تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ - ۱۰:۱۴ کد مطلب 48999

آمانو : میتوانیم جزییات بیشتری از فعالیت های هسته ای ایران بدانیم

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی هسته ای در واکنش به توافق جدید گفت:پروتکل الحاقی موجب افزایش اعتماد خواهد شد.

به گزارش میدان ۷۲ به نقل از انتخاب یوکیا آمانو در گفتگو با شبکه تلویزیونی بی بی سی گفت: آژانس بین المللی از بیانیه شش کشور و ایران درباره مولفه هایی که قرار است در برنامه جامع اقدام مشترک قرار گیرد،استقبال می کند.آژانس بین المللی انرژی هسته ای زمانی که توافق نهایی شود، آماده است عناصر مربوط به هسته ای را با تایید نهاد سیاست گذاری خود،شورای حکام، اجرا کند.
مجری بی بی سی پرسید این توافق همچنان زیرساخت هسته ای ایران و توانایی این کشور برای ادامه تحقیق و توسعه را دست نخورده باقی می گذارد. آیا این موضوع موجب نگرانی شما شده است؟
یوکیا آمانو گفت: وظیفه آژانس بین المللی انرژی هسته ای این است که حقایق را فراهم کند.برنامه جامع اقدام مشترک شامل اجرای یک ابزار قدرتمند راستی آزمایی می شود که پروتکل الحاقی نام دارد. ما با اجرای این پروتکل الحاقی دسترسی بهتری خواهیم یافت و خواهیم توانست جزییات بیشتری از فعالیت های هسته ای ایران بدانیم.من فکر می کنم جامعه بین المللی با اجرای پروتکل الحاقی خواهد توانست اعتماد بهتری درباره ماهیت صلح آمیز فعالیت های هسته ای ایران پیدا کند.

مجری بی بی سی پرسید من می دانم در گذشته شما و آژانس برای دسترسی مورد نیاز تلاش کرده اید.این دسترسی چقدر برای شما مهم است و آیا معتقدید این چارچوب توافق این دسترسی را به شما می دهد؟

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای گفت: ما اکنون در حال اجرای توافقنامه پادمان جامع هستیم.ما با برنامه جامعه اقدم مشترک خواهیم توانست ابزار قویتر راستی آزمایی را اجرا کنیم.این پروتکل الحاقی ما را قادر می سازد درک بیابیم.ایران توافق کرد فعالیت های خود را با جزییات بیشتری اعلام کند.اگر ما نشانه ای از تناقض را ببینیم یا تردید هایی داشته باشیم، می توانیم درخواست دسترسی کنیم.بنابراین ابزار راستی آزمایی پروتکل الحاقی موجب افزایش اعتماد خواهد شد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: