تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ - ۱۶:۲۴ کد مطلب 49874

مادران آسمانی

مادر شدی که نوحه فرزند سر کنی شاید جهان بی‌خبری را خبر کنی مادر شدی اگرچه زمانه امان نداد آغوش خویش وقف سرور پسر کنی با قامت رشادت، آنقدر خم شوی تا راحت از حصار مصیبت گذر کنی… بنشین و بر مزار پسر شمع شو، بسوز! تا شام شوم مظلمه را در به در کنی […]

مادر شدی که نوحه فرزند سر کنی
شاید جهان بی‌خبری را خبر کنی
مادر شدی اگرچه زمانه امان نداد
آغوش خویش وقف سرور پسر کنی
با قامت رشادت، آنقدر خم شوی
تا راحت از حصار مصیبت گذر کنی…
بنشین و بر مزار پسر شمع شو، بسوز!
تا شام شوم مظلمه را در به در کنی
تابوت شرحه شرحه فرزند را مگر
مانند پاره پاره قرآن به سر کنی

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۱۹۲۴۴_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۱۷۸۵۶_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۱۶۱۵۵_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۱۴۶۸۹_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۱۳۶۷_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۱۱۴۲۹_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۰۹۸۰۶_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۰۸۳۲۴_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۰۶۸۵۸_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۰۵۴۰۷_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۰۳۸۴۷_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۱۰۲۳۱۸_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۵۹۸۶۹_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۵۸۱۳۷_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۵۶۳۲۸_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۵۴۹۰۸_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۵۳۴۸۸_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۵۰۷۲_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۵۱۸۱۹_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۴۷۱۴_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۴۵۲۲۰_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۴۳۴۴۲_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۴۱۳۸۳_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۳۹۵۴۲_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۳۵۸۴۵_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۳۷۸۱۰_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۳۳۶۷۶_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۳۱۶۰۱_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۲۷۴۶۷_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۲۴۷۰۶_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۲۱۹۴۵_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۳۵۷۲۳۳۴۶_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۰۹۵۷۷۸_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۰۹۵۹۹۸۰_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۰۲۷۱۰_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۰۵۴۷۱_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۱۱۰۹_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۱۳۷۳۹_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۱۶۴۵۳_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۲۱۰۱۹۱۸۴_PhotoL

۱۳۹۴۰۱۱۹۱۳۳۲۳۰۷۱۹_PhotoL

عکس: بهروز خسروی

منبع: خبرگزاری فارس

دانلود کل گزارش تصویری

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: