تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ - ۱۲:۰۰ کد مطلب 122642

یادداشتی از استاد مهدی کلهر؛

تشکیل حزب مستضعفین، راه نجات بشریت است

امروز تشکیل حزب مستضعفین میتواند دربرابر این کثرت گرایی خشن و سر درگم راه نجاتی برای بشریت باشد.

میدان۷۲/ مهدی کلهر: وقتی آبشار اطلاعات اذهان مخاطبین را دچار نفس تنگی وخفگی کند، عصر اطلاعات که میتوانست ومیتواند عصر روشنگری باشد برای گروهی عصر اطلاعات به عصر انتحارات بینشی ودانشی مبدل شده است.

برای هر مخاطب یک فرصت حداقلی لازم است تا پس از دریافت اطلاع، به شناخت اولیه وبررسی آن وسنجش با داشته ها ونداشته ها وپیدا کردن جای مناسب در بایگانی ذهن خود و پردازش و گزینش نهایی و دور ریختن پوشال ها و حواشی بیهوده ویاکم اثر اقدام کند؛ که در عصر بارش و طوفان اطلاعات برای دریافتگر زمان لازم وابزار گزینش دراختیار قرار ندارد. لذا گروه وسیعی به اتو سانسور موضوعی میپردازند.

سیاست گریزی وفرار از هرموضوع سیاسی، اخلاقی و یا دینی و پذیرش خود انزوایی فکری و موضوعی و خود تحریمی از سایر اطلاعات موجب میشود که گروهی نیز به یک چیدمان عقیدتی متوسل میشوند که میتوان از آن به عنوان دگماتیزیم عصر اطلاعات نام ببریم.

با پرت شدن از آن سر بام عصر فراوانی آگاهی، خوارج و سلفی ها تکفیری ها و داعش و فراریان از مفاهمه و مباحثه هستند. اگر به تاریخ تحولات فکری در همه مکان ها وزمانها نگاه کنیم، در زمانهاییکه درهای اطلاع رسانی باز میشود و بارش آگاهی سرعتی بیش از اندازه توان دریافت کنندگان پیدا میکند، سر وکله دگماتیزیم وتحجر پیدا میشود. ناتوانان از تجزیه وتحلیل و گزینش از سره از ناسره یا به سمت گروه های فرقه ای وانزوای زیبا شناختی و ایدولوژیک میروند، یا درصورت کنشگری وارد گروه های متخاصم تکفیری وسلفی گری میشوند.

درین زمان ها وزمین ها تنها گروه هایی به رشد و حرکت به سمت تعالی حرکت میکنند که در مخروطی دانش ورز و پژوهش گر والبته مورد اعتماد و مورد وثوق همه از طلبه ودانشجو تا استاد، دارای یک نظام برهانی واستدلالی پذیرفته شده از افراد وطبقات اندیشمند واندیش ورز را در خود جای دهد. یا خلاصه حزبی که با توجه به اهدافی شفاف و روشن گروهی را نه بخاطر منافع مشترک!!! مادی!!! بلکه مفاهمه ومفاهیم مشترک کنار هم قرار دهد.

امروز تشکیل حزب مستضعفین میتواند دربرابر این کثرت گرایی خشن و سر درگم راه نجاتی برای بشریت باشد. اگر معنا ومفهوم استضعاف روشن شود، خود پیروزی مستضعفین جهان را درپی خواهد داشت. درک استضعاف توسط مستضعف، یعنی در اختیار قرار دادن گنجی نا پیدا ونهفته درخانه او. خود این آگاهی پیروزی در برابر استکبار است، باره بسیا بسیار سخن هست، در کتب آسمانی و روایات ودر سخنان امام(ره) که قرار است، ان شاالله دکتر ویارانش بطور جدی به تبیین آن بپردازند.

 1. ناشناس :
  آیا موافقید؟ Thumb up 0 Thumb down 0

  حزب در ذات خود شرک به خدا است. چرا که معنای تشکیل حزب داشتن تفکر حزبی
  است. تفکر حزبی هم یعنی اینکه به تصمیمات حزب پایبند باشی و از آن پیروی
  کنی ولو بدانی اشتباه است و به کاندیداهای حزب رای بدهی ولو دیگری اصلح
  باشد. در واقع چنین کسی به حزب خود را مسوول می داند نه به خدا. در حالی
  که یک مسلمان فقط خود را نسبت به خدا مسوول می داند و مصداق لا یخافون
  لومه لائم است و از سرزنش هیچ کس نمی ترسد ولو در راه خدا تنها بماند.
  لهذا در تعریف اسلام دو حزب بیشتر وجود ندارد. حزب الله که اعضای آن فقط
  خود را نسبت به خدا مسوول می دانند و بس. و حزب الشیطان که همه احزاب و
  تفکرات و اشخاصی است که خود را در مقابل غیر خدا نظیر مردم و اعضاای حزب
  و هواداران و قدرت و… مسوول می دانند. پس بیشک حزب که مد نظر آقایان
  است نوعی شرک و بت پرستی عصر مدرنیته است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: