تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ - ۱۳:۰۴ کد مطلب 49586

ورزش برای صلح و توسعه ستون جامعه سالم است

مدیرکل یونسکو (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد UNESCO) به مناسبت روز جهانی ورزش برای صلح و توسعه ، آن را ستون جامعه سالم دانست.

به گزارش میدان ۷۲ به نقل از ایرنا ، ایرینا بوکوا در این پیام که به مناسبت ۶ آوریل ۲۰۱۵ (۱۷ فروردین ) منتشر شده ، آمده است : جامعه ای که با خودش و در درون خود احساس آسایش می کند در عین تنوع متحد است و بر مبنای حقوق بشر و اصل برابری کرامت انسانی فعالیت می کند ورزش زمینه ای برای به اشتراک گذاردن احساسات ،نزدیکی جوامع و توانمند سازی محرومان فراهم می آورد.

«امروز بیش از هر زمان دیگری برای تقویت زمینه های استقرار صلح ماندگار و توسعه همه جانبه و پایدار نیازمند ورزش هستیم و به خصوص امسال که کشورها در حال تدوین یک دستور کار جدید جهانی برای توسعه پایدارند این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند .»

در ادامه این آمده است: ورزش به ویژه در شرایط نا آرامی می تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در خدمت انسجام اجتماعی تساوی جنسیتی و توانمند سازی جوانان باشد و فوایدی فراتر از فعالیت استادیوم ها و مکان های ورزشی را شامل می شود.

وی می افزاید: هیچ چیز مانند ورزش قادر نیست مردان و زنان را از فرهنگ های مختلف دور هم جمع کند و این پیوند را در قالب تاکید بر ارزش های مشترک بازی عادلانه ، احترام متقابل و روحیه کار گروهی ایجاد می کند ورزش و تربیت بدنی به ویژه برای جوانان مهم است هم از منظر بهداشت و سلامت و هم مشارکت مدنی.

«اهمیت منشور بین المللی ورزش و تربیت بدنی یونسکو نیز در تقویت حق دسترسی به تربیت بدنی، فعالیت بدنی و ورزش برای همه است . روح فعالیت های یونسکو در مبارزه با دوپینگ ، و حذف آن در ورزش از طریق ایجاد صندوق ریشه کنی دوپینگ در ورزش و تدوین کنوانسیون ضد دوپینگ که ۱۷۰ کشور جهان تا کنون آن را امضا کرده اند نیز بر پایه همین اصل استوار است یونسکو با همکار شهرداری نانجینگ درآگوست ۲۰۱۴ ، مجمع جهانی جوانان در زمینه ورزش، فرهنگ و صلح را برگزار کرد . این رویداد موفق شد زنان و مردان جوان را از سراسر جهان گردهم آورد تا پیرامون چالش ها و راه حل های مشترک بحث و بررسی کنند . »

مدیر کل یونسکو در پایان آورده است : در هرجامعه ای ورزش بستر ساز تحقق رویاها و نیرو محرکه ای برای تغییرات مثبت بسیارعالی است و ما باید هر آنچه در توان داریم را برای مهار این قدرت به کار گیریم .

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: