تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ - ۲۳:۳۸ کد مطلب 123835

اگر عمل مى کردیم …

یادداشتی از دکتر الهام

حنان بن سدیر صیرفى مى گوید من از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود:
پیامبر (ص) تندرست بود و هیچ دردى نداشت که روح الامین، خبر مرگ پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم را به ایشان دادند. پیامبر بعد از این خبر اعلام فرمودند: «الصلاه جامعه» ( فرمان آماده باش که در وقایع مهم صادر مى شد و فراخوان عمومى بود ) و دستور دادند همه مهاجران و انصار سلاح برگرفته و گرد آمدند.

پیامبر بر منبر برآمدند و خبر نزدیکى مرگ خود را بدانها دادند و سپس فرمودند:
« خدا را به یاد کسى مى آورم که پس از من والى مسلمانان است که مبادا بر جامعه مسلمانان رحم نکند، باید سالخوردگان و بزرگان امت را احترام کند، به ناتوانان مهر ورزد و دانشمندان را احترام کند و بدانان آزار نرساند، تا خوار نشوند. آنان را به فقر و تهیدستى نیاندازد تا از دین به در کند. درِ خانه خود را به روى آنان نبندد تا توانمند آنها ناتوان را ببلعد و آنان را در لشکرکشى ها به سختى نراند ( آنان را در مرزها طولانى مدت نگه ندارد ) تا نسل امتم را قطع کند. سپس فرمود : من ابلاغ کردم و اندرز دادم، گواه باشید».

امام صادق (ع) فرمود: این آخرین سخنى بود که رسول خدا (ص) بر منبر فرمودند .
[ اصول کافى باب ما یجب من حق الامام على الرعیه و حق الرعیه على الامام حدیث ۴]

اگر حاکمان به این دستورات پاى بند بودند و مراقبت مى کردند، مفهوم و کارکرد دولت چه مى شد؟!!
دریغا !

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: