیرباز تاکنون جاری بوده، برداشتی در جهت نفی سکولاریسم از این گفته ها بوده و در نشر همگانی آن نیز کوشش فراوان شده است. در این نوشته قصد دارم نگاه دقیق تری به این اظهارات و دیدگاه ها داشته باشم.

آیا دیانت ما عین سیاست ماست؟!

امام علی (ع) که شالوده دین در گفتار و تئوری پردازی، و در عمل و کردار بوده اند، در نامه ای که به معاویه می نویسند، چنین مضمونی به کار می برند که اگر التزام من به دین نبود، سیاست مدارترین مردمان روزگار بودم. آیا این سخن معنایی جز این دارد که دین، مانع از به کمال رسیدن سیاست ورزی است؟! به عبارت دیگر، در زمین سیاست رقابتی برقرار است، اما متعهدان به دین، محدود به قیودی فراتر از رقیب هستند. آیا نتیجه بازی از قبل معلوم نیست؟!

بیهوده است اگر از یک حاکم دینی یا حکومت به واقع دینی، انتظار پیروزی بر رقبا را در چنین نبرد نابرابری داشت. چنین انتظاری، یا موجب خواهد شد برای حصول موفقیت، اصول اخلاقی و دینی را زیر پا بگذاریم، یا از سوی دیگر خواستار جدایی دین از سیاست خواهیم شد تا هم خدا را داشته باشیم، هم خرما را! هم خلاف اصول دینی عمل نکرده باشیم و هم سیاست را به سیاست بازان واگذاریم، تا از منافع مادی آن بهره مند شویم!

سیاست ورزی منهای دین، با آموزه های الهی سازگار نیست. یعنی نمی توان حکومتی برقرار نمود که یا ظاهری دینی با باطنی غیر دینی دارد، یا به طور کلی نه ادعای دینورزی دارد و نه تعهدی به آن! این است معنای حقیقی سخن معروف شهید مدرس.

مساله این است، آرمانگرا بودن یا نبودن!

بنابراین لازم است جهان بینی خود را به خوبی بشناسیم. آیا به بیان قرآن، حیات زودگذر دنیوی را می خواهیم یا به دنبال آرمان ها و ارزشهایی ورای مادیات هستیم؟ آیا مرگ با عزت را به زندگی با ذلت ترجیح می دهیم یا برعکس؟! با شعار و ادعا کار درست نمی شود. باید تکلیف را مشخص کرد.

در فضای کنونی کشور ما، به خاطر فراگیری فرهنگ دینی و علی الخصوص عاشورایی، و بطور کلی حاکم بودن فضای دلاوری و قهرمانی حتی بر نامعتقدان به مذهب، اعلام صریح ارجحیت مادیات بر ارزشهای غیر مادی به قیمت ذلت و عدم استقلال، از سوی هر فرد و گروهی، با عدم اقبال عمومی مواجه خواهد شد. لذاست که معتقدان به این رویه، یا پشت نقاب سکولاریسم پنهان میشوند، یا در عمل حکومت دینیشان فقط پوسته ای از دین پیدا می کند. یا می کوشند مکتب عاشورا را تحریف کنند، یا مصادیق و وقایع را چنان جلوه می دهند که بوی ذلت و سرسپردگی و تضاد با مفاهیم مکتب حسینی از آن به مشام مردم نرسد.

البته شاید جای امیدواری باشد که به مرور مرزبندی ها مشخص تر می شوند. اگر این اتفاق بیافتد و دو قطبی سازش و تسلیم برای مردم ترسیم گردد و‌به صراحت ابعاد آن توسط حامیان دو جبهه تبیین گردد، تنها در این حالت است که می توان گفت مردم در برابر سرنوشت سازترین انتخاب خود قرار می گیرند و انتخاب آنان، سرنوشتشان را رقم خواهد زد. اتفاقی که تاکنون و لااقل در دو دهه اخیر رخ نداده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: