تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ - ۱۷:۳۴ کد مطلب 120808

بی حاشیه بودن انتخابات سال آینده، از عواید نبود احمدی نژاد است

نماینده مردم شیراز در مجلس بر حمایت فراکسیون امید از حسن روحانی در انتخابات ریاستجمهوری سال ۹۶ و لزوم استفاده مطلوب از ظرفیت ستادهای انتخاباتی سال ۹۲ تاکید کرد.

به گزارش میدان۷۲، بهرام پارسایی که در نشست ماهانه مجمع مشورتی توسعه استانها و در تهران سخن میگفت، تشکیل این مجمع را تدبیر رئیس جمهور و دکتر نوبخت بر اساس ایدهای کارشناسانه دانست که مسیر توسعه را در ابعاد مختلف پیشروی کشور باز میکند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با ابراز امیدواری نسبت به مورد توجه قرار گرفتن طرحهای این مجمع توسط مدیران تصمیمساز، این طرحها را حاصل کار کارشناسی و عاملی برای اثرگذاری در پیشرفت جامعه ارزیابی کرد.
وی در ادامه مهمترین رویداد سیاسی پیش روی جامعه را انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا دانست و با تاکید بر لزوم برنامه ریزی برای این دو انتخابات مهم افزود: در انتخابات ٩٢ زمانی که موفقیت و پیروزی هیچ کاندیدایی مشخص نبود و وضعیت در پردهای از ابهام قرارداشت، تیم ستادی و روسای ستاد دکتر روحانی از ایشان حمایتی قاطع کرد. امروز که موقعیت رئیس جمهور با آن زمان متفاوت است باید از این نیروها در انتخابات آینده در مسؤلیت ستادها استفاده شایسته کرد و با آنها کاملا هماهنگ بود.
پارسایی، بدون چالش و حاشیه بودن انتخابات ریاستجمهوری سال آینده را یکی از عواید نبود احمدینژاد در عرصه رقابت، دانست و گفت: البته حضور رئیس جمهور سابق در این انتخابات به عنوان کاندیدا باعث ایجاد تفرقه در طیف اصولگرایان میشد و از این نظر قطعا اصولگرایان نیز از نبودن وی در انتخابات استقبال میکنند.
پارسایی عدم حضور احمدینژاد در انتخابات سال آتی را عاملی برای ایجاد انسجام، هماهنگی و تمرکز بر کاندیدای مشترک در طیف اصولگرایی دانست و گفت: در چنین شرایطی ما هم نیازمند انسجامی جدی هستیم.
وی با تاکید بر اهمیت اتحاد و انسجام نیروهای حامی دولت اعم از شورای مشورتی، اعتدال و توسعه و اصلاحطلبان، گفت: تجربه اتحاد این طیف در انتخابات ٩٢ و اسفند ٩۴ نشان داد، همدلی و وحدت رمز پیروزی ما بوده و تفرقه بسیار خطرناک است.
پارسایی با یادآوری اتفاقات و نتایج رخ داده در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ و مجلس دهم افزود: در این انتخابات هر جا نظیر شهرهای شیراز و تهران، اتحاد کامل بود، پیروز شدیم و هرکجا تفرقه حاکم شد، توفیق نداشتیم. وی همچنین فراکسیون امید را تنها فراکسیون سیاسی منسجم و با برنامه مجلس دهم دانست و گفت: جلسات هفتگی هیات رئیسه، شورای مرکزی و کمیتههای این فراکسیون باعث شده تا عملیاتی شدن برنامههای مدنظر روز بهروز چشمگیرتر از قبل باشد.
پارسایی با تصریح اینکه فراکسیون امید در انتخابات سال آینده، از کاندیداتوری دکتر روحانی قاطعانه حمایت میکند، گفت: این حمایت با هدف تکمیل برنامههای موفق دولت در سیاست خارجی و کنترل تورم که همانا ایجاد رونق اقتصادی و حل مشکلات جامعه و بهویژه بیکاری جوانان است، انجام میشود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید دوباره بر لزوم ایجاد اتحاد و انسجام میان نیروهای حامی دولت افزود:برای جلوگیری از تکرار خاطرات تلخ هشت سال دولت مهرورزان باید با انسجام و اتحاد کامل پیروزی سال ۹۲ و انتخابات مجلس را تکرارکنیم.

منبع: فارس

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: