تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ - ۰۹:۰۰ کد مطلب 50244

مبنای اولیه اقتصاد مقاومتی

یک جنبه اساسی مورد بحث و مباحثه در مسئله اقتصاد مقاومتی ، تقدم عدالت بر پیشرفت است که در منطق دنیای غرب ابدا پذیرفته شده نیست وهمین است که باعث شده ۱۰٪ جامعه ۹۰٪ بقیه را به طرز مرموزی استثمار کنند.

میدان۷۲/سپهر راهی: یک جنبه اساسی مورد بحث و مباحثه در مسئله اقتصاد مقاومتی ، تقدم عدالت بر پیشرفت است که در منطق دنیای غرب ابدا پذیرفته شده نیست وهمین است که باعث شده ۱۰٪ جامعه ۹۰٪ بقیه را به طرز مرموزی استثمار کنند.
متاسفانه به واسطه وجود برخی تفکرات زاویه دار در دهه ۷۰ از جمله ،امکان هم زیستی مسالمت آمیز انقلاب اسلامی و غرب، توسط مسئولان ، سیستم دولت مبتنی بر بازار شکل گرفت و همه سازوکارهای بازارگرایانه جهانِ غرب در ایران پیاده سازی شد.
از آن زمان به بعد فرهنگ های اصیلی مثل ایثارگری و شهادت طلبی و … صدها مورد دیگر که به دین و شریعت ارتباط مستقیم داشت ، تحت تاثیرِ تمایلاتِ در حال تغییرِ سرمایه، قرار گرفت.
از آن زمان بود که ایران چون غرب، دچار فک شدگی اقتصاد شد و همه سازکارهای اجتماعی برای پیشبرد اهداف اقتصادی به جنب و جوش افتاد و این رویداد، مسئله مهمِ مورد تاکید اسلام را که «اقتصاد باید در خدمت اهداف اجتماعی امت و زعیم باشد» را لگد کوب کرد.
و درست اینجا بود که تمایلات سرمایه داران غرب (کسب هر چه بیشتر سود) که در ادامه اعتقادات زهرآگینی چون،فرد گرایی،اومانیسم،ملی گرایی و…پدیده آمده بود را به راحتی میشد درمیان بازاریان ایرانی یافت کرد.
مدرنیسم با همه عظمتش دقیقا بر چنین مبنای فاسدی شکل یافته است ،‌ مبنایی که جز به حداکثر کردن سود برای سرمایه داران ، حداکثر کردن تولید برای حداکثر کردن سود ، حد اکثر کردن مصرف جهت بهینه سازیِ اقتصادیِ حداکثر سازی تولید (ترویج مصرف گرایی) و نتیجتا ،هم سازسازی ذائقه های ملل مختلف جهان (جهانی سازی) جهت فروش بیشتر محصولات خودو کسب هرچه بیشتر سود ، نمی اندیشد.
از اساس ، نیت ها برای پیدایش مدرنیسم ، فاسد و آلوده به نفسانیات بشری بوده است.
اقتصاد مقاومتی ، برگرفته از اصول ناب اسلامی ، در برابر هر نیاز شرعی انسان ، حقی قائل است و مبنا را از اساس بر عدالت گذاشته است.
عدالتی که می تواند همه یک جامعه را برای پیشبرد اهداف اقتصادی و در فازی بالاتر، اجتماعی به حرکت وادارد.
عدالتی که مبنا و هدف اولیه همه انبیا و اوصیا از تشکیل حکومت دینی بوده است.
عدالتی که استعدادهای فطری انسانی را ظاهر و شکوفا می کند.
عدالتی که جامعه ای را برای رسیدن به سر منزل کمال نفسانی هدایت می کند.
عدالتی که عالمی را برای ظهور منجی اش محیا می سازد.

*منبع: گزیده ای تحلیلی از مجموعه سخنرانی های مردان بهاری*

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: