تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ - ۱۹:۰۵ کد مطلب 48571

در پایان امشب بیانیه خواهیم داشت

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با بیان اینکه در برخی مسائل پیشرفت خواهیم داشت، افزود: در پایان امشب بیانیه خواهیم داشت که پیوستی نخواهد داشت. این یک بیانیه مشترک مطبوعاتی است. یکسری اسناد بین ما و ۱+۵ است که ضمیمه جایی نیست و باید به یک توافق نهایی منجر شود.

به گزارش میدان ۷۲ به نقل از فارس معاون وزیر خارجه درباره لغو تحریم‌ها گفت: نمی‌شود توافقی داشته باشیم که لغو تحریم‌ها در آن وجود نداشته باشد. این دو با هم سازگاری ندارند.

عراقچی گفت: از دیروز جلسه وزرای خارجه ایران و ۱+۵ شروع شد یکی از سنگین‌ترین روزهای مذاکراتی را داشتیم. امروز از هفت صبح جلسات کارشناسان و وزرای خارجه ۱+۵ با هم و بعد با حضور وزیر خارجه ایران ادامه یافت.

وی افزود: در وقت اضافه مذاکرات هستیم. قرارمان بر این بود تا دیروز مذاکرات به سرانجام برسد ولی هیچ وقت اجازه ندادیم زمان ما را اسیر خودش کند.

عراقچی گفت: برخی اختلافات و فاصله‌ها وجود داشت و تصمیم گرفتیم مذاکرات ادامه یابد. درباره همه موضوعاتی که در دستور کار است باید به راه‌حل برسیم.

وی با بیان اینکه باید نسبت به جزئیات تصمیم گیری شود و به راه‌حل برسیم، یادآور شد: پیشرفت خوبی داشتیم و امروز صبح بحث‌ها مجدداً از سر گرفته شد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای با اشاره به اینکه همه موضوعات کماکان در دستور کار است، گفت: دو سه موضوع هست که هنوز راه‌حل‌ها به جمع بندی نرسیده و اختلافات هست که امیدواریم این موارد حل شود.

عراقچی در خصوص جزئیات توافق و تحریم‌ها نیز گفت: اجازه دهید وارد جزئیات نشوم تا به سرانجام برسد. هدف ما این است که از یک طرف اعتمادسازی به برنامه هسته‌ای ایران ایجاد شود و از سوی دیگر تحریم‌ها رفع شود.

معاون وزیر خارجه درباره لغو تحریم‌ها نیز گفت: نمی‌شود توافقی داشته باشیم که لغو تحریم‌ها در آن وجود نداشته باشد. این دو با هم سازگاری ندارند.

عراقچی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه برداشته شدن تحریم‌ها نیز گفت: تحریم‌ها به لحاظ کمی و کیفی گستره زیادی دارند. نوع تحریم‌ها و مرجع صادر کننده آنها متنوع است که باید تفکیک و مشخص شوند.

وی یادآور شد: ما مصر هستیم درگام اول توافق، همه تحریم‌های اقتصادی،‌ مالی و نفتی لغو شود و برای تحریم‌هایی که با قسمت‌های دیگرسر و کار دارد چارچوب مشخصی مشخص شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای همچنین افزود: پیشرفت‌هایی در خصوص لغو تحریم ها حاصل شده ولی کامل نشده است.

عراقچی ادامه داد: دو سه موضوع باقی مانده که کلیدی و مهم هستند و بدون رسیدن به راه‌حل واقع بینانه و معتدل در مورد آنها توافق نخواهیم داشت. تحریم‌ها یکی از موضوعات کلیدی است و تحقیق و توسعه هم یک موضوع کلیدی دیگر است که بر آن تأکید داریم و
امیدوارم امروز به جمع بندی برسیم.

معاون وزیر خارجه درباره نتیجه این مذاکرات که آیا بیانیه یا توافقنامه‌ای صورت می‌گیرد؟ اظهار داشت: امروز جلسه وزرای خارجه ایران و ۶ کشور جریان دارد و خانم موگرینی به عنوان هماهنگ کننده اتحادیه اروپا حضور دارد.

وی ادامه داد: تصور ما این است که اگر در پایان درباره همه موضوعات به جمع بندی و راه‌حل برسیم. بیانیه مشترک مطبوعاتی از سوی طرفین صادر و پیشرفت‌های حاصله و راه‌حل‌ها را اعلام کند و اینکه ما به کارمان برای نگارش بپردازیم

عراقچی تصریح کرد: آنچه امروز اعلام می‌شود در بیانیه مطبوعاتی اعلام پیشرفت در مذاکرات است و از این مرحله به بعد این راه‌حل‌‌ها را مکتوب می‌کنیم.

وی گفت: وقتی شما به راه‌حل و فرمول‌ها می‌رسید، باید روی کاغذ آورده شود.

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای با بیان اینکه در برخی مسائل پیشرفت خواهیم داشت، افزود: در پایان امشب بیانیه خواهیم داشت که پیوستی نخواهد داشت. این یک بیانیه مشترک مطبوعاتی است. یکسری اسناد بین ما و ۱+۵ است که ضمیمه جایی نیست و باید به یک توافق نهایی منجر شود.

عراقچی درباره حضور تیم ایرانی در لوزان افزود: تا هر زمانی نیاز داشته باشد مذاکرات ادامه خواهد یافت و تا زمانیکه نظراتمان تامین نشود مذاکرات را پایان نخواهیم داد. تا آخرین لحظه‌ای که نیاز باشد بر سر میز مذاکره می‌مانیم.

وی افزود: احتمال جمع بندی از راه‌حل‌های موجود امشب وجود دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: